lekplatsplanering

Hur man utformar inkluderande lekplatser

Pojke med rullator som sitter på en rutschkana på en inkluderande lekställning

Vad gör en offentlig lekplats inkluderande?

Hemligheten bakom en inkluderande offentlig lekplats ligger i att vara medveten om lekplatsanvändarnas olika behov och beteenden. Det handlar om att skapa enkel tillgänglighet och användning för alla. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Om du följer våra principer för universell lekplatsutformning är du väl rustad när du planerar och utformar ditt inkluderande lekplatsprojekt.

Vårt team av lekexperter är här för att hjälpa dig och vägleda dig i rätt riktning

Ladda ner checklista för utformning av inkluderande lekplatser

Detta är en inkluderande lekplats

De viktigaste designfunktionerna för en fantastisk lekplats för alla förmågor och åldrar är följande:
pojke med rullator som använder en ramp för att komma upp på ett lektorn

1. Tillgänglighet

Börja med att se till att lekplatsen och dess omgivningar är lättillgängliga. Planera för enkel tillgång till kollektivtrafik, parkering och toaletter med ramper och breda vägar till och från lekplatsen. Om du planerar en lekplats med grindar ska du se till att grindarna är tillräckligt breda för att underlätta tillträde för personer som får hjälp av vägledare och/eller använder fysiska hjälpmedel.

Undvik fysiska hinder som trottoarkanter och grindar som är placerade utom räckhåll. Tillgänglighetsanpassat fallskydd runt alla lekredskap är nödvändigt för att möjliggöra socialt lekvärde och umgänge för barn med olika förmågor.

Pojke i rullstol som leker med sand på ett upphöjt sandbord

2. Möjlighet att stanna kvar

Se också till att alla känner sig bekväma på lekplatsen, särskilt barn med sensoriska eller fysiska utmaningar. Barn har olika behov av att umgås och dra sig tillbaka, och det har även vårdnadshavarna. Ytterligare faciliteter i närheten uppmuntrar till längre besök, exempelvis toaletter, vattenfontäner, café och elektricitet.

Se till att lekplatsen passar både unga, gamla och flera förmågor genom att erbjuda skugga för att undvika överhettning, sittplatser och bord för pauser, även för vårdnadshavare, och skapa en lekyta med öppen sikt för enkel uppsikt och kontakt över hela lekplatsen.

pojke som gungar på en lekplats i Danmark

3. Användarvänlighet

Slutligen är det viktigt att kunna ta sig runt på lekplatsen. Se därför till att användare med rörelsehinder kan ta sig runt på lekplatsen och nå lekredskapen. Ha med lekutrustning som ger möjlighet till lek från alla sidor och rymlighet för att stödja olika kroppar, storlekar, förmågor och positioner.

Se också till att lekaktiviteter på höjd- och marknivå är tillgängliga och användbara för användare med rörelsehinder, antingen med hjälp av en rampstruktur eller tillgänglighetsanspassat fallskydd. Rampkonstruktioner ger tillgång till leknivåer som annars inte kan nås av exempelvis rullstolsanvändare.

Hur gör jag min lekplats mer inkluderande?

Våra lekplatsexperter har hjälpt många skolor och förskolor att utforma inkluderande lekplatser. Med många års erfarenhet har de samlat några ytterligare fokusområden som ger mervärde och gör lekplatsen verkligt inkluderande.
flicka i rullstol leker med sensoriska dikromatiska lekpaneler

Sensorisk lek

Tillgänglighet innebär också att man måste ta hänsyn till användare med sensoriska eller kognitiva funktionshinder. Att inkludera sensoriska lekupplevelser i din lekplatsdesign är ett fint sätt att skapa lika möjligheter till lek. Faktorer att ta hänsyn till är fysiska och visuella texturer, områden med utrustning som erbjuder avkopplande kroppstryck, auditiva rörelsemotivatorer och sensoriska upplevelser som doftande växter.

flicka klättrar i klätternät på lekplats i Danmark

Möjligheter för utmanande lek

En varierad lekutrustning är det viktigaste framgångskriteriet när man planerar inkluderande och universella lekplatser - att ha ett urval av fysiskt utmanande, spännande och sensoriskt stimulerande aktiviteter som kan lekas med i grupp eller individuellt garanterar att alla kan få en rolig lekupplevelse.

Framgångsreceptet för spännande och fysisk lek för alla är att inkludera lekutrustning som snurrar, roterar, svajar, gungar och vippar. För att erbjuda sinnesstimulans är det viktigt att välja naturliga inslag och taktila, auditiva samt visuella element som man kan leka med, ensam eller tillsammans, för att se till att alla barn vill leka längre.

pojke med rollator leker på flexotop fallskyddsunderlag på lekplats

Vägledande design

Skapa signalövergångar på lekplatsen och i lekområdet genom att använda olika texturer och kontrasterande färger som placeras strategiskt i fallskyddsunderlaget. Detta kommer att hjälpa användare med synnedsättning och en rad användare med sensoriska funktionshinder att navigera på lekplatsen.

Dramatiska element så som lekutrustning med ett tema hjälper många användare att knyta an till lekplatsen och relatera till den.

pojke i rullstol leker vid upphöjt sandbord

Individuell lek och pauser

Det är viktigt att ta pauser för att undvika överstimulering. Många användare behöver ett lugnt område att dra sig tillbaka till. Tänk på att skapa platser med tillgängliga sittplatser och bord, och lugna lekområden med lekredskap som kan användas individuellt, eftersom detta också är avgörande vid utformningen av inkluderande lekplatser.

inkluderande snurrande lekutrustning med leende barn

Aktiviteter för socialt umgänge

Socialt samspel är viktigt för oss alla. Därför måste en inkluderande lekplats också innehålla lekutrustning och aktiviteter som stimulerar socialt samspel, exempelvis parallella lekar med "två av varje" för att träna sociala färdigheter. Att placera gungor, fjädergungor eller snurror sida vid sida är ett fantastiskt sätt att skapa ett parallellt lekalternativ.

pojke i rullstol med assistenter som leker med sensorisk lekutrustning

Flera sorters lekvärde

Mångfald i lekmöjligheterna handlar om att skapa en lekplats med både vilda och lugna aktiviteter. En lekplats för alla ska erbjuda fysiska, socio-emotionella, kognitiva och kreativa aktiviteter, men också ge möjlighet till pauser med sittplatser och områden där man kan dra sig tillbaka från leken.

Varför är inkluderande lekplatser viktiga?

Att skapa jämlik tillgång till utomhuslek är ett av samhällets främsta åligganden, eftersom alla gynnas av att leka tillsammans, oavsett ålder, kön, härkomst och förmåga.

  1. Forskning visar att barn med funktionshinder som leker tillsammans med barn utan sådana växer och utvecklar sina förmågor och styrkor och får därmed en positiv självbild.

  2. Barn med funktionshinder, precis som alla andra barn, älskar spänningen och glädjen i att leka med andra.

  3. Barns fysiska, socio-emotionella, kognitiva och kreativa utveckling stöds inte bara av lek, utan utvecklas genom lek.

Varför välja KOMPAN? KOMPANs uppdrag att skapa verkligt inkluderande, universella lekplatser har varit en del av vår resa sedan 1980-talet. Vi har mer än 50 års erfarenhet av att utforma leklösningar för alla, vilket inkluderar barn med funktionshinder. Under de senaste åren har KOMPAN Play Institute intensifierat sina observationsstudier och vidareutvecklat sin kunskap om vad som krävs för att kunna erbjuda lekplatser för alla.

Forskning om inkluderande lekplatser

Lek för alla - hur man designar en inkluderande lekplats med universell design

Play

Inclusive

White Paper

Få vår kostnadsfria checklista för inkluderande lekplatser

Vänligen, fyll i formuläret för att ladda ner checklistan. Vill du få mer info eller hjälp med planeringen av en inkluderande lekplats? Skriv i meddelandefältet så kontaktar vi dig inom kort!

Vill du veta mer om hur man planerar lekplatser?

design drawings of playground planning

Hur man planerar en lekplats

barn leker med en lekpanel

Vad är kostnaden för en lekplats?

offentlig lekplats installation arbetare installerar en lekplats

Installation av offentliga lekplatser