Lekplatsdesign

Funktionalitet, spänning och estetik

En väldesignad lekplats inspirerar barn i alla åldrar att leka, och genom leken utvecklas unga kroppar och sinnen. KOMPAN Play Institute har som mål att skapa fascinerande lekmöjligheter som är funktionellt stimulerande och visuellt attraktiva.

Utmärkt lekplatsdesign innefattar en estetik som tilltalar användarna och får dem att vilja besöka lekplatsen om och om igen. Ännu viktigare är att lekplatsens design måste bidra till barnens allmänna utveckling. För att säkerställa detta är KOMPAN Play Institute den drivande kraften bakom testningen av all lekplatsutrustning från KOMPAN. Innan tillverkningen påbörjas genomgår alla produkter fyra viktiga steg: forskning, interna workshops, tester på plats och produktutveckling. Detta garanterar att KOMPAN fortsätter att leverera den unika och användarcentrerade lekutrustning som är kärnan i varje fantastisk lekplats.

Fördelarna med utmanande lek

I den här artikeln diskuteras betydelsen av spänning i barns lek. På lekplatser lär sig barn att röra sig runt i sin omvärld på ett säkert sätt. En viktig färdighet som barn bara lär sig genom att testa sig fram på egen hand.

Många föräldrar samt mor- och farföräldrar tycker att lekplatser är för riskfyllda. Befintlig forskning visar dock att bra lekplatser är viktiga för att utveckla barns fysiska kompetens och att fysiskt utmanande lekaktiviteter lär barn att hantera risker.

Få en djupgående förståelse för fördelarna med utmanande och spännande lekplatser genom att läsa denna artikel.

Gå till white paper

Video: Användartester av KOMPAN Play Institute

Lekplatsdesign

Lekplatsutrustningens påverkan på lekvärde

Områden som social, kognitiv och språklig utveckling står sällan i centrum för lekplatsforskningen. Just därför ville KOMPAN Play Institute undersöka i vilken utsträckning lekställningar med ett brett utbud av aktivitetspaneler påverkar dessa viktiga utvecklingsområden.

Resultatet visade att lekpaneler erbjuder massvis med extra lekvärde och kan användas för att främja barns socioemotionella och kognitiva utveckling. Läs KOMPAN Play Institutes vidare slutsatser för att få reda på vilken typ av lekutrustning pedagoger och parkplanerare bör investera i för just sina användargrupper – och varför.

Play design play value section image

Innovativa produkter - Nyckeln till mer lek

Lekplatser har identifierats som den plats i parker där barn gör av med mest energi. KOMPAN Play Institute undersökte därför hur lång tid barn och deras föräldrar tillbringade på en nyrenoverad lekplats vid Flag Pole Hill i Dallas, Texas. Forskningen omfattade intervjuer med 177 vuxna och 50 barn.

"Lekplatsen är toppen för mitt barns hälsa och viktig på grund av möjligheten den ger att komma ut och få frisk luft!", uttryckte en förälder. KOMPAN Play Institutes studie visade att 98 % av föräldrarna ansåg att lekplatser är viktiga. De främsta skälen var den positiva påverkan på deras barns hälsa och den friska luften.

Användningen av den nya, innovativa lekplatsen vid Flag Pole Hill, som hänförde både barn och föräldrar, ökade med hela 77 % jämfört med innan renovationen. 73 % av föräldrarna uppgav att deras främsta skäl till att besöka lekplatsen var just den unika lekutrustningen. För att en lekplats ska vara attraktiv är det alltså viktigt att ha unika lekredskap för olika åldersgrupper. Ett brett utbud av lekutrustning garanterar att lekplatsen är rolig och attraktiv för alla åldrar och förmågor.

Unik lekplatsdesign får barn att leka längre

Vissa lekplatser verkar mer välbesökta och intressanta än andra, och därför undersökte KOMPAN Play Institute vad som gjorde att användarna ville besöka och stanna kvar så länge, specifikt på en populär och ombyggd lekplats i Frimley Lodge Park i Storbritannien.

Fallstudien som omfattade intervjuer med 262 vuxna och 95 barn visade att mer än hälften av lekplatsens regelbundna användare besökte parken oftare efter renoveringen.

Klicka på knappen nedan för att få reda på mer om forskningen. Där hittar du även KOMPAN Play Institutes fem tips för att utforma attraktiva lekplatser som i genomsnitt får barnen att leka i mer än 60 minuter.

Våra kompetenser

Hur barn utvecklas av lek

inclusive play reference image

Inkluderande lek