Kundreferens

Corpus Christi grundskola

Vill du diskutera ett projekt?
Flygfoto av en skolas lekplats med våtgjuten gummiasfalt

Detaljer

Plats

Skottland

Kund

Corpus Christi grundskola

Sektor

Åldersgrupp

4+

Användarkapacitet

20+

Lekplatsutformning som främjar lärande och utveckling

På grundskolan Corpus Christi spelar lekplatsen en viktig roll i att stödja skolans värderingar om att vara en utvecklande plats där alla känner sig trygga, glada och uppskattade, och där alla barn får stöd för att nå sin fulla potential.

Lekplatsens utformning gör rasterna till ett nöje för både elever och personal och layouten stöder lärande utomhus. Skolan har upplevt en betydande förbättring av skolnärvaro, beteende och samarbete mellan eleverna.

Corpus-Christi-Primary-School SC thumbnail
"Jag skulle definitivt uppmana alla som är rektorer på en skola att göra samma sak, och att tillhandahålla mer utrustning för barnen att leka med. Det har en enorm inverkan på närvaro, beteende, självförtroende och vänskap."

Huvudlärare Gayle MacDonald - Corpus Christi grundskola

Corpus-Christi-Primary-School SC image 1
Corpus-Christi-Primary-School SC image 2
Corpus-Christi-Primary-School SC image 3
Corpus-Christi-Primary-School SC image 4
Corpus-Christi-Primary-School SC image 5
Corpus-Christi-Primary-School SC image 6

En lekplats där man lär sig

Lekplatsen är indelad i olika "ålderszoner" för att tillgodose behoven hos yngre och äldre elever. De äldre eleverna utmanas med fysisk lek, medan de yngre eleverna söker kreativ och fantasifull lekplatsutrustning.

Zonerna stöds av mycket social utrustning som stimulerar kreativt tänkande, lekar och social interaktion. Detta leder efter rasten till lugnare lektioner och barn som fokuserar på att lära sig och samarbeta.

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

Produkter i denna lösning

Utforska standardprodukter som är identiska eller liknar produkterna i denna lösning.
Fregatt med trappor

Fregatt med trappor

PCM102721

Vill du veta mer om denna eller liknande platser?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Hitta dit i verkliga livet

Vill du se fler referenser från skolor?

Segbroek College, Nederländerna

Sport

Customer Case

Barn som leker på en klätterställning med rep i skolan i München.

Grundskolan i Leibengerstrasse, Tyskland

Children at North Tampa Christian Academy running towards wooden play tower

North Tampa Christian Academy, USA

teens playing on GALAXY play system at Hældager School

Hældagerskolan, Danmark

pupils playing and swinging at Riverside Intermediate School

Riverside Intermediate School, USA

Naturlekplats i skogen vid Westminsterskolan i Atlanta.

Westminsterskolan, USA

space net at Copenhagen International School

Copenhagen International School, Danmark