NRO613

Lekpanel 2 - Musik

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lekpanel 2 - Musik

Färg ROBINIA OBEH. TRÄ

Exempelpris

35 660 SEK

Laddar Designer
Lekpanel 2 – Musik lockar till kreativ lek med färgglada kombinationer av rytm, ljud och toner. Variationen av material, ljud och samarbete uppmuntrar barnen till kreativ lek på egen hand, tillsammans med vänner eller lärare. Musiktubernas olika toner ger sensorisk variation, vilket tränar koordinationen mellan hand och öga – viktigt för att kontrollera sina egna rörelser och skriva. Barnen kan skapa ljud genom att antingen använda sig av de svarta gummiflärparna eller slå på rören. Detta tränar förståelsen för orsak och verkan och bidrar samtidigt till upptäckande och kreativ lek. Tonerna som skapas i musikpanelen stimulerar både logiskt och kreativt tänkande. Panelen med slagverk har plats för flera barn att spela på trummorna samtidigt, vilket uppmuntrar social interaktion och samarbete. Genom att skapa rytm och sång främjas kognition och kreativitet, både indivuellt och i grupp.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Musiktuber

Socioemotionell

uppmuntrar social interaktion och att skapa tillsammans på båda sidor.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när barnen slår på tuberna.

Kreativ

tonaliteten i lekpanelen utvecklar logiskt och kreativt tänkande.

Gummiklaffar

Socioemotionell

de två raderna med klaffar uppmuntrar samarbete och att skapa tillsammans.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när barnen upptäcker att ljud skapas.

Tonalitet

Kognitiv

kreativt tänkande när toner kombineras.

Kreativ

att komponera nya tonala kombinationer stimulerar kreativitet.

Trummor

Socioemotionell

samarbete, parallellek och grupplek.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när ljud skapas, stimulerar sinne för rytm – grundläggande för senare läsförmåga.

Kreativ

skapa och lämna avtryck med ljud.

Två sidor

Socioemotionell

samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.

1+ År6 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

209 cm

Bredd

97 cm

Höjd

83 cm

Specifikationer

Lekpanel 2 – Musik lockar till kreativ lek med färgglada kombinationer av rytm, ljud och toner. Variationen av material, ljud och samarbete uppmuntrar barnen till kreativ lek på egen hand, tillsammans med vänner eller lärare. Musiktubernas olika toner ger sensorisk variation, vilket tränar koordinationen mellan hand och öga – viktigt för att kontrollera sina egna rörelser och skriva. Barnen kan skapa ljud genom att antingen använda sig av de svarta gummiflärparna eller slå på rören. Detta tränar förståelsen för orsak och verkan och bidrar samtidigt till upptäckande och kreativ lek. Tonerna som skapas i musikpanelen stimulerar både logiskt och kreativt tänkande. Panelen med slagverk har plats för flera barn att spela på trummorna samtidigt, vilket uppmuntrar social interaktion och samarbete. Genom att skapa rytm och sång främjas kognition och kreativitet, både indivuellt och i grupp.

Denna produkt, Lekpanel 2 - Musik (NRO613), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_Wood treatment raw and painted 02

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

NRO_Footing options

Det finns flera olika alternativ på fundament för alla produkter: Ytmontering med stålfundament och expanderbultar samt nedgrävningsfundament av trä eller stål.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

Xylophone and Drums

Xylofonens musikpanel består av HDPE-material i 19mm EcoCore™ tillverkat av +95% återvunnet post-consumer-material från t.ex. matförpackningsavfall i både kärnan och det färgglada ytterskiktet. Rören är tillverkade av pressgjuten aluminium som är speciellt legerad för utomhusmiljöer. Slagverkspanelen består av 2 Conga-trummor med PP-rör och topp i färgad ABS.

PCM_Membranes 9mm

Membranet består av friktionssäkert gummerat material med transportbandskvalitet, med utmärkt UV-beständighet. Inbäddad är en fyrskiktad pansring gjord av vävd polyester. Armeringen och de två ytskikten resulterar i en total tjocklek på 9 mm.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO613-1001

90

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.72

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

15.6%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena