Alla barn vill leka tillsammans

Inkluderande lekplatser på skolor

barn med funktionsnedsättning som leker i karusell på anpassad grundskola

Inkluderande skolgårdsutrustning som passar alla elever

Inkluderande, tillgänglig lekutrustning är inte bara bra för anpassad grundskola och specialskola - alla skolor bör ha inkluderande skolgårdar. Dessa gör det möjligt för alla elever med diverse olika förmågor att leka tillsammans och lära sig genom ett gemensamt medium som de alla förstår - lek.

Utomhuslek är avgörande för att alla barn ska utvecklas samt hålla sig friska och glada. Studier visar dock att barn med funktionsnedsättningar behöver detta ännu mer men erbjuds det desto mindre. Just inkluderande skolgårdar är därför ett utmärkt medel att skapa jämlika lekmöjligheter, positiva inlärningsmiljöer och ökad social integration.

Vi erbjuder ett brett urval av lekutrustning som passar speciellt bra för inkluderande skollekplatser och vägleder dig nedan om hur du bör tänka vid planering och utformning av en sådan på alla skolor. Dessutom går vi in mer på lämplig lekutrustning för anpassad grundskola och hur sensoriska lekställningar ger specialskolor (och alla skolor) en säker, inkluderande miljö för att stimulera sinnena, uppmuntra fantasifull lek och långvarig koncentration.

Jag vill få fler råd om inkluderande skolgårdar

Varför är det viktigt med inkluderande lekplatser på skolor?

Att låta barn röra sig naturligt och testa sina kroppar är avgörande för den fysiska och kognitiva utvecklingen. Att vara utomhus hjälper till att stimulera deras sinnen och uppmuntrar dem att använda sina sinnen för att utforska. Tillgänglig lekplatsutrustning utomhus är viktig för alla barn eftersom den förbättrar deras koordination, rörlighet, balans och proprioception.

Vår inkluderande skolgårdsutrustning tar hänsyn till barn med olika förmågor och hjälper dem att känna sig uppskattade och inkluderade i leken.

barn som leker på musikaliska lekredskap på en lekplats i Frankrike

Tips för att utforma inkluderande skolgårdar

Vid utformning av skolgårdar med fokus på inkludering och tillgänglighet är det bra att införliva följande typ av designfunktioner och lekutrustning för anpassade skolor, specialskolor såväl som skolor i ren allmänhet.

 • Sensoriska lekredskap: Lägg till lekpaneler och musikaliska lekelement som kan nås från marknivå.

 • Underlag på lekplatsen: Sand och träflis kan vara svårt att manövrera för barn med rörelsehinder. Genom att välja gummiasfalt får du en högkvalitativ yta som är lätt att underhålla och manövrera. Det gör det också möjligt att skapa färgkontraster på ytorna för att underlätta vägledning.

 • Tillgängliga lekplatsstrukturer: Välj lekredskap med ramper eller breda åtkomstpunkter för t.ex. rullstolar för att skapa en inkluderande skolgård.

 • Lekplatsutrustning på marknivå: Inkludera lekmöjligheter på marknivå i dina lekplatstorn eller klätterutrustning, de är lätta att komma åt och gör det möjligt för barn med alla förmågor att leka tillsammans.

 • Lugna områden: Se till att din skolgård erbjuder ett område med bänkar och skugga att dra sig tillbaka till.

 • Områden för enskild lek: Exempel på inkluderande skolgårdsutrutning i denna kategori är lekplatskaruseller eller lekpaneler.

Nedan kan du utforska ett handplockat urval av lekredskap för inkluderande skolgårdar.

Vilken lekplatsutrustning för inkluderande skolor bör du välja?

Här är några av våra toppval för inkluderande skolgårdsutrustning.
Karusell för alla

PCM157

Karusell för alla

2+ År

29.1 m2

8 Användare

6 principer för universell & inkluderande skolgårdsdesign

Vår filosofi är att barn i alla åldrar och med alla förmågor har rätt att leka, så våra produkter är utformade enligt sex principer för universell och inkluderande design.

 • Tillgänglighet

 • Multifunktionalitet

 • 360-graders design

 • Mångsidiga lekmöjligheter

 • Tydliga signaler i färg och design

 • Lösningar för särskilda behov

Läs mer om inkluderande lekplatsutrustning.

"Jag skulle definitivt föreslå för alla som är rektorer på en skola att göra samma sak och tillhandahålla mer utrustning för barnen att leka med, det har en enorm inverkan på närvaro, beteende, självförtroende och vänskap."

- Gayle MacDonald, rektor vid Corpus Christi Primary School, Glasgow, Skottland

Universell lekplatsutrustning som härrör från forskning och användartester

KOMPAN Play Institute samarbetar nära med skolor, utbildningscenter och föräldrar för att bygga särskilda utemiljöer för säker, tillgänglig och interaktiv lek. Vår lekutrustning för specialskolor, anpassad grundskola och alla skolor är utformad för att utveckla motorisk inlärning, stimulera barnens sinnen och uppmuntra socialisering. Dessa är viktiga delar av både den anpassade grundskolans uppdrag och grundskolans läroplan.

Du kan läsa mer i vår guide om hur man planerar och utformar inkluderande lekplatser.

Acorn Park SEN UK thumbnail ID 44da3ea7, 74b380ae

Låt oss tillsammans hitta rätt lösning för din skola

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Hämta inspiration från andra skolgårdar

Acorn Park SEN-skola

Play

Inclusive

Customer Case

Barn som leker på en klätterställning med rep i skolan i München.

Grundskolan i Leibengerstrasse, Tyskland

Annat innehåll för skolor

två förskolebarn leker på en fjädergunga

Förskolor

Lågstadieskolor

Äldre tjej leker på klätterställning för mellanstadieskolor

Mellanstadieskolor

Hinderbana för högskolor och universitet

Högstadie, gymnasie & universitet

Inkluderande skolgårdar