White paper

Skapar innovativ lekplatsutrustning mer lek?

innovative products the key to more play top slider image

Familjer väljer att besöka lekplatser med en unik design

Lekplatser har identifierats som den plats i parker där barn gör av med mest energi. KOMPAN Play Institute undersökte därför hur lång tid barn och deras föräldrar tillbringade på en nyrenoverad lekplats vid Flag Pole Hill i Dallas, Texas. Forskningen omfattade intervjuer med 177 vuxna och 50 barn.

"Lekplatsen är toppen för mitt barns hälsa och viktig på grund av möjligheten den ger att komma ut och få frisk luft!", uttryckte en förälder. KOMPAN Play Institutes studie visade att 98 % av föräldrarna ansåg att lekplatser är viktiga. De främsta skälen var den positiva påverkan på deras barns hälsa och den friska luften.

Användningen av den nya, innovativa lekplatsen vid Flag Pole Hill, som hänförde både barn och föräldrar, ökade med hela 77 % jämfört med innan renovationen. 73 % av föräldrarna uppgav att deras främsta skäl till att besöka lekplatsen var just den unika lekutrustningen. För att en lekplats ska vara attraktiv är det alltså viktigt att ha unika lekredskap för olika åldersgrupper. Ett brett utbud av lekutrustning garanterar att lekplatsen är rolig och attraktiv för alla åldrar och förmågor.

Klicka på länken nedan för att få veta mer om forskningen och läsa KOMPAN Play Institutes fem rekommendationer för att utforma attraktiva lekplatser där barnen i genomsnitt leker i mer än 60 minuter.

White paper

Innovativa produkter - Nyckeln till mer lek

Ladda ner white paper
Ladda ner infografik
5 rekommendationer

5 rekommendationer för att utforma populära lekplatser

Hur utformar man populära lekplatser? KOMPAN Play Institute delar här med sig av några av de bästa knepen, grundade i undersökningen på lekplatsen i Flag Pole Hill. De nya insikterna från studien pekar ut fem huvudsakliga rekommendationer för att designa attraktiva lekplatser:

  1. Välj lekplatsutrustning med WOW-känsla: unik lekutrustning var den främsta anledningen till att man besökte lekplatsen.

  2. Kom ihåg att lekplatsutrustningen måste vara tilltalande även för föräldrarna.

  3. Ha öppenhet i utformningen för att säkerställa barns synlighet och enkel översikt för föräldrar.

  4. Inkludera lekplatsutrustning för alla åldrar och kom ihåg de yngsta barnen (totalt 61 % av användarna var under 5 år).

  5. Placera all lekutrustning för småbarn tillsammans i mitten av lekplatsen för att underlätta föräldrarnas översikt.