Designidé

Lekplats med lågt klimatavtryck - förskola

Vill du diskutera ett projekt?
Designlösning Lekplats med lågt klimatavtryck - förskola

En hållbart medveten förskolegård

WOW: Detta är en hållbar lekplats med lågt klimatavtryck som lockar barn i förskoleåldern med dess olika färger och material. De olika tematiserade lekaktiviteterna drar in barnen i leken. Vem vill inte åka på motorcykeln eller ha kul med delfinerna? Denna lekplats med lågt klimatavtryck passar alla förskolor eller parker och är det bästa hållbara valet.

STANNA: Den stora lekställningen erbjuder många olika fysiska utmaningar, som att klättra, rutscha och krypa. De olika lekpanelerna lockar små barn med många möjligheter till lek och främjar allt från taktil till fantasifull lek. Föräldrar och pedagoger kan koppla av på bänkarna och titta på när barnen leker.

UTVECKLAS: Lekplatsen med lågt klimatavtryck öppnar upp för en mängd olika lekaktiviteter, som bidrar till att utveckla viktiga färdigheter och förbättra barnens kognitiva och fysiska utveckling. Den stora lekställningen innebär många möjligheter till fysisk lek som stimulerar motoriken. De många olika lekpanelerna stimulerar social och emotionell utveckling.

Let’s play

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

DESIGNIDÉN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KONCEPTUELLT ÄNDAMÅL.

Produkter i denna lösning

Utforska standardprodukter som är identiska eller liknar produkterna i denna lösning.
Havet Gungbräda

M187

Havet Gungbräda

3+ År

18 m2

10 Användare

Vill du veta mer om designidéer som denna?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.