Nu sätter vi Sverige i rörelse!

Let's Pep-stödet

Ansök

Få finansiering av ditt projekt som främjar rörelse

Vi rör på oss alldeles för lite i Sverige och stillasittandet bara ökar år efter år. Tillsammans med Generation Pep vill vi vända den trenden. Vår vision är att alla barn, unga och vuxna ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv, oavsett inkomst och andra förutsättningar.

Därför har vi etablerat Let’s Pep-stödet som medfinansierar byggandet av nya aktivitetsområden utomhus. Delar du vår vision och är beslutsfattare i en förening, BRF, privatskola, privat förskola, camping eller annan organisation? Förverkliga då ditt drömprojekt genom att ansöka om stödets medel!

Så söker du Let’s Pep-stödet

Ansökningsperioden är över för denna gång. Följ gärna KOMPAN Sverige på sociala medier eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att tidigt få reda på när nästa ansökningsperiod drar igång.

Vanliga frågor

Vilka projekt kan få stöd?

Lekplatser

Lekplatser främjar barns socioemotionella, kognitiva, kreativa och fysiska utveckling. Att klättra, gunga, snurra, hoppa, rutscha, hänga och krypa ger barn den rörelse de behöver, och lägger grunden för en aktiv livsstil.

Utegym

Utegym gör kvalitetsträning tillgänglig för alla ungdomar och vuxna – oavsett ekonomi, träningsvana och förmåga. De leder till en bättre folkhälsa och en stärkt gemenskap i lokalsamhällen.

Multiarenor

Multiarenor är peppiga samlingsplatser för spontanidrott. Utformningen möjliggör spel av flera olika sporter så som fotboll, basket, landhockey, volleyboll, tennis och handboll. Och alla får vara med!

Hinderbanor

Hinderbanor är perfekta för att träna styrka, kondition och smidighet. Man väljer själv hur man tar sig an hindren och hur många varv. För små barn passar motorikbanor bäst – där är utmaningen att inte nudda mark.

David Bergström - Ordförande, Rudolf Steinerskolan i Norrköping

"Let’s Pep-stödet gav oss möjligheten att förverkliga en av Sveriges i våra ögon vackraste skolgårdar som inbjuder till lek, rörelse och rekreation."

Rudolf Steinerskolan i Norrköping hade ambitionen att göra en större satsning på sina elevers möjlighet till rörelse, lek och samspel i skolans utemiljö. Men som enskild friskola hölls delvis de stora drömmarna tillbaka av ekonomiska begränsningar, berättar skolans ordförande, David Bergström. Skolan beviljades ett stöd på 175 000 kronor från Let´s Pep-stödet för sitt projekt som kommer att installeras i maj 2024:

- Vi rekommenderar alla att söka Let’s Pep-stödet, det är inte bara ett ekonomiskt stöd utan supporten du får längs med vägen är av stort värde för att komma i mål och få en struktur kring inköp, planering och etablering. Finns drömmar, vilja och ambition kan Let’s Pep-stödet vara den där lilla extra knuffen för att faktiskt komma till handling, säger David Bergström.

Vilka är Generation Pep?

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Varför behövs fler aktivitetsytor utomhus?

a young boy laying on a couch with a tablet.

Barn i Sverige rör på sig för lite

Endast 2 av 10 barn och unga i Sverige når rekommendationen för fysisk aktivitet. Det visar Pep-rapporten 2023 från Generation Pep.

a rusty slide in the middle of a grassy field.

Antalet lekplatser har halverats

Antalet kommunalt förvaltade lekplatser i Sverige har halverats de senaste 25 åren, och den trenden fortsätter. Det är främst små lekplatser i barnens närområde som avvecklas.

a man and woman sitting on a couch watching tv.

Unga och vuxna rör på sig för lite

Hela 31,9 % i åldern 16-84 når inte upp till ett rekommenderat minimum på 150 minuters pulshöjande aktivitet per vecka i Sverige. Idag har 51 % antingen övervikt eller fetma.

Barn i utsatta områden idrottar inte

Mindre än var fjärde barn idrottar i bostadsområden där invånarna har svag ekonomi. I mer välbärgade bostadsområden idrottar däremot mer än hälften av barnen.

Förverkliga din dröm
Mood1-KOMPAN 2300829 447cb030 1412
Mood2-KOMPAN 220811 ID 596A9C38 D209A54A CA25983E 42
Mood3-ELE DK Ramp Walker
Mood4-FSW213 NL exercise fun family
Mood5-GXYxxx galaxy-solution with-children hældager DK
Mood6-FSW227 DK
Mood7-NRO8xx robinia-obstacle-course with-children Biddinghuizen NL
Mood8-DE-Ref Timmel Inklusion PCM113221 230901 7417243e 0167
Mood9-FAZ52101 FAZ51100 cardio ID 791DF357 ID A5297A7C 5366
Mood10-KOMPAN 220811 65

Vanliga frågor och svar

Vem kan söka stödets medel?

Alla idrottsföreningar, BRF:er, privatskolor, privata förskolor, campingar, samfälligheter, hembygdsföreningar, fastighetsbolag och andra organisationer som drömmer om eller planerar att bygga aktivitetsytor utomhus kan söka stödets medel. Vänligen, notera att kommuner, kommunala bolag och kommunala skolor behöver göra en offentlig upphandling och därför inte kan ansöka om Let's Pep-stödet.

Vilka ekonomiska krav finns?

Som en tumregel bör minst halva projektet finansieras med egna medel och/eller medel från tredje part. Det går bra att säkra ytterligare budget från tredje part efter att du skickat din ansökan och fått ett besked från Let’s Pep-stödet. I beslutet kommer det att stå hur stort belopp ditt projekt beviljas. Det kan vara hela ditt sökta bidrag eller en del av det.

Hur gör jag om jag inte har tillräcklig egen budget?

Vi tipsar om att använda beslutet och lösningsunderlaget du får av Let's Pep-stödet som hävstång för att säkra ytterligare medel från fonder, stiftelser, kommuner och sponsorer. Läs gärna vår guide om att söka bidrag för aktivitetsytor. Om du ansöker till Let's Pep-stödet kan vi även hjälpa dig vidare i processen att säkra medel som eventuellt fortfarande saknas för ditt projekt från andra externa källor.

Hur stort belopp kan jag ansöka om?

Det finns ingen övre gräns för hur stort belopp du kan söka från Let’s Pep-stödet men du och/eller tredje part behöver generellt sett kunna finansiera minst halva projektet.

Hur vet jag min totala projektkostnad och därmed hur mycket jag behöver ansöka om?

Du kan se produktpriser på KOMPAN Sveriges hemsida och skapa dig en ungefärlig bild av produktvärdet du är ute efter. Det är dock viktigt att vara medveten om att markarbete, installation och underlag ofta står för en betydande del av budgeten. Om du inte redan har en uppskattning av dessa kostnader så hjälper våra experter dig kostnadsfritt med det efter att du har ansökt. Du behöver alltså inte ange ett exakt totalt belopp i din ansökan utan kan uppskatta efter bästa förmåga med den information du har till ditt förfogande.

Vilka andra faktorer påverkar min chanser att få stöd?

Det enda kravet är att projektet främjar mer rörelse för barn, ungdomar, vuxna eller seniorer i en utomhusmiljö. Eller för flera av målgrupperna på samma plats.

När får jag svar på min ansökan?

Du får först en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan. Du kan sedan förvänta dig ett besked senast en månad efter att ansökningsfristen har gått ut. Ju tidigare du ansöker desto snabbare får du ett beslut. Du kan söka 11 mars-5 maj 2024.

När måste mitt projekt senast startas och slutföras?

Ditt projekt måste planeras att startas senast 1 år efter ansökningsfristens slut för att kunna beviljas finansiering. Det måste planeras att slutföras senast 2 år efter ansökningsfristens slut.

Vilka produkter kan jag få stöd för?

Let’s Pep-stödet hjälper enbart till att finansiera produkter och tjänster från KOMPAN Sverige. Detta innefattar alla produkter som finns på KOMPANs hemsida. Projektet som helhet får dock innefatta produkter och tjänster från andra leverantörer.

Är jag bunden att genomföra projektet om jag beviljas stöd?

Nej, du är inte bunden på något sätt. Du väljer själv om du vill ta del av det beviljade stödet och genomföra projektet.

Måste jag ange vilka produkter jag vill inkludera i min ansökan?

Nej, det behövs inte. Om du vet vilka produkter du vill ha kan du ange det i emailet eller formuläret. Annars räcker det gott med en beskrivning av vad du vill uppnå med ditt projekt. En av våra experter kan sedan hjälpa dig att kostnadsfritt utforma en lösning med produkter som passar ditt syfte perfekt.

Vad gör jag om jag har fler frågor än de som besvaras ovan?

Skriv din fråga i meddelandefältet i formuläret nedan. Du kan även emaila oss på [email protected] eller ringa 031-96 88 40.

Har du frågor om Let's Pep-stödet?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.