White paper

Kan inkluderande lekplatser vara spännande?

Kan inkluderande lekplatser vara spännande?

Alla barn vill uppleva spännande lek tillsammans med sina vänner.

I denna studie undersöks i vilken utsträckning icke-specialiserad, åldersanpassad lekutrustning och lekplatser kan användas av barn med rörelsehinder och inlärningssvårigheter.

Väldesignade inkluderande lekplatser är inte mer komplicerade, tids- eller utrymmeskrävande än andra lekplatser. Läs vårt white paper för att kunna fatta välinformerade beslut om vilken typ av lekplatser som verkligen är inkluderande och samtidigt mycket spännande för alla dess användare.

Samarbetslek mellan barn med och utan funktionsnedsättning är till fördel för alla. Den förbättrar självförmågan, tolerans och empati för alla deltagare. KOMPANs mål är därför att göra lekplatser mer inkluderande genom att använda oss av universella lekformler i vår design. Enkelt uttryckt: vi vill förena barn genom lek.

White paper

Kan inkluderande lekplatser vara spännande?

Webbinarier och white papers om lek

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg