Nu sätter vi Sverige i rörelse!

Let's Pep-stödet

Ansök
Barn i skolåldern leker på lektorn med lågt koldioxidavtryck

Förverkliga dina drömmars lekplats eller utegym

Vi rör på oss alldeles för lite i Sverige och stillasittandet bara ökar år efter år. Tillsammans med Generation Pep vill vi vända denna trend. Vår vision är att alla barn, unga och vuxna ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv, oavsett inkomst och andra förutsättningar.

Därför har vi etablerat Let’s Pep-stödet: ett initiativ för att sätta Sverige i rörelse. Genom Let’s Pep-stödet ger vi finansiell stöttning åt byggandet av nya aktivitetsområden utomhus. Delar du vår vision och är beslutsfattare i en förening, skola, förskola, camping eller annan organisation? Dröm då stort och sök stödets medel för ditt projekt nedan!

COR85600 DK many kids
Visste du att barn förbränner 75 % av de rekommenderade dagliga 150 kalorierna under 30 minuters fri lek på en lekplats?

Så söker du Let’s Pep-stödet

  • Ladda ner och fyll i ansökningsformuläret via knappen nedan.

  • Skicka det ifyllda formuläret till stödets emailadress senast 31 oktober 2023.

  • Bifoga eventuellt ritningar, bilder, detaljerad budget eller andra dokument med vidare upplysningar (inget krav, våra experter kan hjälpa dig definiera detaljerna senare).

  • Få inspiration, idéer och se produkter du kan inkludera på vår hemsida. Några startplatser: lekplatsutrustning, utegym, inspiration.

Vanliga frågor

Vilka projekt kan få stöd?

Lekplatser

Lekplatser främjar barns socioemotionella, kognitiva, kreativa och fysiska utveckling. Att klättra, gunga, snurra, hoppa, rutscha, hänga och krypa ger barn den rörelse de behöver, och lägger grunden för en aktiv livsstil.

Utegym

Utegym gör kvalitetsträning tillgänglig för alla ungdomar och vuxna – oavsett ekonomi, träningsvana och förmåga. De leder till en bättre folkhälsa och en stärkt gemenskap i lokalsamhällen.

barn i mellanstadiet som spelar fotboll på en multisportplan

Multiarenor

Multiarenor är peppiga samlingsplatser för spontanidrott. Utformningen möjliggör spel av flera olika sporter så som fotboll, basket, landhockey, volleyboll, tennis och handboll. Och alla får vara med!

Hinderbanor

Hinderbanor är perfekta för att träna styrka, kondition och smidighet. Man väljer själv hur man tar sig an hindren och hur många varv. För små barn passar motorikbanor bäst – där är utmaningen att inte nudda mark.

Vilka är Generation Pep?

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Varför behövs fler aktivitetsytor utomhus?

a young boy laying on a couch with a tablet.

Barn i Sverige rör på sig för lite

Endast 2 av 10 barn och unga i Sverige når rekommendationen för fysisk aktivitet. Det visar Pep-rapporten 2023 från Generation Pep.

a rusty slide in the middle of a grassy field.

Antalet lekplatser har halverats

Antalet kommunalt förvaltade lekplatser i Sverige har halverats de senaste 25 åren, och den trenden fortsätter. Det är främst små lekplatser i barnens närområde som avvecklas.

a man and woman sitting on a couch watching tv.

Unga och vuxna rör på sig för lite

Hela 31,9 % i åldern 16-84 når inte upp till ett rekommenderat minimum på 150 minuters pulshöjande aktivitet per vecka i Sverige. Idag har 51 % antingen övervikt eller fetma.

Barn i utsatta områden idrottar inte

Mindre än var fjärde barn idrottar i bostadsområden där invånarna har svag ekonomi. I mer välbärgade bostadsområden idrottar däremot mer än hälften av barnen.

Förverkliga din dröm
CORxxx climbing-and-balancing with-children ebberup-school DK ID-1514b2db ID-2ab7bdac
KOMPAN 220907 STOCKHOLM FITNESS 4684
CRP250801 Mountain-trail climbing with-children HQ DK ID-4BA10666
FRE601901 MUGA children-playing ebberup-school DK ID-1514b2db ID-2ab7bdac
PCE 2 Slide-and-Ramps Inclusive Filadelfia-Dianalund DK ID-a4606940 ID-34b0650d
FSW205 US exercise teenager monkeybar
FAZ105 DK ID 809FA2F6 4888

Vanliga frågor

När får jag svar på min ansökan?

Du får först en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Du kan sedan förvänta dig ett besked för din ansökan ungefär en månad efter att ansökningsfristen har gått ut.

Vem kan söka stödets medel?

Alla föreningar, skolor, förskolor, campingar och andra organisationer som drömmer om eller planerar att bygga aktivitetsytor utomhus kan söka stödets medel.

Vilka ekonomiska krav finns?

Man måste ha någon form av annan finansiering (egen eller från tredje part) för att få stöd. Det går bra att säkra ytterligare budget från tredje part antingen innan eller efter din ansökan om Let’s Pep-stödet.

Hur stor summa kan jag söka?

Det finns ingen övre gräns för hur stort belopp man kan söka från Let’s Pep-stödet, eftersom alla projekt är olika.

När måste mitt projekt senast startas och slutföras?

Ditt projekt måste planeras att startas senast 1 år efter ansökningsfristens slut för att kunna beviljas finansiering. Det måste planeras att slutföras senast 2 år efter ansökningsfristens slut.

Vilka produkter kan man få stöd för?

Let’s Pep-stödet hjälper enbart till att finansiera produkter från KOMPAN Sverige. Detta innefattar alla produkter som finns på vår hemsida. Projektet som helhet får dock innefatta tjänster och produkter från andra leverantörer.

Har du frågor om Let's Pep-stödet?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.