MSC5424

Lilla slottet med två torn

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Lilla slottet med två torn

Färg GUL

Exempelpris

103 090 SEK

Laddar Designer
Genom lek lär sig små barn om världen runt omkring. När barnen leker testar de nya färdigheter, upptäcker sin fantasi och kreativitet och utvecklar kunskap kring relationer med andra människor. KOMPAN Småbarn Multiplay är designat för att hjälpa småbarn att upptäcka och hitta sin plats i världen. Multiplay strukturerna stimulerar utvecklingen av viktiga färdigheter. Platser som barnen kan identifiera sig med (hus och hem) skapar en känsla av tillhörighet. De högre lekhusen fungerar både som fysiska klätterutmaningar och har även lugna utrymmen för att pausa och umgås.
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Fönsterbubbla

Socioemotionell

social interaktion mellan ut- och insida.

Kognitiv

förvränger ljudet av rösten och utvecklar logiskt tänkande.

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Trappa

Fysisk

att klättra upp för trappan stödjer kors-koordination samt arm- och benmuskler.

Socioemotionell

rum för aktiv paus och vuxen hjälp.

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

Bord med ring

Socioemotionell

en plats att mötas och umgås.

Kreativ

silen i bordet uppmuntrar sand- och bygglek.

Panel med manipulerbara element

Socioemotionell

samarbete från båda sidor av panelen.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan och logiskt tänkande när ljud skapas genom att dra kulorna i spåren.

Klättervägg

Fysisk

kors-koordination och ben-, arm- och handstyrka.

Socioemotionell

lutningen ger klättringen en säker känsla, speciellt hos yngre barn.

Tematiskt element

Kognitiv

skapar ett välkänt tema som uppmuntrar rollek. Rollek tränar språkkunskaper.

1+ År15 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

323 cm

Bredd

279 cm

Höjd

149 cm

Specifikationer

Genom lek lär sig små barn om världen runt omkring. När barnen leker testar de nya färdigheter, upptäcker sin fantasi och kreativitet och utvecklar kunskap kring relationer med andra människor. KOMPAN Småbarn Multiplay är designat för att hjälpa småbarn att upptäcka och hitta sin plats i världen. Multiplay strukturerna stimulerar utvecklingen av viktiga färdigheter. Platser som barnen kan identifiera sig med (hus och hem) skapar en känsla av tillhörighet. De högre lekhusen fungerar både som fysiska klätterutmaningar och har även lugna utrymmen för att pausa och umgås.

Denna produkt, Lilla slottet med två torn (MSC5424), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

MSC_HPL floors

Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att säkerställa lång livslängd i alla klimat.

General_EcoCore

Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

General_Steel

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

MSC_Transparant PC

Den genomskinliga bubblan är gjord av en dator. Det gör det möjligt för barnen att observera lekplatsen och dess omgivningar.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

MSC542401-3417P

465.3

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

1.92

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

53.9%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena