NRO111

Delfin

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Delfin

Färg ROBINIA OBEH. TRÄ

Exempelpris

27 290 SEK

Laddar Designer
Den vickande, runda delfinen lockar småbarn till en åktur igen och igen. Delfinens form och många material motiverar yngre barn att känna på stålhandtaget, gummifenorna och det lena träet vilket utvecklar deras förståelse för olika materials karaktär som t.ex. vikt, lenhet, temperatur och flexibilitet. Det är viktigt för bland annat riskhantering. Delfinens lugna, vickande rörelser tränar balanssinnet och rumsuppfattningen. Detta främjar självförtroende kring den egna kroppen. En god balans är även viktigt för koncentrationsförmågan. Delfinen är mycket mer än en kul åktur.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Handtag

Fysisk

de vertikala handtagen säkerställer ett bra grepp på olika höjder, nödvändigt för att gunga intensivt. Detta tränar hand- och armmuskler.

Fotstöd

Fysisk

stödjer intensiv rörelse. Att gunga stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

Gungande fjädergunga

Fysisk

de responsiva rörelserna stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala motoriska färdigheter för förmågan att t.ex. sitta stilla på en stol.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan när fjädergungan svarar på barnets rörelser.

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

3+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

98 cm

Bredd

48 cm

Höjd

69 cm

Specifikationer

Den vickande, runda delfinen lockar småbarn till en åktur igen och igen. Delfinens form och många material motiverar yngre barn att känna på stålhandtaget, gummifenorna och det lena träet vilket utvecklar deras förståelse för olika materials karaktär som t.ex. vikt, lenhet, temperatur och flexibilitet. Det är viktigt för bland annat riskhantering. Delfinens lugna, vickande rörelser tränar balanssinnet och rumsuppfattningen. Detta främjar självförtroende kring den egna kroppen. En god balans är även viktigt för koncentrationsförmågan. Delfinen är mycket mer än en kul åktur.

Denna produkt, Delfin (NRO111), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

NRO_Paint 02

Färgen som används för färgade komponenter är miljövänligt vattenbaserad med en utmärkt UV-resistens. Färgen överensstämmer med EN 71 Del 3.

NRO_Handles and footrests Steel and PUR

Handtag och fotstöd är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål med ett skal av formgjuten PUR. De är utformade med skåror för att ge ett bra halkskydd.

General_Spring

KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs genom fosfatering innan de målas med en epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på ytan. Fjädrarna är fixerade med unika antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång livslängd.

NRO_Membrane

Membranen består av friktionssäkra gummimaterial av transportband kvalitet, med en utmärkt UV-resistens. De är testade och uppfyller strikta PAH-krav. Inbäddat är det en fyraskiktad pansar av vävd polyester för att säkerställa högt vandalismmotstånd.

NRO_Wood treatment

Robinia-produkter finns i tre olika trä behandlingsalternativ: Obehandlat Robiniaträ eller brunmålade med ett pigment som upprätthåller träfärg och färgad version med målning utvalda komponenter.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO111-0401

69.96

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.79

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

24.83%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena