M191

Mini Spica

Testa vår AR-app

Mini Spica

Färg MEDIUM GREEN

På Mini Spica kan ett eller flera småbarn tillsammans träna upp det vestibulära systemet. Den långsamt snurrande rörelsen stimulerar deras vestibulära system och får dem att förstå sin egen styrka och balans. Barnen kan kontrollera hastigheten genom att använda sin egen kroppsvikt och anpassar sig snabbt till Mini Spica´s "orsak och verkan" fenomen, vilket gör den lämplig både för nybörjare och för vana användare.
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart, utan även består av en kärna som produceras av 100% återvunnet material från matförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

M_Spica bearing

Småbarns-Spicans lager är installerad med konstruktionslager bestående av integrerade dräneringshål för vattenpassage. De två stora stållagren är helt stängda och inoljade för livstidsgaranti.

1+ År1 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

46 cm

Bredd

46 cm

Höjd

97 cm

Specifikationer

På Mini Spica kan ett eller flera småbarn tillsammans träna upp det vestibulära systemet. Den långsamt snurrande rörelsen stimulerar deras vestibulära system och får dem att förstå sin egen styrka och balans. Barnen kan kontrollera hastigheten genom att använda sin egen kroppsvikt och anpassar sig snabbt till Mini Spica´s "orsak och verkan" fenomen, vilket gör den lämplig både för nybörjare och för vana användare.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

M19101-3517P

70.6

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.48

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

46.5%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Få reda på mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Children on a playground birds nest swing

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

boys playing on a playground spring rider in a park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

children sliding down a commercial playground slide in australia

Rutschbanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

children playing on a pitch multi use sports arena

MUGA Multiarena