Budget för en lekplats

Vad kostar det att bygga en lekplats?

Vad är kostnaden för en lekplats normalt sett?

För att förstå den totala kostnaden för en offentlig lekplats från start till slut har vi exemplifierat alla kostnader som ingår i kommersiella lekplatsprojekt. Oavsett om du har en stor eller liten budget vill vi se till att det inte blir några överraskningar på vägen.

Som en tumregel bör kostnaden för lekplatsutrustning utgöra mer än hälften av din budget - vanligtvis omkring 50-60 %. Andra faktorer i samband med installationen förbrukar vanligtvis resten av budgeten. Högkvalitativ lekplatsutrustning för offentligt bruk kan verka kostsam på grund av de standarder, krav och bestämmelser som den måste följa.

Medan lekplatsutrustning står för cirka 60 % av din budget, går resterande del till tjänster i samband med lekplatsbygget, installationskostnader för lekplatsen och frakt. Vi måste också se till att säkerhetskriterierna för din offentliga lekplats uppfyller lokala regler och säkerhetsföreskrifter och anpassa lekplatsutrustningen i enlighet med detta. Denna process kan också påverka det totala priset för lekplatsen. Uppdelningen nedan kan ge dig ett generellt exempel för hur man budgeterar för en lekplats.

  • Lekplatsutrustning 60 %

  • Fallskyddsunderlag 20 %

  • Faciliteter 0-10 %

  • Installationstjänster 10 %

Genomgång av kostnadsfördelning

Ju mer komplex utformningen är, desto högre blir kostnaden. Låt oss utforska de övergripande kostnadsöverväganden som kommer att påverka din lekplatsbudget:

Lekplatsutrustning

Utan lekplatsutrustning - ingen lekplats. Vi tycker att högkvalitativa material är grundläggande för att skapa lekplatser som håller för tidens tand. Kostnaden för lekplatsutrustning påverkas av vilket material du väljer; fundera på om du vill ha en lekplats i trä, högdensitetspolyeten, återvunna material eller metall.

Om du väljer robusta och slitstarka trämaterial, som robinia, håller du underhållsutgifterna låga och förlänger lekplatsens livslängd. I områden med stort slitage och kanske till och med risk för skadegörelse minskar produkter av stål och högdensitetspolyeten underhållskostnaderna.

Vill du även inkludera träningsutrustning? Läs vår guide: vad kostar ett utomhusgym?

Installation

Du har olika alternativ för byggnad och installation, beroende på hur komplex din lekplats är. Om du arbetar med flera olika företag kan kostnaden för din lekplats öka, medan du genom att arbeta med KOMPAN som enda leverantör kan minska den totala kostnaden.

Du kan hoppa in på vår sida för installation av lekplatser för att lära dig mer om hur en KOMPAN-installation med full service ser ut.

Landskapsplanering

Alla lekplatsinstallationer kan inte utföras utan vidare. En lekplats kräver ofta omfattande landskapsplanering och förberedelser innan den installeras. Om lekplatsen ligger på ett mycket sluttande område kan det behöva jämnas ut, åtminstone en del av det. Jorden från grävningen kan användas för att skapa en liten kulle på lekplatsen, eftersom barn älskar att springa upp och ner för kullar. På så sätt slipper man kostnaderna för att göra sig av med smutsen och kan bygga släntrutschbanor och repuppgångar utan behov av en ställning.

Ibland finns det redan en lekplats på platsen. Att ta bort befintlig utrustning påverkar också kostnaderna. Om tomten ligger på ett område med hård jord är grävningen en komplicerad uppgift. Detta driver naturligtvis upp installationskostnaden för en lekplats, och kostnaden för denna typ av grävning är svår att sätta en exakt siffra på.

Fraktkostnader

Du måste också tänka på hur din lekplats levereras. Leveransen kan driva upp eller ner byggkostnaden för en lekplats beroende på hur mycket du vill frakta och var din lekplats är belägen.

Lekplatsens faciliteter

En offentlig lekplats måste ofta användas för andra saker än lek. Offentliga platser handlar om att knyta samman samhället och skapa en plats där människor kan mötas och njuta av att vara utomhus. Här kommer faciliteter och bekvämligheter för lekplatsen och dess omgivning in i bilden. Tänk på parkmöbler som bord och bänkar, papperskorgar för att hålla området fint och snyggt, områden med skugga, toaletter och staket runt lekplatsen samt inspringningsskydd vid gungor, så att barnen håller sig och rör sig säkert inne på lekplatsen.

Fallskyddsunderlag

Underlaget utgör en viktig del av ditt lekplatsprojekt. Några av de faktorer som du måste tänka på är fallhöjd, inkludering och tillgänglighet, underhåll, designtema och material.

  1. Lös fyllning - Sand eller träflis har ett naturligt utseende, och den här typen av material har också fördelen att vara billigare i den initiala investeringen. Ett alternativ med lös fyllning kräver en årlig påfyllning som man måste ha i åtanke. Var medveten om att sand inte bara är sand. Fallsand är en särskild typ av sand som inte kompakteras, vilket förhindrar att man skadar sig. På samma sätt måste träflis vara konstruerad med träfiber för att skydda barn från fallskador.

  2. Fallskyddsgummi - Gummiasfalt kan tillverkas i många färger och i mönster som förstärker temat och lekaktiviteterna på en lekplats. Till exempel delfiner bredvid ett piratskepp eller ett vattenstänk i slutet av en rutschkana. Fallskyddsgummi gör lekplatser tillgängliga för rullstolsanvändare och barn med nedsatt gångförmåga, föräldrar och mor- och farföräldrar. Det innebär en högre startinvestering, men det behövs ingen årlig påfyllning, vilket innebär en lägre driftskostnad.

Besiktning

Ägare av offentliga lek- och träningsområden har ett ansvar gentemot användarna och allmänheten att alltid hålla lek- och träningsområdena säkra.

På KOMPAN utför vi besiktningar på plats av både vår egen utrustning och utrustning från tredjepartstillverkare.

Underhåll & tjänster

KOMPANs underhållsteam verkar i hela Sverige och har stor erfarenhet av eftermarknadsservice. Vi erbjuder högkvalitativa service- och underhållsavtal, från kompletta och heltäckande expertunderhållsavtal till mycket enklare reparationsavtal i kundens egen regi. Detta är ytterligare en utgift att tänka på. Läs gärna vår guide för reparation och underhåll av lekplatser.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert för dina specifika behov av service, underhåll och reparationer.

Exempel på kostnader för lekplatser

Lekplatser i offentliga parker

Lekplatser i offentliga parker

Lekplatsutrustning

1 650 000 kr*

Installationskostnad

420 000 kr*

Fallskyddsunderlag inkl. installation

140 000 kr*

Fraktkostnad

200 000 kr*

Totalt

2 410 000 kr*

Skollekplatser

Skollekplatser

Lekplatsutrustning

1 030 000 kr*

Installationskostnad

185 000 kr*

Fallskyddsunderlag inkl. installation

130 000 kr*

Fraktkostnad

110 000 kr*

Totalt

1 435 000 kr*

Lekplats på förskolor

Lekplats på förskolor

Lekplatsutrustning

870 000 kr*

Installationskostnad

190 000 kr*

Fallskydsunderlag inkl. installation

110 000 kr*

Fraktkostnad

90 000 kr*

Totalt

1 260 000 kr*

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar

Lekplatsprodukter

520 000 kr*

Installation av produkter

130 000 kr*

Fallskyddsunderlag inkl. installation

70 000 kr*

Fraktkostnad

60 000 kr*

Totalt

780 000 kr*

*Baserat på 2022 års priser i USA (exkl. moms) och tjänar som exempel på vad en lekplats kan kosta i genomsnitt – givet en grön och plan yta, fallskyddsunderlag endast runt produkterna och inga begränsningar på platsen.

Har du frågor om hur du ska planera en lekplats?

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vill du veta mer om lekplatsplanering?

Hur man planerar en lekplats

Hur man utformar en inkluderande lekplats

Installation av offentliga lekplatser