Utforma en bra skollekplats

Inspiration vid design av skolgårdar

Elever springer på en lekplats på en skolgård under rasten

Hur planerar man en bra skolgård?

En skolgård som är tom på elever och där lekutrustningen står oanvänd är något som ingen rektor vill se.

En lyckad skolgårdsdesign kräver välgenomtänkt lekutrustning, varierade lekaktiviteter och lekvärde för olika årskurser. Att välja åldersanpassad lekutrustning är därför nyckeln till en skolgårdsutformning som motiverar till lek, rörelse och umgänge. Den kommer att påverka elevernas allmänna välbefinnande, klassrumsprestationer och inlärningsförmåga. Och allt som krävs är lite smart planering av skolgården.

Dags för ämnetlek

Planera din skolas lekplats

Med en välutformad skolgård främjar du fysisk aktivitet, sociala interaktioner och uppmuntrar till fantasifull lek. För att säkerställa att du väljer utrustning som passar din skolas årskurser har vi sammanställt några tips som inspiration för din skolgård. Baserat på lekforskning rekommenderar vi lekaktiviteter och lekplatslösningar inom tre olika kategorier:

  • Lågstadie

  • Mellanstadie

  • Särskilda behov

Barn i skolåldern verkar kunna göra och lära sig nästan vad som helst. De behärskar grundläggande koordinationsförmåga som att springa, klättra och balansera, men eftersom deras förmågor täcker ett så brett spektrum är det viktigt att också utmana samt erbjuda utveckling av färdigheter inom hela detta spektrum när man planerar en skolgård.

Skolgård med barn som gungar i en femgunga

1. Planera skolgårdar för lågstadiet

I lågstadiet börjar barnen se på världen med större förståelse. Uppmuntra positiv konkurrens, grupplekar och fysisk utveckling med dessa briljanta lekplatslösningar:
Kontakta din lokala lekplatsexpert
skolbarn som leker på en motorikbana i trä

Naturlekplatser

Att integrera en naturlekplats på skolgården är perfekt för att uppmuntra till nya upptäckter och kontakt med naturmaterial. Det är utmärkt sätt att ta naturen till skolor i stadsmiljöer. Kombinera lekredskap i trä med motorikbanor för att träna upp snabbhet och balans samtidigt som du uppmuntrar till social interaktion och gruppupplevelser som främjar samarbete och vänskap.

skolflicka som sitter i ett rör på en lekställning för grundskolor

Leksystem

Välj lektorn om du vill designa din skolgård så att den erbjuder lite mer utmaning. Specifikt lektorn för skolåldern är perfekta för att engagera just lågstadieelever i utvecklande lekaktiviteter under skoldagen. Varje leksystem är utvecklat specifikt för lågstadieelever och ger denna målgrupp flera kognitiva, socio-emotionella, kreativa och fysiska fördelar. En spännande lekaktivitet som Cliff Rider är också mycket attraktiv för barn i lågstadieåldern.

2. Planera skolgårdar för mellanstadiet

När de nått mellanstadiet har de flesta barnen vuxit ifrån konventionella fysiska lekar och har desto större nytta av organiserade lagspel, sport och träning. Att integrera följande lösningar är ett smart drag:
Kontakta din lokala lekplatsexpert
barn som leker på en klätterkupol för mellanstadiet.

Klätterställningar

Satsa på "coola" klätterställningar för mellanstadiet som parkourinspirerade GALAXY eller klätterutmaningen BLOQX. Planera din lekplats för mellanstadiet så att dessa leksystem står en bit bort från lekplatsens huvudområde så att de äldre barnen kan ha en egen plats att hänga på. Den roliga klättringen, krypningen och balanseringen genom klätterställningar tränar barnens motoriska färdigheter: Smidighet, balans och koordination. Dessa motoriska färdigheter är grundläggande för att skolbarn ska kunna navigera i världen med självförtroende, kunna sitta stilla och koncentrera sig samt för att lyckas i sitt vidare idrottande.

barn i mellanstadiet som spelar fotboll på en multisportplan

Multiarenor

En multisportarena är ett måste på mellanstadieskolgårdar! Områden för bollspel och fria aktiviteter kommer att underhålla eleverna och få dem att släppa loss under rasterna samtidigt som de är fysiskt aktiva. Ha i åtanke när du planerar skolgårdar för mellanstadiet att multiarenor är ett idealiskt utrymme för att hjälpa eleverna att skapa en positiv koppling mellan att ha kul och att ha en aktiv livsstil. Läs gärna vår guide för hur man bygger en multisportplan på en skolgård.

tweens som leker på en gigantisk klätterkupol på en lekplats

Mellanstadieelever älskar att leka

För att motivera äldre barn att vara fysiskt aktiva på skolgården bör man utforma skolgårdar där man både kan titta på och visa upp sig samt planera aktivitetsområden som ligger en bit bort från den huvudsakliga lekplatsen för yngre elever. Om du vill lära dig mer om forskningen bakom hur man motiverar tweenies till fysisk aktivitet på skolgården kan du läsa vårt whitepaper om ämnet: Tweens älskar lekplatser.

3. Planera inkluderande skolgårdar

De viktigaste designfunktionerna för en fantastisk lekplats för alla förmågor och åldrar är följande:
en ung pojke som kommer till lekplatsen via en rampstruktur.

1. Tillgänglighet - Kan jag ta mig dit?

Börja med att säkerställa tillgängligheten till skolgården och det omgivande området. Planera för enkel tillgång till lekplatsen för elever och personal som använder olika hjälpmedel och enkelhet att ta sig till skoltoaletter från lekplatsen. Detta kan säkerställas med hjälp av ramper, breda gångvägar till och från lekplatsen samt tillgänglighetsanpassat underlag. Detta är nödvändigt för att garantera socialt lekvärde, kamratkommunikation och lek för alla.

en pojke och en flicka leker på en inkluderande gunga

2. Inkludering - Kan jag stanna där?

Se härnäst till att alla känner sig bekväma på skolgården, särskilt barn med sensoriska eller fysiska utmaningar. Barn har olika behov av att umgås och dra sig undan, och det har även personalen. Se till att skolgården passar alla förmågor genom att erbjuda skugga för att undvika överhettning, sittplatser och bord för en paus, även för personal och skapa en layout med transparenta siktlinjer för enkel tillsyn och kontakt över lekplatsen.

en kvinna tar en bild av en pojke i rullstol som leker på en lekplats

3. Användarvänlighet - Kan jag leka?

Se slutligen till att användare med rörelsehinder kan ta sig runt på lekplatsen och nå lekredskapen samt dess aktiviteter. Ha med lekutrustning som ger möjlighet till lek från alla sidor och rymlighet för att stödja olika kroppar, storlekar, förmågor och positioner. Se också till att lekaktiviteter på höjd- och marknivå är tillgängliga och användbara för användare med rörelsehinder, antingen med hjälp av en rampstruktur eller tillgänglighetsanspassat fallskydd.

Låt oss planera din skolgård tillsammans

Fatta ett smart beslut

Ritning av en skolgård

Planera skolgården tillsammans med oss

Att förverkliga din idé om en skolgård är det vi älskar mest av allt. Vi hjälper dig gärna med brainstorming och utformning av din drömskolgård. Oavsett om det gäller en liten förbättring eller ett fullskaligt projekt finns vi här för att hjälpa dig att välja den utrustning som passar alla dina behov.

När man ska bygga en skollekplats eller förbättra en befintlig är det alltid budgeten som styr. Men det betyder inte att några små investeringar inte kan göra stor skillnad. Om du vill lära dig mer om den övergripande planeringen av en lekplats har vi samlat alla tips och tricks i vår checklista för lekplatsplanering.

Vi vill också tipsa om Generation Peps verktyg Pep Skola som kostnadsfritt hjälper skolor att skapa aktiva skolgårdar.

För ytterligare vägledning vid planering, utformning och förvaltning av skolgårdar rekommenderar vi Boverkets guide om ämnet.

Våra experter står redo att börja planera din skolgårds lekplats med utgångspunkt i dessa resurser. Kontakta oss så sätter vi igång!

Processen när du jobbar med oss

1. Gratis designrådgivning

Fyll först i formuläret för att boka ett kostnadsfritt brainstormingmöte med en av våra experter på skolgårdar. Vi återkommer med ett samtal eller ett email inom 1-2 arbetsdagar.

Under mötet diskuterar vi dina behov, utmaningar och budget. Sedan går vi igenom hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig att planera och bygga din skolgård. Vi strävar efter att förstå omfattningen, lyssna, utforska alternativ och lägga upp en strategi för ditt projekt.

2. Designskisser för din skollekplats

Under eller efter vårt möte får du de första skisserna på skolgården och ett förslag med våra rekommendationer, uppskattade kostnader och en tidsplan för genomförandet. Efteråt finslipar vi detta tillsammans och ser till att det uppfyller dina förväntningar.

3. Installation och tjänster

Slutligen, när vi har kommit överens om rätt lösning för dig, förvandlar vi skolans utomhusområde till en säker, engagerande och rolig plats - för lek, lärande och välmående elever. Vi vägleder dig också genom underhåll av lekplatsutrustningen, besiktningar och löpande tjänster för att säkerställa att lekplatsutrustningen underhålls och uppfyller säkerhetsstandarderna.

4. Säkerhet

På KOMPAN prioriterar vi alltid säkerheten för att skapa en trygg miljö där eleverna kan utforska och ha roligt. När du förbinder dig att arbeta med oss kommer vi att se till att alla svenska säkerhetsstandarder följs. För att lära dig reglerna och bästa praxis för lekplatssäkerhet, läs Boverkets samlade information.

Förbättra skolgårdar med beprövad framgång

Kontakta KOMPAN för lösningar som barn älskar och skolor litar på.

Vill du se fler referenser från skolor?

Acorn Park SEN-skola

Play

Inclusive

Customer Case

Barn som leker på en klätterställning med rep i skolan i München.

Grundskolan i Leibengerstrasse, Tyskland

Naturlekplats i skogen vid Westminsterskolan i Atlanta.

Westminsterskolan, USA

space net at Copenhagen International School

Copenhagen International School, Danmark

pupils playing and swinging at Riverside Intermediate School

Riverside Intermediate School, USA

Children at North Tampa Christian Academy running towards wooden play tower

North Tampa Christian Academy, USA

teens playing on GALAXY play system at Hældager School

Hældagerskolan, Danmark

Flygfoto över en skolgård med motions- och bollspelsområde

Segbroek College, Nederländerna

Flygfoto av en skolas lekplats med våtgjuten gummiasfalt

Grundskolan Corpus Christi, Skottland