Let's Play

Lekplatsutrustning

lekplatsutrustning i form av en linbana och ett lekplatsslott

Lekutrustning för offentliga miljöer

Lekutrustning för offentliga miljöer och lekredskap för hemmabruk skiljer sig åt i flera viktiga avseenden. De största skillnaderna är lekplatsutrustningens pris, design, konstruktion, säkerhetsfunktioner och underhållskrav. Offentlig lekplatsutrustning är utformad specifikt för offentliga miljöer och måste leva upp till betydligt strängare krav än vad utrustning för privat bruk behöver göra.

Vår lekplatsutrustning för utomhusmiljöer utgör i själva verket mycket mer än bara ett sätt att roa barn. En betydande del av lekplatsers värde är nämligen att de låter barnen öva på viktiga livsfärdigheter. De är platser där social och känslomässig utveckling drivs framåt via leken. Just därför har vi ägnat årtionden åt att forska om lek och ingen produkt har lämnat prototypstadiet förrän vi har fått barnens feedback på den. På så sätt har vi ständigt kunnat vidareutveckla vad en lekplats är och vad den kan bidra med. Vårt mål är helt enkelt att erbjuda alla barn de bästa möjliga lekupplevelserna, oavsett förmågor och förutsättningar.

Tack vare vår omfattande forskning har vi satt nya globala standarder för sätt att leka: från att på 70-talet uppfinna och introducera den klassiska fjädergungan i Sverige till att utveckla den prisbelönta Supernova. KOMPANs kreativa lekplatslösningar är utformade för att främja alla aspekter av barns utveckling och ger din lekpark utrustning som passar dess användares specifika behov.

Oavsett om du är landskapsarkitekt, rektor eller jobbar på en kommunförvaltning erbjuder vi ett omfattande utbud av unik lekplatsutrustning i olika stilar, storlekar och prisklasser. Utöver vårt standardsortiment skapar vår KOMPAN Design Studio även skräddarsydda, imponerande lösningar och landmärken som främjar och knyter samman ditt samhälle. Våra designers bara väntar på att få bidra med sin specialkompetens och utforma utrustning för din lekpark.

Att hjälpa dig att skapa den perfekta lekplatsupplevelsen för din ort är det vi älskar mest av allt.

Ditt samhälle är unikt, och dina lokala lekplatser bör återspegla detta.

Utforska vår lekplatsutrustning

Vår lekutrustning är indelad i fyra kategorer. Utforska dem nedan.

Naturlekplats

barn leker på stort corocord klätternät i form av en pyramid

COROCORD™ Klätternät för lekplatser

Barn leker på lekställningen GIANTS som består av höga lektorn

Leksystem

children playing on classic playground equipment carousel spinner

Fristående Lekutrustning

Utforska våra produkter

Utforska efter kategori
970 produkter

Behöver du tips för att planera en lekplats?

Ja, det vore toppen
personer planerar en lekplats genom att studera en ritning

Oavsett vem du är, så är vi redo att hjälpa

KOMPAN architects sketching playground design

Arkitekter

Flera skolbarn gungar på en repgunga på skolgård

Skolor

två förskolebarn leker på en fjädergunga

Förskolor

Park & Fritid

Bostadsområden

Fritid och Besöksnäring

Flicka som klättrar upp för klätternät

Detaljhandel

Restauranger

Entreprenörer

Träskulptur i Amazing Grace Park som ser ut som en räv

Amazing Grace Park, USA

Play

Custom

Themed

Customer Case

Girl sliding down from a space theme playground tower at CampOne Assens

CampOne campingplats, Danmark

Läs online & beställ ett exemplar

Utforska våra kataloger

KOMPAN 2023 lekplats och utegym katalog

Grundläggande säkerhet på lekplatser

En av de viktigaste skillnaderna mellan lekredskap för privathushåll och utrustning för lekparker är säkerhetskraven.

Offentlig lekplatsutrustning måste uppfylla stränga säkerhetsbestämmelser som fastställs i svenska Plan- och bygglagen, produktsäkerhetslagen, samt i boverkets föreskrifter och avgörs enligt Europastandarderna för lekredskap och stötdämpande underlag, SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Detta inkluderar inte bara offentliga lekredskap utan även skyddsbarriärer, stötdämpande underlag och åldersanpassade lekzoner. Vi fokuserar därför mycket på korrekt zonindelning när vi planerar placeringen av lekutrustning för offentliga miljöer, så att barnen kan fokusera på att umgås och samla roliga minnen. Samtidigt kan föräldrarna vara säkra på att deras småttingar alltid är säkra.

Lekredskap för enskilt privat bruk å andra sidan definieras som leksaker och ska vara CE-märkta enligt EU:s leksaksdirektiv.

Här är några andra viktiga aspekter där enskild privat och offentlig lekutrustning skiljer sig åt:

Hållbarhet och konstruktion

Offentlig lekplatsutrustning för utomhusbruk är byggd för att tåla tung användning och uppfylla strikta säkerhetsstandarder. För att garantera hållbarhet och lång livslängd tillverkas lekredskap för offentliga miljöer därför av material som galvaniserat stål, robust plast och väderbeständiga ytskikt. Endast material av högsta kvalitet väljs för att garantera minimalt behov av underhåll för exempelvis lekutrustning på förskolor, skolor, parker, bostadsområden, shopping- och detaljhandelsområden samt restauranger.

Installation och underhåll av lekplatser

Offentlig lekutrustning utomhus kräver ofta professionell installation och regelbundna lekplatsbesiktningar för att säkerställa att säkerhetsstandarderna SS-EN 1176 och SS-EN 1177 uppfylls. Underhåll av lekplatser utförs vanligtvis av dedikerad och kvalificerad personal. Däremot kan privatpersoner installera lekplatsutrustning för privat bruk som kan kräva mindre frekvent underhåll eftersom användandet är betydligt lägre, även om regelbundna inspektioner och underhåll fortfarande rekommenderas.

Lekplatsutrustningens pris

Priset på lekutrustning för offentliga miljöer tenderar att vara högre än för utrustning för privata hushåll på grund av dess större storlek, material av högre kvalitet och efterlevnad av säkerhetsstandarder. De är konstruerade för att tåla tung användning och frekvent underhåll, vilket bidrar till en högre kostnad för lekutrustning för offentliga miljöer. Du kan utforska kostnaden för lekplatsutrustning av olika slag på vår hemsida.

Olika typer av lekplatsutrustning

Det finns så många val att göra när man utformar eller uppdaterar en lekplats.

Vilken stil? Ska den ha ett tema? Vem är den tänkta användargruppen? Finns det flera målgrupper? Vilken kapacitet behövs? Ska man fokusera på vissa lekaktiviteter? Vad är budgeten? Kanske letar du efter en naturlig lekplats?

Det här är bara några frågor som påverkar hur du väljer dina lekredskap för offentliga miljöer. Och då vi erbjuder fler än tusen produkter att välja mellan klandrar vi dig inte. Här är några idéer som kan sätta fart på din fantasi:

Klassisk lekutrustning

Klassisk lekutrustning är fristående lekredskap för utomhusbruk så som rutschkanor, gungbrädor, gungställningar och fjädergungor. Dessa fristående komponenter gör lite mindre lekplatser roligare till en minimal kostnad. De är också perfekta som tillägg när du uppdaterar din nuvarande lekplats, oavsett storlek. I vårt sortiment kan du välja mellan utomhus-lekutrustning för en användare eller utrustning för flera användare i olika stilar, teman, material och färger - allt till olika prisnivåer.

Färdiga leksystem

Kompletta lekställningar är det perfekta sättet att få ut det mesta av ditt utrymme. Med många lekaktiviteter samlade på ett ställe kan en enda lösning rymma timmar av lek. Vårt sortiment av leksystem omfattar multifunktionella lekställningar för förskola, skolåldern, småbarn eller äldre barn. De har alla olika utformningar och användarfördelar, men gemensamt för alla är att många barn kan leka på dem samtidigt.

Lekplatser med klätternät

Våra stora klätternät i olika former är fulla av lekaktiviteter som gynnar barns fysiska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Forskning visar att klätterställningar är speciellt bra på att stimulera fysisk aktivitet bland äldre barn. Både pojkar men speciellt flickor älskar att klättra - ju mer utrymme det finns att klättra till platser där man kan umgås på själva klätternätet, desto bättre. Om du vill maximera användningen är det bästa sättet att aktivera äldre barn att placera klätterställningen i ett område som är avskilt från den övriga lekplatsen.

Naturlekplatser i trä

Att knyta an till naturen väcker barns instinkt att leka och utforska. En naturlig lekplats har många fördelar; våra naturinspirerade lekplatser ger barnen en lekmiljö med utrymme att göra det som barn gör bäst - leka och utforska. Naturinspirerade lekplatser är också ett sätt att föra in naturen i stadsmiljöer.

Träningslekplatser

Att tidigt etablera sunda livsstilar som innefattar motion är avgörande för att förbättra barns allmänna hälsa. Barn behöver fysisk aktivitet för att bygga upp styrka, koordination och balans, och träningsutrustning utomhus hjälper till att utveckla viktiga motoriska färdigheter och främjar styrka och smidighet. Barn lockas fortfarande till lekplatser när de blir äldre, särskilt om de utmanande lekstrukturerna och åldersanpassad träningsutrustning placeras på avstånd från lekparksutrustningen för yngre barn. Både träningslekplatser med lämplig utegymutrustning och multiarenor är perfekta för skolor och fritidsgårdar eftersom de tillgodoser ett behov av rörelse på både skolidrotten, raster och efter skolan.

Skräddarsydd lekplatsutrustning

De flesta av produkterna på vår hemsida är konfigurerbara och du kan ändra storlek, tillgänglighet och lekaktiviteter. Men hur är det om du har en unik idé för en specialanpassad produkt som inte kan skapas med hjälp av vår konfigurator? I så fall har vi ett dedikerat team på KOMPAN Design Studio som kan hjälpa dig att väcka din vision till liv genom en skräddarsydd lekplatslösning. KOMPAN Design Studio är ett team av mycket erfarna designers, arkitekter och ingenjörer. Deras mål är att skapa unik, personlig lekplatsutrustning för offentlig miljö och att förverkliga dina designdrömmar.

Är du osäker på var du ska börja? Våra specialister på lekutrustning för utomhusbruk finns här för att vägleda dig i rätt riktning. De är också tillgängliga för att ge råd baserade på dina krav för att hjälpa dig att skapa den bästa möjliga lekplatsen för din ort eller din plats.

Vad ska man tänka på när man väljer lekplatsutrustning?

Först och främst måste du definiera målen för din lekplats. Ta hänsyn till de specifika åldersgrupperna, behoven och intressena hos de tilltänkta användarna av lekparkens utrustning. Det kan också vara bra att starta planera din lekplatsbudget i ett tidigt skede eftersom budgeten är en avgörande faktor. Om du har en planerad kostnad för lekplatsutrustningen är du redan ett par steg närmare att välja rätt lekutrustning för din utemiljö. En grundlig utvärdering av platsen och terrängen är också viktig, för att säkerställa att säkerhetskriterier och standarder kan uppnås för din lekparks utrustning.

Miljövänlighet är också en viktig faktor när du väljer lekredskap för din offentliga miljö, eftersom det rör sig om många material som måste tillverkas. På varje produktsida kan du se hur stora CO2-utsläpp varje produkt orsakar och andelen återvunna material de består av, vilket hjälper dig att välja miljövänlig lekplatsutrustning enligt era egna krav. Våra GreenLine-versioner av marint avfall och textilstolpar är vägen att gå om du vill maximera andelen återvunna material i din lekplatsutrustning. Ta även gärna hjälp av vår guide för hur man söker bidrag för att bygga en lekplats. För att lära dig mer om lekplatsplanering, ladda ner vår checklista för lekplatsplanering.

Varför välja oss?

KOMPAN har legat i framkant när det gäller tillverkning av innovativa lekplatsredskap för offentligt bruk i mer än 50 år. Allt började med en konstnärs arbete, Tom Lindhardt, och sedan dess har våra arkitekter och designers arbetat kreativt för att uppfinna unika konstruktioner som idag hittas på otaliga lekplatser över hela världen. Redan från början var vi mycket uppmärksamma på lekplatsutrustningens användare - barnen. Experter på barns utveckling har länge varit en ovärderlig kugge i KOMPAN-teamet. De säkerställer att vår lekplatsutrustning och våra lekplatser gynnar barns utveckling och att feedback från barn styr vår produktutvecklingsprocess.

KOMPAN Play Institute är vårt interna forskningscenter som samlar in data om våra produkter och hur barn utvecklas genom lek. Exceptionell lekplatsutrustning för utomhusbruk har förmågan att hjälpa ett barn i varje steg av deras utvecklingsprocess, genom att tänja på deras fysiska gränser och väcka deras kreativitet, samtidigt som de utvecklar kognitiva och sociala interaktionsfärdigheter. Var och en av våra erbjudanden, från standardsortimentet till våra skräddarsydda produkter, är utformade med KOMPAN Play Institutes forskning i åtanke, vilket alltid garanterar användarcentrerad och funktionell kvalitet. Därför specialiserar vi oss på inkluderande lekplatsutformning och på att utveckla tillgänglighetsanpassad lekplatsutrustning.

Vår omfattande forskning har satt nya globala standarder för vad lekplatser kan erbjuda och revolutionerat utvecklingen av offentliga lekredskap som passar barn med alla förmågor.

Förbättra din lekplats

En ny lekställning kan vara allt barnen behöver, men det är viktigt att även tänka på platsens övergripande utseende och användbarhet. Vi vill att föräldrar och barn ska stanna och ha roligt så länge som möjligt. Därför behöver föräldrarna någonstans att sitta medan barnen leker, och då och då behöver barnen också ta en paus och dra sig tillbaka för en svalkande dryck och ett mellanmål. För att skapa ett riktigt rekreationsområde för utomhusaktiviteter bör det därför finnas parkmöbler, picknickbord, bänkar och skugga. Våra solsegel för lekplatser är en perfekt lösning för att erbjuda lek utan risk att bränna sig i solen.

Att planera, köpa och installera en ny lekplats är både spännande och överväldigande. För att hjälpa dig under processen erbjuder vi kostnadsfri designkonsultation och support i varje steg av din resa - klicka här för att komma i kontakt med oss.

Drömmer du om en uppgradering av lekplatsen?

Kom i kontakt med KOMPANs experter nu.