Juridiskt meddelande och ansvarsfriskrivning

På KOMPANs webbplatser presenteras innehåll enbart i informationssyfte.

Informationssyfte

Informationen tillhandahålls i befintligt skick

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och KOMPAN gör inga utfästelser eller garantier, varken uttalade eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-överträdelse. Genom att använda denna webbplats accepterar du risken att informationen kan vara ofullständig, felaktig eller att den inte uppfyller dina behov eller krav.

Ansvarsfrihet

Varken KOMPAN eller våra innehållsleverantörer ska hållas ansvariga för skada på föremål eller personskador som uppstår till följd av din tillgång till, eller oförmåga att få tillgång till, denna webbplats eller av din tillit till information som tillhandahålls här. KOMPAN frånsäger sig allt ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador, straffskador, särskilda eller andra skador, förlorade möjligheter, förlorad vinst eller andra förluster eller skador av något slag. Denna begränsning omfattar skador eller eventuella virus som kan påverka din datorutrustning.

Länkar till andra webbplatser

Denna hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av KOMPAN. Vi är inte ansvariga för eller har kontroll över dessa webbplatsers integritetspolicy. Denna integritetspolicy gäller endast för information som samlas in på denna webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser integritetspolicyn för varje webbplats du besöker som samlar in personuppgifter.

Webbplatser som länkar till oss

KOMPAN stödjer inte innehållet på webbplatser som länkar till våra KOMPAN-webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på dessa länkande webbplatser eller för kontrollen av information som användare kan välja att lämna till dessa webbplatser.

Ändringar

KOMPAN förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra, inskränka, ersätta eller radera innehåll eller begränsa tillgången till eller avbryta distributionen av denna webbplats.

Upphovsrätt och användning av innehåll

Innehållet på denna hemsida är KOMPANs egendom och skyddas av upphovsrättslagar. Varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och produkter som visas på denna webbplats är skyddade, och ingen användning av dessa får göras utan föregående skriftligt medgivande från KOMPAN. Du är välkommen att ladda ner innehållet på denna hemsida, dock endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Ingen ändring eller ytterligare reproduktion av innehållet är tillåten. Innehållet får i övrigt inte kopieras eller användas på något annat sätt.

Användning av frågor och kommentarer

Alla frågor, kommentarer, förslag eller andra meddelanden, inklusive idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som du skickar till denna webbplats eller på annat sätt till KOMPAN, elektroniskt eller på annat sätt, är icke-konfidentiella och kommer att bli KOMPANs egendom, som KOMPAN utan begränsning kan använda på vilket sätt och i vilket syfte som helst, inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av varor eller tjänster.

Tillämplig lag

Din tillgång till och användning av denna webbplats och dess innehåll ska regleras av och tolkas i enlighet med dansk lag.