Lekplatsplanering

Hur planerar man en lekplats?

Checklista för lekplatsplanering

För att hjälpa dig att avgöra vilken typ av lekplats som passar ditt projekt och koncept har vi skapat en checklista som steg för steg stöttar din tankeprocess och vägleder dig. När man planerar lekplatser är det viktigt att överväga faktorerna nedan:

8 steg för ditt lekplatsbyggnadsprojekt:

 1. Budget och finansiering

 2. Tema, design och önskad estetik

 3. Användare och målgrupp

 4. Lekplatsens syfte

 5. Zonindelning och utbud av lektyper

 6. Fallskyddsunderlag som matchar lekplatsens stil

 7. Tidsplan och byggande

 8. Myndighetsföreskrifter och säkerhet

Hur planerar man en lekplats?

För att kunna planera en bra lekplats måste de inblandade parterna bestämma budgeten, utformningen, syftet med lekplatsen, typ och storlek på utrustningen samt vara medvetna om säkerhet och regler. En grundlig byggplan för lekplatsen är den bästa utgångspunkten för ditt projekt. Vill du bygga ett utegym? Besök då i stället vår guide: Planera ett utegym!

Steg 1. Hur budgeterar man och ansöker om finansiering?

När man planerar och utformar en lekplats är budgeten en avgörande faktor. Lekplatser finns i många olika storlekar, och det är viktigt att känna till din budget och hur du ska prioritera din budget från början. Ju större budget, desto högre WOW-Stay-Develop-effekt kan du uppnå.

Hur mycket kostar en lekplats? Det finns inget enkelt svar på den frågan, men vi är här för att vägleda dig i rätt riktning: Kolla in vår kostnadsfördelning för lekplatser för att få en övergripande uppfattning.

Extern finansiering är också en möjlighet. Vi hjälper dig gärna att hitta finansieringsmöjligheter för lekplatser i ditt område och hjälper dig att fylla i själva ansökan. Det gör vi genom att skapa en plan för lekplatslayout, kostnadsberäkna den och väcka liv i ditt koncept med hjälp av datorgenererade bilder. Besök vår guide: ansöka om bidrag för en lekplats.

Steg 2. Hur väljer man lekplatsens stil?

När du har bestämt dig för en budget är det dags att släppa loss din inre designer och ta fram teman, koncept och välja den estetik du föredrar. När du planerar lekplatsens utseende och stil är valet av material väsentligt. Medan gummi, komposit och metall ofta har ett mer tillverkat, färgglatt och levande utseende, ses trämaterial ofta som mer naturligt. Naturlig träestetik för in naturen i det urbana eller passar in i ett naturområde, medan lekutrustning med ett klassiskt utseende tydligt signalerar lek på långt avstånd. Lekutrustningen i en futuristisk stil passar bäst i stadsområden och är ofta genomskinlig, vilket gör att den inte stjäl all uppmärksamhet. 

Material och stilar att inspireras av

En naturlig look i trä

Vill du ge ett urbant område mer naturkänsla eller om du vill att din lekplats ska smälta in på ett vackert sätt i en naturlig miljö eller park? Då bör din plan för lekplatsutrustning centrera kring en naturlig stil. KOMPAN Nature Expedition har en böjd och kurvig design som ger den ett naturligt och organiskt uttryck. Den är tillverkad av furu, som också finns i ett FSC-certifierat alternativ. KOMPAN Robinia har också ett naturligt, organiskt, snirkligt och slingrande utseende: som hämtat ur en saga.

Den klassiska lekplatsstilen

Vi vet alla att färger tilltalar vår naturliga lekfullhet. Ljusa färger fängslar oss. Och det är vad en klassisk lekplatsestetik gör: den förmedlar lek på många nivåer för barn och vuxna och lockar in en nästan på ett magiskt vis. Perfekt för skolgårdar, förskolor, semesterparker och offentliga parker: En klassisk lekplatsestetik skapar alltid nya barndomsminnen och väcker gamla till liv på nytt.

I det här steget är det viktigt att ta hänsyn till omgivningarna. Finns det ett tydligt landmärke i närheten eller något unikt med din plats eller stad? Då kan en skräddarsydd design vara rätt lösning för dig.

Tänk också på att placera platsens bekvämligheter så som parkmöbler så att medföljande föräldragrupper kan sitta och koppla av. Spänning och lek kan trötta ut små ben, och någonstans att ladda batterierna, få en kram eller äta lunchpaket är alltid en bra idé.

Futuristisk estetik för lekplatsen

En futuristisk lekplatsestetik har både ett genomskinligt och organiskt utseende och känsla. En futuristisk lekplats kan antingen stå i centrum eller smälta in i omgivningen beroende på storlek och färgkombination. En futuristisk estetik är tidlös och fungerar mycket bra i en urban miljö. Tänk dig centrala Manhattan i New York, finansdistriktet runt Barbican Centre i London eller Copenhill i Köpenhamn.

Steg 3. Hur åldersanpassar man en lekplats?

Barn i olika åldrar har olika behov av stimuli. Du kan se de olika huvudsakliga användargrupperna nedan:

Lekplatser för 1-3 åringar

För 1-3-åringar är det viktigt att ha utrustning i liten storlek som de kan behärska självständigt, för att uppmuntra till fysisk lek och stimulera den motoriska utvecklingen. Deras begynnande förståelse för världen och deras kommunikationsförmåga kan uppmuntras med dramatiska lekenheter som t.ex. utrustning med tema i liten storlek, med taktila detaljer att utforska. Vid lekplatsplanering för den här åldersgruppen bör man ta hänsyn till kroppskompetens och lekredskapen bör placeras så tätt som möjligt. Transparens är nyckeln till känslan av trygghet. Därför är det viktigt att de yngsta kan se sina vårdnadshavare och att vårdnadshavarna kan se dem.

Lekplatser för 3-6 åringar

Riktlinjerna vid lekplatsplaner för 1-3-åringar gäller även här. Fokus på motoriska färdigheter som balans, korsordningsförmåga och hand-ögonkoordination är fortfarande relevant. De grovmotoriska färdigheterna kan utmanas av mer responsiv utrustning, eftersom det är i den här åldern som de flesta barn lär sig att gunga självständigt. Rollek är en enorm lekattraktion i den här åldern och stimulerar språkutveckling och sociala färdigheter. Det gäller även utforskande lek, t.ex. sandlek, som dessutom ökar lektiden för denna åldersgrupp. En rik variation av lägre fysisk lekutrustning och tematiska lekelement som hus och bilar är relevanta.

Lekplatser för 6-9 åringar

Detta är den gyllene åldern för utveckling av fysiska färdigheter och förståelse. Ett lekplatsprojekt riktat till denna åldersgrupp måste kretsa kring utrustning som tillåter att man kan röra på sig och klättra. Lekutrustning som svarar på rörelser, t.ex. gungor och snurrande redskap, kommer att stimulera dessa barns fysiska aktivitet. De har en ökad förståelse för lekar med regler, t.ex. bollspel, luffarschack och andra socialt engagerande lekar. 6-9-åringarna kommer fortfarande att känna sig mycket lockade av rollek. Utrustning med tema där barnen kan klättra, rutscha, gunga och rotera kommer att öka den fysiska aktiviteten och den sociala leken. Utforskande sandlek kommer att locka dessa barn och få dem att stanna.

Lekplatser för 9-12 åringar

Det här är den fysiska lekens bästa ålder. Det är också i stigande grad åldern för förpuberteten. Detta innebär att fokus ligger på social interaktion. 9-12-åringar har förfinat sina motoriska färdigheter, men älskar fortfarande att utmana sig själva och testa sin smidighet, balans och koordination. De kommer att lockas av mer energisk och spännande fysisk lek: utrustning där de kan klättra, hoppa och snurra. Deras sociala interaktion och kompetens växer och är en nyckel till framgångsrik lek. Lekar med regler där de kan samarbeta och tävla är lockande, och bollspel är populära. Lekaktiviteter som kan användas av flera barn samtidigt är mycket attraktiva för 9-12-åringar. Läs mer om vår forskning om vad som motiverar 9-12 åringar till lek.

Steg 4. Vilket är syftet med lekplatsen?

När du planerar ditt lekplatsbyggnadsprojekt måste du ha ett syfte i åtanke. Planen för lekplatslayout avgörs utifrån syftet, som också påverkar din plan för lekplatsutrustning som ska ingå. Kraven ändras beroende på plats, åldersgrupp och kundsegment.

Du vill förmodligen locka barn att komma och leka, att de ska stanna så länge som möjligt och att de kommer tillbaka om och om igen. Sist men inte minst vill du så klart att alla lekaktiviteter ska utveckla deras fysiska, kreativa, kognitiva och socioemotionella färdigheter, eller hur?

Låt oss förklara:

Vilka olika syften kan man ha vid byggandet av en lekplats?

Hur planerar man en skollekplats?

När klockan ringer och det är dags för en välförtjänt rast med lite frisk luft springer många barn ut ur klassrummen och ut på skolgården i ett enda svep. Därför måste man vid planering av en skolgårdslekplats ha en lekutformning med hög lekkapacitet för att rymma många barn samtidigt.

Hur planerar man en lekplats för förskolor?

Vid utformning av lekplatser för förskolor är det A och O att ta hänsyn till mångsidighet och stimulans. En förskolelekplats måste erbjuda lekmöjligheter i flera timmar, t.ex. gunga, snurra, balansera, klättra, social lek och samarbetslek.

Hur planerar man en lekplats på en camping eller ett zoo?

Lekplatsen är ofta huvudattraktionen på djurparken eller campingplatsen. Du måste i första hand tänka på en hög grad av "wow-faktor" och en unik lekplatsutformning som familjer kommer att prata om i många år efter sitt besök.

Hur planerar man inkluderande och tillgängliga lekplatser?

Lekplatser handlar inte bara om en viss åldersgrupp. För att involvera alla i samhället är det viktigt att lekplatsens utformning är inkluderande och tillgänglig. Att skapa en lekplats som passar alla förmågor och åldrar handlar om att vara uppmärksam på användarnas olika behov och beteenden. Detta innebär att man måste ta hänsyn till läget när man utarbetar lekplatsplanen: finns det offentliga färdmedel, gott om parkeringsplatser och tillgänglighet via en gångväg utan hinder?

Hur utformar man en miljövänlig lekplats?

Vi delar alla ansvaret för att minska koldioxidutsläppen. När du planerar din lekplats ger vi dig möjlighet att aktivt bidra till att minska koldioxidutsläppen genom att välja en av våra miljövänliga lekplatslösningar Born Green eller Made Green. Vi uppmanar dig att ha hållbarhetstänket högt på agendan när du beslutar om lekplatsbyggnadsdetaljerna för ditt projekt.

Steg 5. Hur delar man in sin lekplats i zoner?

Att dela in lekplatsen i zoner är ett av de bästa sätten att skapa ordning och minska konflikter. Vi rekommenderar att ditt lekplatsprojekt bör ha olika zoner för olika åldersgrupper, om du planerar en stor lekplats. Av erfarenhet vet vi att tweens och tonåringar föredrar att leka och hålla sig till sin egen del av lekplatsen, en bit ifrån mindre barn. Att lekplatsutrustningen anpassas till åldersgruppen i den specifika zonen gör det också lätt för barnen att hitta den åldersanpassade lekzonen. Ju större variation i lekställningar och utrustning, desto längre stannar barnen. Detta avgörs naturligtvis också av storleken på den planerade lekplatsen.

Steg 6. Hur väljer man fallskyddsunderlag för lekplatser?

Underlaget kan vara ett sätt att dela in utrymmet i zoner och faktiskt också förbättra leken. Det är en essentiell punkt på checklistan för lekplatsplanering och är lika viktigt som utformningen och lekutrustningen.

 • Kan fallskyddsunderlaget vara en del av lekplatsens tema? Absolut! Det är ett utmärkt sätt att höja inlevelsen på temalekplatser, t.ex. räls under ett tåg eller vattenstänk under ett fartyg. Både Flexotop och konstgräs erbjuder denna möjlighet.

 • Sand och konstruerad träfiber är billigare alternativ. Dessa ytmaterial kräver dock regelbunden påfyllning och dagligt underhåll.

 • Flexotop gummiasfalt är en något dyrare lösning men mer slitstark på lång sikt.

Steg 7. Hur lång tid tar det att bygga en lekplats?

Det är viktigt att ha en bra överblick över din tidsplan när du planerar en lekplats. De flesta lekplatsleverantörer behöver minst tre månader för att förbereda och serva den utrustning du är intresserad av. Detta gäller särskilt för större eller skräddarsydda lekplatser, där handläggningstiderna kan sträcka sig upp till 6 månader. Skjut därför inte upp att kontakta leverantören, även om du inte helt och hållet har färdigställt planlösningen, lekplatsritningen och utrustningslistan för din lekplats.

Nedan följer de tre viktigaste stegen i planeringsprocessen:

Hur ser processen för lekplatsbyggande ut?

1. Utformning – Ungefär en månad

När vi skapar en lekplats åt dig behöver vi tid för att utforma den så att den motsvarar dina specifika behov. Under den här tiden beräknar vi kostnader och skapar en renderad visualisering som visar dig exakt hur den slutliga designen kommer att se ut. Detta tar ungefär en månad om vi prickar rätt i den första omgången.

2. Tillverkning – Ungefär en månad

Vi bygger lekplatser som är framtagna specifikt enligt dina önskemål. Vi börjar alltså tillverka utrustningen när du har bestämt dig. För en lekplats med produkter från bassortimentet tar detta runt fyra veckor. Längre tid är att vänta för högst skräddarsydda och mycket stora produkter. För de sistnämnda beror detta på att vi måste göra tillverkningsritningarna först.

3. Byggandet – Ungefär en månad

Transport till platsen, eventuella borttagningar, markarbeten, installation, ytbeläggning och bekvämligheter sker steg för steg och tar vanligtvis en månad. Om du vill veta mer om detta steg i processen och få realistiska tidsuppskattningar för ditt lekplatsprojekt ber vi dig att kontakta oss nedan.

Steg 8. Vad finns det för krav och regler för lekplatssäkerhet?

Att lära sig mer om de svenska myndighetsföreskrifterna och kraven på säkerhetsåtgärder kan vara besvärligt, men är ett nödvändigt medel för att nå målet. Du måste se till att din lekplats är en säker plats med säker lek för alla användare. Vi tar mer än gärna den bördan från dina axlar.

All vår lekutrustning lever upp till standarden för lekredskap, SS-EN 1176 och du kan lita på att även den kompletta lekplatsutformningen och -installationen gör det. Vi ser även till att Europastandarden för stötdämpande underlag och kritisk fallhöjd, SS-EN 1177 följs till punkt och pricka när vi utformar samt installerar lekplatser för våra kunder. Dessutom erbjuder vi besiktning av lekplatser genom våra licensierade experter. Läs vår guide för reparation och underhåll av lekplatser.

När går lekplatsplanering snett?

1. Felaktig hantering av tidslinjen och processen

Att ha bråttom att bygga en lekplats gör ofta att lekplatsplaneringsprocessen går fel. Precis som att bygga ett hus tar det tid att utforma och planera en lekplats. Därför rekommenderar vi att du börjar planeringen i god tid före öppningsdatumet och att du är realistisk när det gäller tidsfristerna. En tumregel är att man bör räkna med 3-6 månader för hela processen före det tänkta invigningsdatumet.

2. Ignorans av behovet av åldersanpassad lek och zonindelning

Att spontant välja produkter utifrån utseende och vad man känner igen sedan tidigare kan också leda till dåliga lekplatser. Resultatet kan bli en tom lekplats där väldigt få barn leker. Lekplatsen stimulerar till exempel kanske inte den lek som motiverar åldersgruppen man riktar sig mot.

Alternativt är lekplatsen inte uppdelad i zoner där de yngre barnen kan leka lugnt och tryggt utan att äldre barn är närvarande, eftersom denna åldersgrupps lek ofta är mer högljudd. Tumregler för att tillgodose de tilltänkta åldersgrupperna och dela in lekplatsen i zoner finns i avsnitten ovan.

3. Att inte inkludera variation och stimulerande lekvärde

Att tänka för lite på vistelsefaktorn kan också leda till en tom lekplats. Viljan att stanna kvar länge kan till exempel stimuleras av olika typer av lek: gunga, glida, snurra, klättra, spela bollsporter osv. Man kan också skapa en stanna-kvar-faktor genom att inkludera progressiva lekar. Med detta menar vi att barn succesivt leker på ett mer och mer avancerat sätt med en viss utrustning i takt med att de börjar behärska det enkla sättet att leka med den. Exempelvis kan lekställningar som Supernova eller Cliff Rider användas på ett mer avancerat sätt när barnen börjar behärska de grundläggande sätten.

4. Att inte ta hänsyn till lämplig användarkapacitet

Att erbjuda för lite kapacitet leder också till att lekplatsen används för lite. Att välja en stor produkt är tilltalande, men yngre barn kan tveka att gå till lekplatsen om tonåringar befinner sig på den. Därför rekommenderar vi att man gör olika zoner på lekplatsen, inklusive fler lekutformningar, och placerar dem över hela området.

Vi diskuterar gärna dina idéer och hjälper dig att vi kringgå fallgroparna i din lekplatsplanering.

Få vår kostnadsfria checklista

Vänligen, fyll i formuläret för att ladda ner checklistan för planering av lekplatser. Vill du ha vår hjälp med planeringen? Skriv i meddelandefältet så kontaktar vi dig inom kort!

Utforma grönare lekplatser