PCM003221

Lekpanel 2 - Känslor

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lekpanel 2 - Känslor

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

29 570 SEK

Laddar Designer
Lekpanelen lockar särskilt de små barnen med sina många lekaktiviteter. Ett varuband, en klocka och ett fönster med gardiner som kan öppnas och stängas inspirerar barn till att leka affär eller annan rollek. Varubandet är en stimulerande aktivitet som utvecklar barnens finmotoriska färdigheter och språk. Forskning från KOMPAN Play Institute visar att speglar är ett mycket attraktivt element för yngre barn, därför ingår också en spegel i lekpanelen, tillsammans med en kikare som de kan använda för att spana ut över lekplatsen. Alla lekaktiviteterna uppmuntrar till interaktion mellan barnen samtidigt som sociala och känslomässiga förmågor utvecklas.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Kikare

Kognitiv

kikarna bildar ett konkret tema och uppmanar dramatisk lek. Dramatisk lek tränar framgångsrikt språk- och kommunikationsfärdigheter.

Kreativ

kikarna kan siktas i alla riktningar. Att titta genom de ger nya perspektiv på världen runt omkring.

Två sidor

Socioemotionell

samarbete och kommunikation. Den låga höjden och panelens transparens möjliggör interaktion mellan de två sidorna.

Spegel

Kognitiv

förståelse för den egna individen och uttryck. Stimulerar rollek och utvecklar språk och kommunikation.

Varuband

Fysisk

taktil stimulation genom att dra händerna över det rullande varubandet.

Socioemotionell

de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal.

Kognitiv

förståelse för objekts permanens när bilder rullar iväg för att sedan synas igen.

Fönster med gardiner

Fysisk

Taktil stimulering stöder sensoriska färdigheter när barnen utforskar materialens egenskaper.

Socioemotionell

social interaktion mellan insidan och utsidan tränar samarbetsförmåga och turtagning.

Kognitiv

förståelse för objektpermanens vid lek som exempelvis tittut. Främjar rollek och språkkunskaper.

Kreativ

lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på gardinerna.

Klocka

Kognitiv

lära sig om siffror och tid.

Kreativ

lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på klockans visare.

1+ År9 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

201 cm

Bredd

99 cm

Höjd

89 cm

Specifikationer

Lekpanelen lockar särskilt de små barnen med sina många lekaktiviteter. Ett varuband, en klocka och ett fönster med gardiner som kan öppnas och stängas inspirerar barn till att leka affär eller annan rollek. Varubandet är en stimulerande aktivitet som utvecklar barnens finmotoriska färdigheter och språk. Forskning från KOMPAN Play Institute visar att speglar är ett mycket attraktivt element för yngre barn, därför ingår också en spegel i lekpanelen, tillsammans med en kikare som de kan använda för att spana ut över lekplatsen. Alla lekaktiviteterna uppmuntrar till interaktion mellan barnen samtidigt som sociala och känslomässiga förmågor utvecklas.

Denna produkt, Lekpanel 2 - Känslor (PCM003221), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.

Play system posts incl TexMade

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: Tryckimpregnerade furustolpar. Stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida med pulverlackerad topp-finish. Blyfria aluminiumstolpar med färg anodiserad toppfinish. Greenline TexMade stolpar av 95 % post-consumer-återvunnet PE och textilavfall

Xylophone and Drums

Xylofon musikpanelen är tillverkad av 19mm EcoCore HDPE material. Piporna är gjorda av aluminium speciellt framtagen för utomhusmiljöer. Slaginstrumentspanelen består av 2 Konga trummor med PP rör och toppen är färgad ABS.

Freestanding greenline

KOMPAN GreenLine är utformad med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. EcoCoreTM-panelerna är av 100% konsumentåtervunnet havsavfall.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM003221-0950

126.6

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.92

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

73.5%

Återvunna material

Lågt CO₂-utsläpp

PCM003221-0901

139

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.32

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

65.5%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena