KOMPAN Play Institute

Förhöjer leken på lekplatser genom forskning

När man skapar världens bästa lekplatser måste man förstå vad som motiverar barn att leka, stanna och återvända, och utforma platser som uppmuntrar fysisk, socio-emotionell och kognitiv-kreativ utveckling.
Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

Lek är ett mänskligt behov

Leken är en grundläggande del av barns utveckling och ger dem möjlighet att lära sig, utvecklas och ha roligt. Genom lek utvecklar barn sina fysiska, känslomässiga och kognitiva färdigheter. Den ger dem möjlighet att utforska sin kreativitet, utmana sina gränser och bygga relationer med andra. Leken hjälper också barn att utveckla motståndskraft, problemlösningsförmåga och självkänsla.

Lekplatser utvecklade utifrån användarupplevelser

KOMPAN Play Institute är KOMPANs enhet av lekspecialister som ägnar sig åt att utveckla, dokumentera samt forska om lek och lekplatser. KOMPAN Play Institute har varit med och utvecklat, forskat om samt förespråkat lekplatser för KOMPAN sedan 1980-talet.

De huvudsakliga arbetsområdena för KOMPAN Play Institute är:

  • Forskning om lekplatser och barns utveckling

  • Testning och dokumentation av hur barn med olika förmågor leker med vår utrustning.

  • White papers, publikationer och forskning om lekplatsspecifika ämnen.

  • Rådgivning om och förespråkande av lekplatser samt stadsplanering som innefattar lek.

Våra kompetenser

Inkluderande lek

Hur barn utvecklas av lek

Lekplatsdesign

KOMPAN Play Institute driver lekplatsinnovation

Hur vi leker förändras i takt med att tiderna och våra livsstilar förändras, men barn förblir alltid experter på lek – även i en värld i utveckling. Framgångsrik lekdesign bygger på deras feedback, kombinerat med en djupgående förståelse för hur barn utvecklas. Grundlig forskning, att noggrant lyssna på barn och att observera dem när de leker är grundvalarna för KOMPANs position som en ledare inom lekplatsinnovation.

KOMPAN Play Institute tar del av och bedriver kontinuerlig forskning om lekens fördelar och barns utveckling. Dessa insikter ligger till grund för vårt arbete med lekplatsinnovation. Dokumentation av det observerade lekvärdet och hur leken gynnar barnen är en av institutets främsta kompetenser. KOMPAN Play Institute testar även, i samarbete med särskilda designenheter inom KOMPAN, hur barn leker med och reagerar på olika lekplatsprototyper. Barnens godkännande och professionell dokumentation av lekvärdet under hela designprocessen säkerställer att KOMPANs utrustning blir riktiga lekmagneter som barn vill leka länge med.

Webbinarier om lek

White papers om lek

White papers

Möt KOMPAN Play Institute

Jeanette Fich Jespersen

Chef för KOMPAN Play Institute MA i Nordisk och anglosaxisk filologi

Suzanne Quinn

Ledare för KOMPAN Play Institute USA PhD i Early childhood learning

Maria Ross Larsen

Forskningsprojektledare, KOMPAN Play Institute MSc i Nationalekonomi och företagsekonomi - Marknadsantropologi

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få nyheter, inspiration och erbjudanden direkt i din inkorg.