White paper

Hur många kalorier förbränner skolbarn på en lekplats?

Studie om kaloriförbränning på en lekplats

Erbjuder lekplatser tillräckligt med rörelse för skolbarn? KOMPAN Play Institutes forskning visar att barn förbränner två tredjedelar av de rekommenderade dagliga 150 kalorierna under 30 minuters fri lek på en lekplats.

I Surgeon Generals rapport om fysisk aktivitet och hälsa föreslås att alla bör förbränna 150 kalorier per dag för att bibehålla en hälsosam kroppssammansättning av ben, muskler och fettvävnad. Många barn uppnår inte denna energibalans.

Därför har KOMPAN Play Institute och Syddansk Universitet undersökt hur många kalorier barn i skolåldern förbränner när de ägnar sig åt 30 minuters fri lek med KOMPANs lekutrustning. Studien visar att barn i tredje klass till och med förbränner mer än de rekommenderade 150 kalorierna vid 30 minuters lek på en KOMPAN-lekplats.

White paper

Hur många kalorier förbränner skolbarn på en lekplats?

Ladda ner white paper
Rekommendationer

Rekommendationer

  1. Lekplatser med utvecklingsanpassad utrustning bidrar till barns fysiska aktivitet. De rekommenderade 150 kalorierna kan lätt uppnås enbart genom 45 minuters lek per dag.

  2. Lekplatslek i kombination med idrottsaktiviteter under raster, idrottsundervisning eller före och efter skoltid är en optimal lösning för att barn ska få god hälsa.