NRO560

Unitruck

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Unitruck

Färg ROBINIA RÖD

Exempelpris

82 100 SEK

Laddar Designer
Unitruck har en enorm dragningskraft på yngre barn, och det välbekanta temat inspirerar både yngre och äldre barn till rollek. Lättillgängliga Unitruck bjuder in alla barn oavsett förmåga till lek på marknivå. Här finns mängder av responsiva lekelement som stöder rollek, vilket främjar kommunikation, språk och sociala färdigheter. Detta hjälper barnen att uttrycka sig och bli förstådda. Vi vet från KOMPAN Play Institutes studier att responsiva lekelement upprätthåller leken. Växelspaken, ratten och bänkarna med bord ger möjlighet till grupplek och plats för vuxna att sitta. Rollekar är populärt bland yngre barn, och det är vetenskapligt bevisat att välbekanta teman stöder både yngre barn och barn med funktionshinder i lek. Unitruck är helt tillgänglig för barn med gångsvårigheter eller rörelsehinder.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Megafon

Socioemotionell

inspirerar kommunikation och förmåga att turas om.

Kognitiv

förvrängda ljud väcker nyfikenhet och stimulerar förståelse för orsak och verkan.

Kikare

Kognitiv

kikarna bildar ett konkret tema och uppmanar dramatisk lek. Dramatisk lek tränar framgångsrikt språk- och kommunikationsfärdigheter.

Kreativ

kikarna kan siktas i alla riktningar. Att titta genom de ger nya perspektiv på världen runt omkring.

Lampknapp

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan utvecklas genom att putta på och förflytta något. Tema lampknapp stödjer rollek, vilket stimulerar språkkunskaper.

Kugghjul

Socioemotionell

samarbete och förmåga att turas om övas.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan, logiskt tänkande.

2+ År7 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

270 cm

Bredd

163 cm

Höjd

160 cm

Specifikationer

Unitruck har en enorm dragningskraft på yngre barn, och det välbekanta temat inspirerar både yngre och äldre barn till rollek. Lättillgängliga Unitruck bjuder in alla barn oavsett förmåga till lek på marknivå. Här finns mängder av responsiva lekelement som stöder rollek, vilket främjar kommunikation, språk och sociala färdigheter. Detta hjälper barnen att uttrycka sig och bli förstådda. Vi vet från KOMPAN Play Institutes studier att responsiva lekelement upprätthåller leken. Växelspaken, ratten och bänkarna med bord ger möjlighet till grupplek och plats för vuxna att sitta. Rollekar är populärt bland yngre barn, och det är vetenskapligt bevisat att välbekanta teman stöder både yngre barn och barn med funktionshinder i lek. Unitruck är helt tillgänglig för barn med gångsvårigheter eller rörelsehinder.

Denna produkt, Unitruck (NRO560), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_Paint

Färgen som används för färgade komponenter är vattenbaserad och miljövänlig med utmärkt UV-resistens. Färgen är i enlighet med EN 71 Del 3.

NRO_Collor concept

Robinia-produkterna är designade med ett KOMPAN-färgkoncept med ett antal olika standardfärger. Träet kan också levereras som obehandlat eller med en brunmålad yta med ett pigment som bibehåller träfärgen.

NRO_Footing options

Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

NRO_Wood treatment raw, brown color and color

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä, målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller den gyllene träfärgen eller i en färgad version där utvalda komponenter är målade i olika färger.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO560-1021

151

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.36

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

11.6%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena