Lekplatsplanering

Hur installeras offentliga lekplatser?

installation av offentlig lekplats med installatörer och byggkran

Hur lång tid tar det att installera offentliga lekplatser?

Att bygga en lekplats kan vara en komplex och komplicerad process. Du kan vara säker på att vi är redo att ta bördan från dina axlar och vara din partner i planeringen och genomförandet.

Som en tumregel tar en offentlig lekplatsinstallation ca 2-8 veckor. Den består av flera steg där de inblandade parterna beslutar om installationstyp, förberedelse av platsen, läggning av fallskyddsunderlag, landskapsgestaltning och säkerställande att säkerhetsbestämmelserna för offentliga lekplatser följs.

Låt oss prata installation

Se hur lekplatser installeras

Tallinn Castle EE NRO432 3

De olika faserna vid installation av en lekplats

Vi tillhandahåller installationstjänster för kommersiella lekplatser, och vårt installationsteam kommer att vägleda dig noggrant genom processen, bestämmelserna och säkerhetsreglerna.
Närbild på arbetare som besöker en lekplats innan installationen

1. Platsbesök innan installation

I det här skedet gör vi ett besök på plats för att se till att ditt område är förberett för installationen. Detta innebär att vi ser till att lastbilar, grävskopor eller kranar kan ta sig fram och att vi tar bort befintlig ytbeläggning och utrustning. Inspektionen omfattar även kartläggning av underjordiska vatten-, gas-, el- och dräneringsledningar. Vi ser också till att området är fritt från rötter, träd eller växter och tar bort överskottsjord; dessa faktorer kan dock påverka installationsprocessen* och kostnaderna. *Lokala tillstånd är viktiga att bearbeta före installationen; observera att en tillstånds handläggningstid och validering kan variera beroende på orten.

installation av lekplats i trä i Randers

2. Installationsprocessen

Nästa steg i processen är själva installationen. En KOMPAN lekplatsinstallationsprocess omfattar projektövervakning, fallskyddsunderlag, landskapsgestaltning och installation av utrustning. Lekplatser är endast säkra när alla delar och all utrustning är korrekt installerade. Därför måste montering och installation utföras av proffs. Våra KOMPAN-tekniker arbetar i enlighet med alla lokala säkerhetsnormer, föreskrifter och strikta KOMPAN-riktlinjer samt installationsmanualer.

besiktning efter lekplatsinstallation i Randers

3. Besiktning efter installationen

Vår installationstjänst för kommersiella lekplatser tar dig noggrant igenom bestämmelserna före själva byggandet. När din offentliga lekplats är installerad gör vi en fullständig leveransbesiktning för att se till att alla detaljer är perfekt på plats och att alla säkerhetskrav är uppfyllda.

KOMPAN kan hjälpa dig professionellt med olika typer av besiktningar, oavsett om din lekplats levereras av KOMPAN eller en tredje part. Läs även gärna vår guide för lekplatsbesiktning.

Varför anlita ett professionellt företag för underhåll av lekplatser?

KOMPANs installationsteam över hela Sverige har många års erfarenhet av lekplatsbranschen och erbjuder våra kunder högkvalitativa reparationstjänster och underhållsavtal. Detta säkerställer att lekplatserna underhålls enligt högsta möjliga standard.
installation av offentlig lekplats med installatörer och byggkran

1. Besiktningstjänster

På KOMPAN kan vi hjälpa dig professionellt med olika typer av lekplatsbesiktningar, oavsett om din lekplats levereras av KOMPAN eller av en tredje part.

Vi erbjuder fyra typer av besiktningar för lekplatser:

 • Årlig besiktning

 • Funktionskontroll

 • Rutinmässig visuell tillsyn

 • Installationsbesiktning

Kontakta oss för att få en offert för ett specifikt besiktningsavtal för din lekplats eller läs mer om besiktning av lekplatser i vår guide.

2. Reservdelar & underhåll

För att lekplatsutrustningen ska hålla länge erbjuder vi regelbundet underhåll.

Underhållet av lekplatsutrustning omfattar följande:

 • Åtdragning av lösa fästelement

 • Montering av saknade delar

 • Utbyte av trasiga eller slitna delar

 • Utjämning och reparation av markbeläggning

Det finns olika upplägg att välja mellan. Från kompletta underhållsavtal, där våra KOMPAN-certifierade tekniker utför underhållsarbete på all utrustning oavsett leverantör, till betydligt enklare reparation av lekplatser i ”egen regi-avtal”, där kunden sköter reparationer i egen regi och KOMPAN hjälper till att välja ut, beställa och leverera reservdelarna till lekplatsen.

installationsritning av lekplats i trä

3. Eftermarknadstjänster

För att tillgodose alla kunders behov erbjuder vi olika typer av service- och reparationsavtal: Även om vår lekplatsutrustning är utformad för att klara av tidens tand och otaliga timmar lek krävs regelbunden besiktning av lekplatsen som helhet.

Vi erbjuder:

 • Funktionskontroll (rekommenderas tre gånger per år).

 • Årlig besiktning (rekommenderas en gång per år)

 • Rutinmässig visuell tillsyn

Kontakta oss för att få ett kostnadsfritt erbjudande för ditt specifika service- och reparationsavtal.

Detta kan du förvänta dig

KOMPAN verkar i hela Sverige och har mångåriga samarbeten med noggrant utvalda partners i hela landet. Under de senaste 40 åren har vi samarbetat med den offentliga och privata sektorn och installerat lekplatser landet runt. Du kan därför vara säker på att våra professionella installatörer har arbetat med praktiskt taget alla tänkbara lekplatsprodukter, landskap och situationer. Dessutom besitter våra installationsprojektledare på vårt svenska huvudkontor mångårig expertis som förhöjs ytterligare av kunskapsutbyte med våra kolleger världen över.

 1. Beroende på storleken på ditt lekplatsprojekt kan du förvänta dig massor av lösa delar och utrustning. Detta innebär att utrustningen inte är monterad och att detta måste ske på plats*.

 2. Om du har bestämt dig för att installera lekplatsen själv är det en utmanande uppgift att lasta av lastbilen, och du behöver flera personer som hjälper till att lasta av. Ditt ansvar är också att förvara den beställda utrustningen på ett säkert och torrt utrymme.

 3. Vi anställer endast erfarna och certifierade installatörer och ger regelbunden utbildning i de senaste säkerhetsstandarderna. På så sätt bidrar vi till en säker lekmiljö.

*Det tar ungefär en månad att installera en kommersiell lekplats, men ledtiderna är endast uppskattningar och kan variera.

Om du vill veta mer om regler och bästa praxis för lekplatssäkerhet kan du besöka Konsumentverkets sida om säkerhet på lekplatser. Dessutom har Boverket samlat all relevant information som riktar sig speciellt mot fastighetsägare. Behöver du hjälp med att finansiera din lekplats? Kolla in vår guide för att söka bidrag för en lekplats. Få ännu fler installationstips specifikt för träningsområden i vår guide för att planera utegym eller vår guide: utforma multifunktionella utegym.

Vårt expertteam finns här för att hjälpa dig oavsett om du har bestämt dig för en fullständig KOMPAN-installation eller om föredrar att sköta installationen på egen hand. Behöver du lite mer hjälp för att förstå processen bättre? Kontakta oss då via formuläret nedan.

Har du frågor om hur du ska planera en lekplats?

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.