kundreferenser

Early Learning Village

Vill du diskutera ett projekt?

Världens största förskola har sex KOMPAN lekplatser

Early Learning Village, ett samarbete mellan två internationella skolor i Singapore, sträcker sig över 30 kvadratkilometer, har 100 klassrum och kapacitet för 2 100 barn. De ambitiösa skolorna strävar efter att ha den bästa möjliga miljön för experimentell lek och aktivt lärande.

Den naturinspirerade designen var en viktig faktor vid valet av Robinia. Blå himmel, sand, grönska och trä bjuder in naturen till storstaden och utgör en kontrast till Singapores grå betong och stål. De sex lekplatserna är byggda på olika nivåer, där barnen kan leka när som helst på dagen och vara skyddade från solen.

Early-Learning-Village tumbnail
"Det finns sex stora lekplatser utomhus och när den blå himlen möter sand, grönska och trä glädjer det sinnena. Varje åldersgrupp är omsorgsfullt tillgodosedd med olika "zoner" som uppmuntrar till självständigt utforskande och sensorisk inspiration."

Stamford American International School

Early-Learning-Village image 1
Early-Learning-Village image 2
Early-Learning-Village image 3
Early-Learning-Village image 4
Early-Learning-Village image 5
Early-Learning-Village image 6

Där förskola är lekskola

På lekplatserna kombineras konst, musik, sand och vatten genom äventyrlig lek, vilket uppmuntrar till självständig utforskning och sensorisk inspiration. Kombinationen skapar en säker och lekfull miljö för roligt lärande, för barn upp till sex år.

I olika "zoner" kan barnen leka med naturliga element. Sandbordet, vattenkanalen och plaskbordet lockar barnens sinnen och uppmuntrar till kontemplation, medan aktiv lek utspelar sig på hinderbanorna. Allt samlas i de viktigaste lekstrukturerna - Trollkarlens torn och Utforskarens Skepp.

Genom leken utvecklar barnen sociala och kognitiva färdigheter och får självförtroende att utforska världen omkring dem. Elementen i KOMPANs Robinia-lekplatser utmanar alla unga besökare och uppmuntrar till oändliga timmar av rolig lek.

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

Vill du veta mer om denna eller liknande platser?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.