Branschledande

Garantier

Garantier

Livstidsgaranti *

 • Varmförzinkade delar

 • Delar i rostfritt stål

 • EcoCore™ och andra paneler i högdensitets polyetenplast (HDPE)

* KOMPANs livstidsgaranti gäller under produktens livstid tills produkten nedmonteras och/eller tas ur bruk. Dessutom gäller KOMPANs allmänna villkor och leveransvillkor som komplement till denna garanti

15 års garanti

 • Delar i robiniaträ

 • Högtryckslaminerade delar (HPL)

 • Aluminiumdelar

10 års garanti

 • Stolpar i TexMade™

 • Förzinkade stolpar med målat ytlager

 • Målad yta på förzinkade metalldelar eller aluminiumdelar

 • Stålrutschbanor

 • Elförzinkade metalldelar

 • Gjutna PP-golv

 • Solida plastdelar

 • Ihåliga plastdelar

 • Genomskinliga delar av polykarbonat (PC)

 • Rep- och nätkonstruktioner

 • Ask, furu och andra träslag

 • Delar av träplastkomposit (WPC)

5 års garanti

 • Hartstäckta plywoodplattor

 • Fjädrar och kullager

 • Grafiskt tryck på genomskinliga PC-paneler

 • Betongdelar

 • FLEXOTOP™ ECO-system med toppskikt i nytt EPDM

 • Galaxy anslutningskulor

2 års garanti

 • Rörliga plast- och metalldelar

 • Gummimembran

 • Skärmar och elektroniska komponenter

 • FLEXOTOP™ ECO-system med toppskikt i återvunnet EPDM

 • Solskydd och solsegel

 • Nylonnät

 • Reservdelar

Branschledande garantier

Garantins omfattning

Denna garanti gäller KOMPANs produkter för de tidsperioder som anges för varje produkttyp ovan, och med de begränsningar som tas upp i denna garanti. Garantiperioden gäller från det datum då den ursprungliga kunden gör inköpet. Denna garanti täcker endast fel avseende material, produktionsfel och stabilitetsbrister orsakade av fel som rör utformning, material eller tillverkning. KOMPANs ansvar inom ramen för denna garanti är begränsat till kostnadsfri reparation eller ersättning av defekta produkter, utifrån KOMPANs egen bedömning.

Korrekt installation och underhåll

Garantin gäller endast om KOMPANs produkter har installerats enligt de instruktioner KOMPAN har tillhandahållit och underhållits korrekt i enlighet med KOMPANs underhållshandbok. Alla eventuella garantianspråk ska åtföljas av en fullständig dokumentation av korrekt installation och underhåll.

Undantag från garantin

Garantin gäller inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, ytkorrosion på metalldelar, missfärgade ytor och andra kosmetiska problem eller fel som orsakats av felaktig användning eller skadegörelse. Naturliga förändringar i trä som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin.

Installationer nära vatten

Produkter som är installerade i direkt kontakt med klorvatten (vattenparker) eller saltvatten, eller produkter som är installerade inom 200 meter från stranden omfattas inte av KOMPANs garanti vid skador som orsakats av korrosion. Specialdesignade produkter (hanteras av avdelningen för kundanpassade produkter), förutsatt att de har uppgraderats till korrosionsklass C4 före leverans, som är installerade inom 200 meter från stranden (utan direkt kontakt med saltvatten/stänk av saltvatten eller klorvatten (t.ex. i vattenparker)) ska, med förbehåll för den tillämpliga garantiperioden för varje produkttyp enligt vad som anges i den allmänna garantin, endast omfattas av garanti gällande konstruktioner som går sönder på grund av korrosion (exklusive rörliga delar) och under inga omständigheter under längre tid än 10 år.

Produkter och tjänster som levereras av tredje part

KOMPAN tillhandahåller produkter som inte tillverkats av KOMPAN och installationstjänster som utförs av certifierade tredjepartsleverantörer. Denna generella KOMPAN-garanti gäller inte dylika produkter som inte tillverkats av KOMPAN och dessa installationstjänster, vilka kan ha sina egna garantier. KOMPAN kommer att vidarebefordra information om sådana garantier där så är möjligt.

Frakt och lagerhållning

Transport och logistikföretag arrangerade av KOMPAN-utsedd speditör. Produkter / föremål får inte förvaras utomhus i väntan på installation och måste hållas torra hela tiden.

Läs online & beställ ett exemplar

Utforska våra kataloger