White paper

6 tips på hur man skapar dramatisk lek utomhus

Hur man inspirerar till dramatisk lek på lekplatser med ett tema

Människor har något som skiljer oss från andra arter: vår föreställningsförmåga. Detta är en gåva som gör det möjligt för oss att skapa visioner om en bättre värld och så småningom en plan för att uppnå ett bättre liv för alla. Denna kognitiva kraft lär man sig redan från en mycket tidig ålder, och man gör det genom lek.

Den senaste forskningen visar att spädbarn, innan de kan tala, kan ta del av avancerad kognitiv och socioemotionell inlärning genom låtsaslek eller dramatisk lek. Detta då förmågan att föreställa sig finns där långt före språket.

I detta white paper får du tips om hur du kan motivera till dramatisk lek på temalekplatser, att barn leker ofta och länge på lekplatserna samt att deras språkutveckling stimuleras.

White paper

6 tips på hur man skapar dramatisk lek utomhus

Ladda ner white paper
6 tips om dramatisk lek

6 tips på hur man skapar dramatisk lek utomhus

  1. Motivera till rollek genom spännande teman: djur, hus, affärer, trafik och sagor är enkla att överföra till barnens erfarenheter och lättare att börja prata om. Ett biltema är begripligt för de flesta åldrar och öppnar för möjligheten att föreställa sig att man åker ut i en större, okänd värld. Vårdnadshavare eller föräldrar kan stödja leken och initiera en utvidgning av ordförrådet: "Kör du bilen? Vart är du på väg? Ska du besöka dina mor- och farföräldrar?

  2. Öka lekens längd genom att lägga till spännande element som speglar, ringklockor och interaktiva detaljer som vridbara plattor eller musikpaneler som auditiv stimulans.

  3. Öka lekfördelarna genom att kombinera temat med fysiska lekar, till exempel rutschbanor eller klättringsmöjligheter.

  4. Öka lekens längd genom att ge utrymme och möjlighet till pauser - till exempel genom att ha en veranda med sittplatser i ett lekhus, eller bord och bänkar inne i huset.

  5. Öka antalet möjliga användare genom att erbjuda lekredskap med flera ingångar och utgångar och aktiviteter som sträcker sig både inomhus och utomhus, t.ex. vändskivor eller trattar. När det inte finns någon baksida på en konstruktion kan barnen leka att huset, bilen eller andra objekt är större än de verkar och fortsätter på utsidan.

  6. Erbjud allt det ovanstående på marknivå så att barn i fler åldrar och med olika förmågor kan leka tillsammans.