White paper

Hitta rätt balans mellan utmaning och säkerhet på lekplatser

Vilka är fördelarna med utmanande lekplatser?

I den här artikeln diskuteras vikten av att lekplatser ger barn spänning.

Lekplatser är platser där barn lär sig att ta sig runt i världen på ett säkert sätt. En viktig livskunskap som barn bara lär sig genom att testa sig fram. 

Många föräldrar och mor- och farföräldrar anser att lekplatser är för riskabla. Befintlig forskning visar dock att bra lekplatser är viktiga för att utveckla barns fysiska kompetens och att fysiskt utmanande lekaktiviteter lär barn att hantera risker.

Få en djupgående förståelse för fördelarna med utmanande lekplatser genom att läsa artikeln.

White paper

Hitta rätt balans mellan utmaning och säkerhet på lekplatser

5 tips för säker, utmanande lek

5 tips för säker men ändå utmanande lek

  1. Använd eventuella roliga egenskaper i de naturliga omgivningarna i din design (t.ex. sluttningar, bäckar)

  2. Välj lekutrustning som är åldersanpassad och som har utvecklats och testats med barn

  3. Se till att lekredskapen är certifierade för att uppfylla säkerhetsnormerna

  4. Se till att lekplatsen uppfyller säkerhetsriktlinjerna för avstånd och fallskydd

  5. Välj robusta och hållbara tekniska lösningar för utrustning som rör sig

Webbinarier och white papers om lek

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg