Utegym för barn och skolor

Träningslekplatser

barn tränar i ett utegym på en skola

Utegym för barn och skolor

Barn behöver fysisk aktivitet för att bygga upp styrka, koordinationsförmåga och balans. I ett utegym anpassat för barn, eller vad vi kallar för en träningslekplats kan barn och unga introduceras till styrke- och motionsträning på ett säkert och roligt sätt.

På denna sida hittar du utegym-utrustning för barn – produkter från vårt ordinarie sortiment utvalt för att passa en yngre målgrupp. Dessutom är redskapen anpassade för att leva upp till standarden för lekplatser SS-EN 1176, vilket innebär att de kan kombineras fritt med vår lekplatsutrustning, utan att behöva avgränsa områden från varandra. Detta innebär att man exempelvis kan bygga utegym på skolor där lek och träning kombineras på samma yta och där gränserna mellan de båda suddas ut. Detta erbjuder en sömlös övergång från lek till träning för barn 9-12 år gamla och låter äldre barn agera förebilder för de yngre vad gäller en aktiv livsstil.

Möjligheterna är många: Enklare lekplatshinder kan kombineras med mer utmanande hinder på en hinderbana. Eller varför inte ställa fysisk lekplatsutrustning som BLOQX eller Galaxy intill en sit-up-bänk och en ställning för armgång? En träningslekplats kan vara ett perfekt alternativ till ett utegym för en skola där barn kan göra av med energi mellan lektionerna och i organiserad form på skolidrotten.

Utforska våra produkter

28 produkter

Utforska fler lekställningar

MOMENTS™ Lekutrustning

Stort leksystem i en park med flera rutschkanor och klättermöjligheter

GIANTS

skolelever leker på spännande lektorn på skolgården

ELEMENTS™

Äldre barn leker på GALAXY-lekställning på en skolgård.

GALAXY™

Tonåringar klättrar på klätterblock i ett stadsområde

BLOQX™

Barn leker på en lekplats med piratskepp i en offentlig park

Piratskepp

Barn leker på en lekställning med slottstema i en park

MOMENTS™ Slott

enkelt lektorn i en park med möjligheter till anpassning

SIMPLY Play

Barn som klättrar och glider på färgglad lekplats

STORY MAKERS™

Småbarn som klättrar på ett leksystem avsett för småbarn

Småbarn Multiplay

barn som leker med digital lekplatsutrustning med sagotema

The Smart Playground™ (DIGITAL)

barn tränar i ett utegym på en skola

Träningslekplatser

Behöver du tips för att planera en lekplats?

Ja, det vore toppen
personer planerar en lekplats genom att studera en ritning

Kom i kontakt med oss idag

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Fördelarna med fitness för barn

Det är viktigt att uppmuntra barn att utveckla en aktiv livsstil från tidig ålder och våra utegym för barn skapar ett utrymme där unga kan utmana sig själva och ha kul! Barn behöver fysisk aktivitet för att bygga upp muskelstyrka, koordination och balans, och träningsutrustning för utomhusbruk hjälper till att utveckla viktiga motoriska färdigheter som främjar styrka och smidighet. Dessa förmågor är även grundläggande för att barn ska fortsätta vara aktiva i exempelvis idrottsföreningar och lägger grunden för en aktiv livsstil.

Skolverket ser skolan som en viktig arena för det hälsofrämjande arbetet med att förstärka barns fysiska förutsättningar, motoriska kunskaper samt uppmuntra unga att ägna sig åt fysisk aktivitet. För barn i åldern 9-12 kan träningslekplatser med guidande lärare i närheten tillgodose just detta.

En plats som erbjuder både träning och lek upplevs som mer attraktiv för barn i mellanstadieåldern och ger även lekaktiviterna där mer legitimitet för denna åldersgrupp. Därför måste en träningslekplats vara attraktiv, utmanande och erbjuda socialt umgänge för just denna målgrupp.

Utegym för skolan

När barn växer blir fysisk träning, styrka och kondition viktigt, men forskning har visat att barn i mellanstadieåldern fortfarande gillar att leka, så att skapa utrymmen som tillgodoser alla behov i detta åldersspann är viktigt. Våra utegymutrustning för skolor utgörs av vår träningsutrustning för vuxna, bara att den är lekplatsanpassad. Detta betyder att den kan kombineras fritt med lekutrustning. Ett tips är att kombinera vår utegymutrustning för barn med våra mer utmanande lekställningar eller Corocord klätternät.

Anpassningsbara utegym för skolor – och andra

Träningslekplatser är ett utmärkt sätt att uppmuntra till rörelse på skolgårdar, men träningsställningarna är också lämpliga, säkra och hållbara för användning i andra utrymmen så som parker, bostadsområden, fritidsgårdar och på idrottsplatser. Färgen på stålstängerna kan anpassas för att passa ditt område eller lekplatsutrustningens färg.

Ytterligare en fördel med just träningslekplatser i parker är att vuxna och äldre syskon i stället för att behöva vänta på att yngre barn ska leka klart kan köra ett träningspass alldeles bredvid samtidigt.

Vanliga frågor om utegym för barn

Är det säkert för barn att träna i utegym?

Det är en myt att det skulle vara negativt för barn att styrketräna. Flera studier har visat att det tvärtom leder till många fördelar för barn och ungdomar som bättre motorik, fettförbränning, benhälsa och psykisk hälsa. Det är däremot viktigt att barn tränar på ett korrekt sätt och att vuxna visar dem hur de ska gå tillväga.

Är det bra med utegym på skolor?

Många idrottslärare vittnar om att deltagandet på idrottslektionerna är lågt och skolungdomar har ofta lite att sysselsätta sig med på raster och efter skolan. Ett utegym på skolans lekplats kan vara ett utmärkt sätt att uppmuntra eleverna att träna. En annan fördel är att idrottslärare och annan personal kan visa eleverna hur man utför olika övningar, så att de sedan kan fortsätta träna på egen hand på ett korrekt och effektivt sätt. Denna frihet blir mycket motiverande för dem.

Behöver barn mer rörelse i skolan?

Barn i Sverige rör på sig för lite. Enligt Folkhälsomyndigheten ligger vi i botten vad gäller andelen skolbarn som rör på sig den rekommenderade minimitiden på 60 minuter om dagen. Och ju äldre barnen blir desto mindre rör de på sig. Bland 15-åriga tjejer är det endast ungefär var tionde som rör på sig tillräckligt.

En förklaring till detta är att äldre barn leker mindre och slutligen upphör de att leka helt. Därför är det så viktigt att erbjuda en brygga mellan lek och träning. Ett utegym för barn som placeras direkt på en lekplats erbjuder en sådan brygga.