White paper

Inkluderar dagens lekplatser barn med funktionsnedsättningar?

Undersökning om lekplatsanvändning bland barn med funktionsvariationer

Inkluderas barn med funktionsvariationer på dagens lekplatser? I denna undersökning från KOMPAN Play Institute angav 71 % av de rullstolsanvändande barnen att deras närmaste lekplats var otillgänglig. Det blev även tydligt vilka lekaktiviteter som barnen skulle vilja få bättre tillgång till.

När barn med- och barn utan funktionsvariationer leker tillsammans främjar det självförtroende, tolerans och empati hos båda grupperna. Lekplatser är även välkända som effektiva motivationsfaktorer för att få barn att vara fysiskt aktiva medan de har roligt. Men för att detta verkligen ska fungera för såväl barn med- som utan funktionsvariationer, så måste lekplatserna vara lika tillgängliga och intressanta för båda grupperna.

White paper

Jämställd lek - Undersökning om lekplatsanvändning bland barn med funktionsvariationer

Ladda ner white paper
Ladda ner infografik
4 saker att överväga

4 överväganden för att erbjuda jämställd lek

  1. För att öka användningsfrekvensen bör lokala lekplatser vara tillgängliga.

  2. Lekplatser bör i allmänhet ha ett tillgängligt fallskyddsunderlag så som gummiasfalt. Detta underlättar dessutom för vårdnadshavare eller mor- och farföräldrar med nedsatt rörlighet som tar med sig barnen till lekplatsen.

  3. Lekplatserna bör ha tillgänglig lekutrustning som är användbar för barn med funktionsvariationer. KOMPAN Play Institutes forskning visar att aktiviteter på marknivå är viktiga.

  4. En variation av lekaktiviteter och aktiviteter för hela familjen gör dessutom lekplatser mer attraktiva att besöka och använda.