White paper

Inkluderar dagens lekplatser barn med funktionsnedsättningar?

Undersökning om lekplatsanvändning bland barn med funktionsvariationer

Inkluderas barn med funktionsvariationer på dagens lekplatser? I denna undersökning från KOMPAN Play Institute angav 71 % av de rullstolsanvändande barnen att deras närmaste lekplats var otillgänglig. Det blev även tydligt vilka lekaktiviteter som barnen skulle vilja få bättre tillgång till.

När barn med- och barn utan funktionsvariationer leker tillsammans främjar det självförtroende, tolerans och empati hos båda grupperna. Lekplatser är även välkända som effektiva motivationsfaktorer för att få barn att vara fysiskt aktiva medan de har roligt. Men för att detta verkligen ska fungera för såväl barn med- som utan funktionsvariationer, så måste lekplatserna vara lika tillgängliga och intressanta för båda grupperna.

White paper

Jämställd lek - Undersökning om lekplatsanvändning bland barn med funktionsvariationer

Ladda ner white paper
Ladda ner infografik
4 saker att överväga

4 överväganden för att erbjuda jämställd lek

  1. För att öka användningsfrekvensen bör man göra lekplatser i närområdet och skollekplatser inkluderande.

  2. Lekplatser bör i allmänhet ha ett tillgängligt fallskyddsunderlag så som gummiasfalt. Detta underlättar dessutom för vårdnadshavare eller mor- och farföräldrar med nedsatt rörlighet som tar med sig barnen till lekplatsen.

  3. Lekplatserna bör ha tillgänglig lekutrustning som är användbar för barn med funktionsvariationer. KOMPAN Play Institutes forskning visar att aktiviteter på marknivå är viktiga.

  4. En variation av lekaktiviteter och aktiviteter för hela familjen gör dessutom lekplatser mer attraktiva att besöka och använda.

Webbinarier och white papers om lek

ett lekområde för barn med barn som leker på lekplatsen.

En checklista för att utforma inkluderande lekplatser

Play

Inclusive

Corporate Content

White Paper

Sensoriska lekplatser: Vad, hur och varför?

Checklistan för att utforma inkluderande lekplatser

Naturlek och naturlekplatser

Sensorisk lek: Vetenskapen bakom barns välbefinnande på lekplatser

Innovativa produkter - Nyckeln till mer lek

truly inclusive section

Kan inkluderande lekplatser vara spännande?

Lek för alla - hur man designar en inkluderande lekplats med universell design

Designa unika lekplatser som matchar din berättelse och omgivning

Tweens älskar lekplatser: 5 nya vetenskapsgrundade tips för design av lekplatser för mellanstadieåldern

saturn playground schools and public parks

10 designtrick för att åldersanpassa lekplatser för skolor och parker

Så uppmuntrar du till naturlek med lekplatser

Mer lek och färre konflikter

Hur väljer man lekutrustning som ger barnen högt lekvärde?

Sensorisk lek höjer lekvärdet

Vad gör en lekplats spännande?

Hur bra lekplatser ökar fysisk aktivitet på förskolor

Bli smart av att klättra

Tweens älskar lekplatser

Unika lekplatser motiverar barn att leka längre

Snurra för att tänka

6 tips på hur du skapar dramatisk lek utomhus

Hur många kalorier förbränner barn på en lekplats?

Hitta rätt balans mellan utmaning och säkerhet på lekplatsen

Barn leker på ett stort lekplatstorn tillverkat av mer hållbara material i Olins Park

Lek för planeten: Gör om utomhusdesignen för att minimera koldioxidavtrycket