Designidé

Paradiset för små barn

Lekplats utformad för småbarn

WOW: Paradiset för små barn är en säker lekvärld för småbarn. Här kan du se den på en klassisk innergård, men den passar även bra på en förskola, i en park eller på ett torg. De lekfulla temana och färgerna bjuder in barnen att leka. Lekredskapen är placerade på båda sidorna av ”floden”, vilket skapar möjligheter till fler lekberättelser. Nu måste du nämligen korsa floden för att ta dig mellan de olika lekområdena.

STANNA: De olika lekredskapen erbjuder olika sätt att leka. På lekplatsen finns utrymme för social lek, rollspel och att leka på egen hand. Det finns fysiska utmaningar, men även områden som stimulerar barnens utforskande lek, som musikinstrument och sand- och vattenlek. Föräldrar och vuxna kan koppla av på bänkarna eller lekplatsens kanter och träffa andra föräldrar eller grannar medan de tittar på när barnen leker.

UTVECKLAS: Paradiset för små barn är uppdelat i mindre områden, vilket skapar olika lekmiljöer. Barnen utvecklar sin motorik genom att åka rutschbana och balansera, och sin kognitiva förmåga genom att utforska musik, sand och vatten. Mycket av utrustningen och lekplatslösningen kan användas av alla barn, oavsett färdigheter. Du kan kolla in vår guide om hur man budgeterar för en lekplats för att se en ungefärlig kostnad för en design som denna.

Let's Play!

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

DESIGNIDÉN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR KONCEPTUELLT ÄNDAMÅL.

Produkter i denna lösning

Utforska standardprodukter som är identiska eller liknar produkterna i denna lösning.

Vill du veta mer om designidéer som denna?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Vill du se fler kundreferenser från förskolor?