White paper

Hur väljer man lekutrustning som ger barnen högt lekvärde?

Hur lekplatsutrustningen kan gynna barns utveckling

Områden som social, kognitiv och språklig utveckling står sällan i centrum för lekplatsforskningen. Just därför ville KOMPAN Play Institute undersöka i vilken utsträckning lekställningar med ett brett utbud av aktivitetspaneler påverkar dessa viktiga utvecklingsområden.

Resultatet visade att lekpaneler erbjuder massvis med extra lekvärde och kan användas för att främja barns socioemotionella och kognitiva utveckling. Läs KOMPAN Play Institutes vidare slutsatser för att få reda på vilken typ av lekutrustning pedagoger och parkplanerare bör investera i för just sina användargrupper – och varför.

White paper

Hur väljer man lekutrustning som ger barn högt lekvärde?

Ladda ner white paper
Definitioner av kognitiv lek

Definitioner av kognitiva lekbetéenden

  • Funktionell lek: Lek som kretsar kring att uppskatta den fysiska känslan som en viss aktivitet ger, t.ex. att rutscha.

  • Konstruktiv lek: Manipulering av föremål för att skapa något, t.ex. bygga sandslott.

  • Utforskande lek: Fokuserad undersökning av ett objekt, t.ex. undersöka stenar på marken.

  • Dramatisk lek: Symbolisk lek, låtsaslek, eller rollek, t.ex. leka doktor.

  • Regellek: Tävlingslekar som har regler, t.ex. kurragömma.

Webbinarier och white papers om lek

Designa unika lekplatser som matchar din berättelse och omgivning

Play

Webinar

Barn leker på ett stort lekplatstorn tillverkat av mer hållbara material i Olins Park

Lek för planeten: Gör om utomhusdesignen för att minimera koldioxidavtrycket

Sensorisk lek: Vetenskapen bakom barns välbefinnande på lekplatser

Så uppmuntrar du till naturlek med lekplatser

Checklistan för att utforma inkluderande lekplatser

Bli smart av att klättra

Innovativa produkter - Nyckeln till mer lek

Ett par flickor klättrar på KOMPANs lekredskap.

Klättring aktiverar äldre tjejer - Hur man ökar fysisk aktivitet bland tjejer 9-12 år

Vad gör en lekplats spännande?

saturn playground schools and public parks

10 designtrick för att åldersanpassa lekplatser för skolor och parker

Tweens älskar lekplatser: 5 nya vetenskapsgrundade tips för design av lekplatser för mellanstadieåldern

truly inclusive section

Kan inkluderande lekplatser vara spännande?

Vad vill barn med olika funktionsnedsättningar göra på en lekplats?

Tweens älskar lekplatser

Unika lekplatser motiverar barn att leka längre

Mer lek och färre konflikter

Sensorisk lek höjer lekvärdet

Lek för alla - hur man designar en inkluderande lekplats med universell design

Sensoriska lekplatser: Vad, hur och varför?

Naturlek och naturlekplatser

Hur bra lekplatser ökar fysisk aktivitet på förskolor

Hur många kalorier förbränner barn på en lekplats?

6 tips på hur du skapar dramatisk lek utomhus

Snurra för att tänka

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg