Fonder och finansiering

Hur får man bidrag för att bygga lekplatser och utegym?

Vad är ett lekplatsbidrag?

Ett bidrag är ett ekonomiskt stöd för att bygga lekplatser, utegym eller multiarenor som delas ut av olika typer av organisationer. Bidrag är ett ofta underskattat sätt att förverkliga ett lekplats- eller utegymprojekt eller att höja den totala budgeten för detsamma. Och det bästa av allt är att det är gratis - pengarna skänks till ditt projekt och måste därför inte återbetalas. Bidrag till lekplatser kan komma från olika källor, till exempel:

 • Bidrag från organisationer

 • Nationella bidrag

 • Bidrag från stiftelser och fonder

 • Bidrag från kommuner

Att ansöka om medel för att bygga en lekplats kan tyckas vara en stor utmaning, eftersom många intressenter är inblandade. Vårt expertteam är dock här för att hjälpa dig i ansökningsprocessen. Låt oss stötta dig redan vid starten av din finansieringsresa!

Boka en lekplatsexpert gratis

Vem kan ansöka om medel för en lekplats?

De största möjligheterna att få projektstöd för byggande av lekplatser eller utegym har allmännyttiga föreningar så som idrottsföreningar, hembygdsföreningar och andra idéella föreningar. Vilka bidrag du kan söka beror på ditt specifika projekt – till exempel om du vill bygga ett utegym, en lekplats eller en multiarena, samt vilka mål du vill uppnå med projektet. För att ge dig en översikt tar vi dig igenom:

 • Hur du kommer i gång med att söka finansiering av din lekplats eller annan utemiljö

 • Vad du bör tänka på vid ansökningsprocessen

 • Hur du skriver en bidragsansökan som hjälper dig att förverkliga ditt projekt

Hur vet jag om jag lever upp till donatorns krav med min ansökan om lekplatsbidrag?

Undersök varje bidragsgivare noga och se vilka kriterier som stämmer överens med ditt projekt. Säkerställ först att bidragen verkligen omfattar lekplatser! Gör sedan en mer noggrann granskning och utvärdera varje möjlighet utifrån dessa tre kategorier:

1. Lokala bidragsgivare

Börja med att söka efter vad som finns tillgängligt på lokal nivå. Lokala bidrag ger ofta ett större värde för ditt lokala projekt eftersom de stöder något i lokalsamhället. De kräver inte heller alltid att den sökande ska stå för en del av investeringen. Att börja söka på ”bidrag lekplats” på din kommuns hemsida är den allra bästa startpunkten.

2. Nationella bidragsgivare

Följ upp genom att ansöka om medel för lekplatser på nationell nivå. Dessa bidragsgivare tenderar att ha större budgetar och ge betydande finansiellt stöd för lekplatser - tänk dock på att dessa typer av bidrag kan kräva en matchning av medel, vilket innebär krav på hur stor din redan säkrade budget måste vara. Det är därför du bör börja med att säkra bidrag på kommunnivå för att sedan komplettera med nationella bidrag. På så sätt kan du säkra finansiering av hela din lekplats eller ditt utegym. En relevant nationell källa är arvsfonden.

Invigning av den första GreenLine-lekplatsen i Randers, Danmark

3. Insamling av medel

Att ansöka om ytterligare medel genom en insamlingskampanj är en vidare möjlighet. Lokalbefolkningen, lokala familjefonder, entreprenörer och företag är ofta öppna för att samla in pengar för ett gott ändamål. Förutom möjligheten att stödja sitt lokalsamhälle kan de se ett mervärde i att bidra till en specifik del av lekplatsen, t.ex. en skylt, skräddarsytt fallskyddsunderlag eller en sponsrad sektion. Företag är ofta mer benägna att sponsra eller finansiera inkluderande lekplatser. Exempelvis gick supermarknadskedjan REWE och dagligvarujätten Procter & Gamble ihop och finansierade 50 stora inkluderande lekplatser över hela Tyskland.

Ansökningsprocess för lekplatsbidrag

Våra lekplatsexperter har hjälpt många föreningar med sina bidragsansökningar. De har utifrån sin mångåriga erfarenhet listat sex steg för en framgångsrik ansökan:

1. Involvera experterna

Vi rekommenderar att du involverar din lokala lekplatsexpert från KOMPAN så tidigt som möjligt i processen. Vi har stor kunskap om processen för bidragsansökningar och kan ofta vägleda dig i rätt riktning. Vi kan hjälpa dig med grunderna i din ansökan, t.ex. att visualisera ditt projekt och att uppskatta kostnaderna. Vi kan även säkerställa att ditt projekt är inkluderande, en viktig detalj då chanserna ofta är högre att få finansiering av inkluderande lekplatser. På så sätt har du både en konkret plan och grafiskt material, vilket kommer att förbättra dina chanser markant. Vi rekommenderar också att du involverar de verkliga lekexperterna, barnen, och får deras synpunkter.

2. Sätt ihop ett team

Det är en stark rekommendation att ha ett team runt dig som stöder dig i ansökningsprocessen. Samla ihop personer som brinner för projektet i din förening och planera gemensamma möten. Gå gärna ihop med andra föreningar i närområdet som kan ha samma nytta av projektet som din. Ju fler organisationer som kan gå samman, desto fler krafter finns det bakom ansökningsarbetet och desto större nytta ser bidragsgivaren med leklatsfinansieringen.

3. Kom överens om budget och utformning

Tillsammans kommer vi överens om en budget och utformningen av ditt projekt. Din lekplatsexpert från KOMPAN hjälper dig att fastställa en realistisk budget, eftersom budgeten är ett viktigt kriterium för varje ansökan. Du bör eftersträva en budget som är tillräcklig för att förverkliga ditt drömområde för utomhusaktiviteter. Många fonder vill se lekplatsprojektets utformning och en kostnadsfördelning. Vi är här för att hjälpa dig med båda.

4. Börja nätverka

Nätverkande är ett utmärkt sätt att skapa affärsrelationer för att identifiera och skapa affärsmöjligheter, till exempel att ansöka om pengar till lekplatser. Fler intressenter än du tror kan hjälpa till att finansiera ditt projekt, särskilt i ditt lokalsamhälle. Ta kontakt med lokala företagsföreningar eller familjer och föräldragrupper i området: de kan alla delta i bidragsprocessen antingen direkt eller genom att identifiera finansieringsmöjligheter för lekplatser.

5. Underteckna och ansök

När ni har bestämt er för en budget och har omfattningen och detaljerna på plats är lekplatsprojektet redo att presenteras för intressenterna för slutligt godkännande. Därefter kan du börja ansöka om bidrag. Sikta på att söka flera olika typer av medel, eftersom både storleken och kraven för bidragen kommer att variera.

stort lekslott i trä på lekplats med rutschkana

6. Få bidragspengar - Nu kör vi!

Det är inte ovanligt att man behöver söka samma bidrag flera gånger, men den som väntar på något gott... Om du följer vår guide för ansökningsprocessen och är ihärdig så är chanserna goda att ett lekplatsbidrag så småningom beviljas till ditt projekt. Människorna i din närhet kommer med all säkerhet att vara tacksamma när deras drömlekplats, utegym eller multiarena står färdig.

Sex tips för att skriva en ansökan om lekplatsbidrag

Ingen bidragsansökan för en lekplats är den andra lik, men det finns några allmänna tips för att skriva en så bra ansökan som möjligt och få processen att gå smidigt. Vi har samlat våra bästa tips för dig här:

 1. Börja tidigt: Ansökningsförfarandet tar tid och det är mycket förberedelser innan man skickar in ansökningar. Börja därför tidigt så att du hinner samla in all nödvändig information.

 2. Läs på om bidraget du söker: Se till att du följer bidragskraven noggrant. Det innebär bland annat att du ska se till att lekplatsfonden är villig att ge bidrag till lekplatsprojekt och att bidraget är stödberättigat i ditt distrikt.

 3. Anpassa ditt syfte till kraven: Som en fortsättning på nummer 2: anpassa ditt syfte till bidragsgivarens krav. Om de vill skapa hälsosammare samhällen eller ge bidrag till inkluderande lekplatser, lyft då fram och diskutera detta specifikt i förhållande till ditt projekt. Här kan vår guide om hur man utformar inkluderande lekplatser hjälpa dig. Framhäv din berättelse om hur lekplatsen kommer att gynna ditt lokalsamhälle så att bidragsgivarna vet hur deras engagemang kommer att göra skillnad. Du kan få forskningsförankrade argument för din ansökan här.

 4. Känn din målgrupp och deras behov: Vad behöver ditt eget närsamhälle? Att känna till och besvara dessa frågor är en viktig del av ansökan - framhäv att människor i ditt lokalsamhälle stöder projektet.

 5. Var specifik och ha koll på detaljerna: Skriv tydligt och professionellt och sätt dig in i detaljerna i ditt projekt; inkludera visuella bilder av layouten, kostnadsfördelningen och tidslinjen för projektet. Sannolikheten att beviljas anslag för specifika lekplatsprodukter är ofta högre, och därför rekommenderar vi att du inkluderar en lista med produktpriser inom den totala budgeten. Vi hjälper dig att ta fram en kostnadsuppskattning. Är det ett utegym du vill söka medel för? Lär dig mer i vår guide om hur man bygger ett utegym!

 6. Korrekturläs - och läs igen: Det är en bra idé att be någon som inte är insatt i projektet läser igenom ansökan innan du ansöker. Skrivfel kan förekomma och förstöra vad som skulle kunna vara en fantastisk ansökan.

Kom ihåg - du kämpar för en god sak. Lekplatser hjälper barn att röra på sig mer och uppmuntrar till en hälsosam livsstil.

Lista över bidrag för lekplatser, utegym och multiarenor

Nedan har vi listat några vanliga källor att ansöka om finansiella medel för lekplatser, utegym och multiarenor. Var medveten om att dessa är nationella och att vårt tips är att du startar med att identifiera fonder, stiftelser och kommunala bidrag på lokal nivå först.

Har du frågor om hur du ska planera en lekplats?

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Vill du veta mer om hur man planerar lekplatser?