lekplatsplanering

Hur man utformar inkluderande lekplatser

Pojke med rullator som sitter på en rutschkana på en inkluderande lekställning

Vad är en inkluderande lekplats?

Hemligheten bakom en inkluderande lekplats ligger i att vara medveten om lekplatsanvändarnas olika behov och beteenden. Det handlar om att främja enkel tillgänglighet, användning och långa vistelser för alla. Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något, och gärna så mycket som möjligt.

Ofta hör man begreppet tillgänglighetsanpassad lekplats, vilket innebär en lekplats specialgjord för att människor med funktionsnedsättning ska kunna ta sig till den och ta sig runt på den. Detta är enligt Plan- och bygglagen inte tillräckligt, utan offentliga lekplatser "ska vara tillgängliga för och kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga".

Med andra ord ska alla lekplatser som utgångspunkt utformas för att alla ska kunna använda dem. Därför talar vi här om inkluderande lekplatser och inte tillgänglighetsanpassade lekplatser. Om du följer våra principer för universell lekplatsutformning nedan är du väl rustad när du planerar och utformar ditt inkluderande lekplatsprojekt.

Vårt team av lekexperter finns alltid här för att hjälpa till och vägleda dig i rätt riktning.

Ladda ner checklista för utformning av inkluderande lekplatser

Exempel på inkluderande lekplats

inclusive playground render - lareg

Inkluderande lekplatsdesign

Ovan visas ett exempel på en stor lekplats, men oavsett storleken på din inkluderande lekplats bör du ha följande faktorer i åtanke:

  1. Kan användarna ta sig runt? Först och främst bör du erbjuda alla användare en tillgänglig lekplats. Planera för enkel tillgång till parkering och tillräckligt breda ingångar för att t.ex. rullstolsanvändare ska kunna ta sig in på lekplatsen.

  2. Välj tillgängligt fallunderlag som är lätt att manövrera för användare med rörelsehinder. Gångar med signalfärger är hjälpsamma och gör det möjligt att ta sig runt och till utrustning samt att navigera på hela lekplatsen.

  3. Inkludera lugna områden med bänkar och solskydd för vårdnadshavare och barn som lätt blir överstimulerade. På så sätt kan de enkelt dra sig tillbaka en stund.

  4. Planera in både sociala och enskilda lekområden. Lekplatser för alla bör erbjuda både spännande, sociala lekalternativ, men också tyst lek med sensorisk lekplatsutrustning.

  5. Se till att lekaktiviteter på upphöjd nivå och marknivå är tillgängliga och användbara för användare med rörelsehinder, antingen genom en rampstruktur eller ett tillgängligt underlag på både plan mark och släntar. Ramper och släntar ger tillgång till lekytor som annars inte skulle kunna nås av t.ex. rullstolsanvändare.

Ofta kan du ansöka om bidrag till inkluderande lekplatser för att förverkliga ditt lekplatsprojekt.

För att underlätta planeringsprocessen har vi skapat en guide för utformning av inkluderande lekplatser. Ladda ner ditt kostnadsfria exemplar nedan.

Inkluderande lekutrustning för inkluderade lekplatser

Här är några av våra toppval om du vill skapa en lekplats för alla.
Karusell för alla

PCM157

Karusell för alla

2+ År

8 Användare

Hur gör jag min lekplats mer inkluderande?

Våra lekplatsexperter har hjälpt många kommuner, skolor och förskolor att utforma inkluderande lekplatser. Med många års erfarenhet har de samlat några fokusområden som gör lekplatser ännu mer inkluderande.
flicka i rullstol leker med sensoriska dikromatiska lekpaneler

Sensoriska lekmoment

På en tillgänglig lekplats måste man även ta hänsyn till användare med sensoriska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Att inkludera sensoriska lekupplevelser i din lekplatsdesign är ett bra sätt att skapa lika möjligheter till lek. Faktorer att ta hänsyn till är fysiska och visuella texturer, områden med utrustning som erbjuder avkopplande kroppstryck, auditiva element som motiverar till rörelse och sensoriska upplevelser som doftande växter.

Barn som gungar på en cocowave-gunga på en inkluderande lekplats

Möjlighet till utmanande lek

En varierad lekutrustning är det viktigaste framgångskriteriet när man planerar inkluderande och universella lekplatser. Att ha ett urval av fysiskt utmanande, spännande och sensoriskt stimulerande aktiviteter som kan lekas med i grupp eller individuellt garanterar att alla kan få en rolig lekupplevelse.

Framgångsreceptet för spännande och fysisk lek för alla är att inkludera lekutrustning som snurrar, roterar, svajar, gungar och vippar. För att erbjuda sinnesstimulans är det viktigt att välja naturliga inslag och taktila, auditiva samt visuella element som man kan leka med, ensam eller tillsammans, för att se till att alla barn vill leka längre.

pojke med rollator leker på flexotop fallskyddsunderlag på lekplats

Vägledande designspråk

Skapa signalövergångar på lekplatsen och i lekområdet genom att använda olika texturer och kontrasterande färger som placeras strategiskt i fallskyddsunderlaget. Detta kommer att hjälpa användare med sensoriska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och AST att navigera samt leka bekvämt och säkert på lekplatsen.

Dramatiska element så som lekutrustning med ett tema hjälper många användare att knyta an till lekplatsen och relatera till den.

pojke i rullstol leker vid upphöjt sandbord

Individuell lek och pauser

Det är viktigt att ta pauser för att undvika överstimulering. Många användare behöver ett lugnt område att dra sig tillbaka till. Tänk på att skapa platser med tillgängliga sittplatser och bord, och lugna lekområden med lekredskap som kan användas individuellt, eftersom detta också är avgörande vid utformningen av en tillgänglig lekplats. Det är även viktigt att placera solskydd på lekplatsen på ställen där personer återhämtar sig eller leker.

inkluderande snurrande lekutrustning med leende barn

Aktiviteter för socialt umgänge

Socialt samspel är viktigt för oss alla. Därför måste en inkluderande lekplats också innehålla lekutrustning och aktiviteter som stimulerar socialt samspel, exempelvis parallella lekar med "två av varje" för att träna sociala färdigheter. Att placera likadana gungor, fjädergungor eller karuseller sida vid sida är ett fantastiskt sätt att skapa ett parallellt lekalternativ. Läs mer om hur skolor bör tänka i vår guide om inkluderande skolgårdsutrustning.

pojke i rullstol med assistenter som leker med sensorisk lekutrustning

Flera sorters lekvärde

Mångfald i lekmöjligheterna handlar om att skapa en lekplats med både vilda och lugna aktiviteter. En lekplats för alla ska erbjuda fysiska, socio-emotionella, kognitiva och kreativa aktiviteter, men också ge möjlighet till pauser med sittplatser och områden där man kan dra sig tillbaka från leken.

Varför är inkluderande lekplatser viktiga?

Att skapa jämlik tillgång till utomhuslek är ett av samhällets främsta åligganden, eftersom alla gynnas av att leka tillsammans, oavsett ålder, kön, härkomst och förmåga. Detta åliggande är även svensk lag som definieras i både Plan- och bygglagen och Barnkonventionen.

  1. Forskning visar att barn med funktionsnedsättning som leker tillsammans med alla barn växer och utvecklar sina förmågor och styrkor och därmed får en positiv självbild.

  2. Barn med funktionsnedsättning, precis som alla andra barn, älskar spänningen och glädjen i att leka med andra.

  3. Barns fysiska, socio-emotionella, kognitiva och kreativa utveckling stöds inte bara av lek, utan utvecklas genom lek.

Varför välja KOMPAN? KOMPANs uppdrag att skapa verkligt inkluderande, universella lekplatser har varit en del av vår resa sedan 1980-talet. Vi har mer än 50 års erfarenhet av att utforma lekplatser för alla, vilket inkluderar barn med funktionsnedsättning. Under de senaste åren har KOMPAN Play Institute intensifierat sina observationsstudier och vidareutvecklat sin kunskap om vad som krävs för att kunna erbjuda lekplatser för alla.

Har du frågor om hur man utformar en inkluderande lekplats?

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Forskning om inkluderande lekplatser

Kan inkluderande lekplatser vara spännande?

Play

Inclusive

White Paper

ett lekområde för barn med barn som leker på lekplatsen.

En checklista för att utforma inkluderande lekplatser

Vad vill barn med olika funktionsnedsättningar göra på en lekplats?

Lek för alla - hur man designar en inkluderande lekplats med universell design