Inkluderande lek

Allas lika rätt till lek

Alla barn är olika. De har alla sin personlighet, sina styrkor och sin individualitet. Men de har alla en sak gemensamt – de vill leka. Enligt forskning från KOMPAN Play Institute delar barn, och inte minst barn med olika funktionsvariationer, en önskan om att lekplatser ska vara spännande, med varierade lekaktiviteter och att få vara tillsammans med vänner.

Sedan KOMPAN Play Institute grundades på åttiotalet har inkluderande lek och universell design varit en del av KOMPANs DNA. Universell utformning välkomnar alla användare, oavsett deras förmågor. Det innebär ett inkluderande synsätt: alla människor kan inte nödvändigtvis leka med allt, men alla ska kunna leka med något. Vi kallar det lek för alla. Jämlikhet när det gäller tillgång till och användning av lekplatser är ett grundläggande ansvar för våra samhällen. KOMPAN Play Institute finns där för att se till att lämpliga och grundligt dokumenterade lösningar tillhandahålls.

Målet med inkluderande lek är att förena alla, oavsett deras förmågor.

Överväger du att utforma en lekplats för alla? Kolla in vår guide för hur man utformar inkluderande lekplatser!

Lek för alla - universell design ger inkluderande lekplatser

I denna publikation presenteras KOMPAN Play Institutes rekommendationer för hur man skapar universella och inkluderande lekplatser. Den innefattar inspirerande exempel från universella lekplatser, designriktlinjer för inkluderande lekplatsutrustning samt institutets senaste forskning och användarobservationer inom inkluderande lek.

Universell design och inkluderande lekplatser är en grundläggande del av KOMPANs DNA. KOMPAN Play Institute har sedan början av 90-talet arbetat med att testa och utveckla lekaktiviteter för alla barn, inklusive barn med funktionsvariationer.

En inkluderande, tillgänglighetsanpassad lekplats kan nås och användas av alla barn - med eller utan funktionsvariationer.

Inkluderande lekplatsutrustning

Inkluderande lek

Barn med funktionsvariationer vill också uppleva spännande lek med kompisar

I denna studie undersöks i vilken utsträckning icke-specialiserad, åldersanpassad lekutrustning och lekplatser kan användas av barn med rörelsehinder och inlärningssvårigheter. Väldesignade inkluderande lekplatser är inte mer komplicerade, tids- eller utrymmeskrävande än andra lekplatser. Läs vårt white paper för att kunna fatta välinformerade beslut om vilken typ av lekplatser som verkligen är inkluderande och samtidigt mycket spännande för alla dess användare.

Samarbetslek mellan barn med och utan funktionsvariationer är till fördel för alla. Den förbättrar självförmågan, tolerans och empati för alla deltagare. KOMPANs mål är därför att göra lekplatser mer inkluderande genom att använda oss av universella lekformler i vår design. På så sätt vill vi förena barn genom lek.

Barn med funktionsvariationer har mindre än hälften så hög möjlighet att nyttja lekplatser

Lek mellan barn med- och barn utan funktionsvariationer främjar självförtroende, tolerans och empati hos båda grupperna.

Denna undersökning från KOMPAN Play Institute visar att 71 % av rullstolsanvändarna ansåg att deras närmaste lekplats var otillgänglig. Den visar också på vilka aktiviteter barnen föredrar.

Lekplatser är välkända som effektiva motivationsfaktorer för att få barn att vara fysiskt aktiva medan de har roligt.

Men för att detta verkligen ska fungera för såväl barn med- som utan funktionsvariationer, så måste lekplatserna vara lika tillgängliga och intressanta för båda grupperna.

Våra kompetenser

Hur barn utvecklas av lek

Lekplatsdesign

Forskning om inkluderande lekplatser