VÅRT ANSVAR

CSR

om CSR sektion

CSR

På KOMPAN bryr vi oss om människors utveckling och välbefinnande, naturen och vår globala miljö.

I vår CSR-rapport kan du se hur vi gör och läsa om alla de många initiativ och åtgärder vi vidtar när det gäller miljö, klimat, arbetsrelaterade sociala frågor, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Öppna rapport