kundreferenser

Köpenhamns Zoo

Vill du diskutera ett projekt?
Boy jumping from a wooden boat on playground in Copenhagen Zoo

En Robinia-renovering för en ikonisk lekplats

Det krävs mod för att ersätta något som är älskat med något helt nytt. Det är precis vad som hände på Köpenhamns Zoo med den traditionella lekplatsen. Resultatet blev en ny attraktion som är mer populär än någonsin och som kompletterar huvudattraktionen - djuren. Den nya organiska Robinia-lekplatsen är så populär att öppettiderna har förlängts och intäkterna i form av årskort och kioskförsäljning har ökat markant. Det är också positivt att föräldrarna kan koppla av med en kopp kaffe samtidigt som de alltid har sina glada barn inom synhåll.

leisure - copenhagen zoo
Barnen är i extas, och de är verkligen de viktigaste kunderna i det här sammanhanget.

Christian Higraff, handelschef - Köpenhamns Zoo

copenhagen-zoo image-1
copenhagen-zoo image-2
copenhagen-zoo image-4
copenhagen-zoo image-5
copenhagen-zoo picture-6

Allt handlar om utveckling

Hela upplevelsen på djurparken handlar om lärande och utveckling. På lekplatsen med Robinia-rutschbanor, karuseller, motorikbana i trä och mycket annat skiftar barnens fokus från att titta och observera till att göra. Barnen kan till exempel leka med vatten vid Robinia Flip Runnel med två plaskbord. Sand och vatten är två enkla material som uppmuntrar fantasi och kreativitet hos barn i alla åldrar. Sandens olika texturer i kombination med vattenlek ger upphov till många timmar rolig kreativitet på denna lekplats med sand och vatten.

På lekplatsen kan man höra ljuden och känna lukterna av de exotiska djur som finns i närheten, vilket väcker fantasin. Lekplatsens utformning är till stor del en förlängning av dessa sinnen och den har en naturlig blandning av spännande strukturer och utmaningar.

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material
Se mer
Copenhagen Zoo HappyKids
copenhagen-zoo image 3

Products in this solution

Explore standard products identical or similar to the ones found in this solution.
Båt

Båt

NRO514

Vill du veta mer om denna eller liknande platser?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Find it in real life