NRO613

Lekpanel 2 - Musik

Lekpanel 2 – Musik lockar till kreativ lek med färgglada kombinationer av rytm, ljud och toner. Variationen av material, ljud och samarbete uppmuntrar barnen till kreativ lek på egen hand, tillsammans med vänner eller lärare. Musiktubernas olika toner ger sensorisk variation, vilket tränar koordinationen mellan hand och öga – viktigt för att kontrollera sina egna rörelser och skriva. Barnen kan skapa ljud genom att antingen använda sig av de svarta gummiflärparna eller slå på rören. Detta tränar förståelsen för orsak och verkan och bidrar samtidigt till upptäckande och kreativ lek. Tonerna som skapas i musikpanelen stimulerar både logiskt och kreativt tänkande. Panelen med slagverk har plats för flera barn att spela på trummorna samtidigt, vilket uppmuntrar social interaktion och samarbete. Genom att skapa rytm och sång främjas kognition och kreativitet, både indivuellt och i grupp.