Kundreferenser

Boyd Hill Naturreservat

Knyta samman barn med naturen

I Floridas mest tätbefolkade län hittar du Boyd Hill naturreservat med 245 tunnland orörd vildmark. Reservatet har ungefär 6 mil långa stigar genom en mängd olika naturområden som används för miljöutbildningsprogram och skolresor. Mitt i denna orörda vildmark, där alligatorer och fåglar strövar fritt, hittar du en lekplats i Robiniaträ.

Den organiska Robinia lekplatsen passar perfekt in i den vildvuxna naturen i Boyd Hill naturreservat och används ofta som en del av miljöutbildningsprogram för barn. Lekplatsernas naturliga material bjuder in barnen att lära sig om naturen och hur de ska bevara den, samtidigt som de har roligt ihop och njuter av att leka.

Med den nya lekplatsen kan barn hålla kontakten med sin naturliga miljö.

Barbara Stalbird - chef för natur- och kulturområden, staden St Petersburg

Naturlekplats med en mängd roliga aktiviteter

Barnen älskar den nya Robinia-lekplatsen med lektorn, lekhus i trä och en motorikbana där de kan utforska och leka allt från kurragömma till springtävling. Det varierade utbudet av aktiviteter i hinderbanan hjälper barnen att förbättra viktiga fysiska färdigheter, som balans och koordination. Hinderbanan hjälper också barnen att träna sociala och emotionella färdigheter som samarbete och turtagning. Spinnerplattor och fjädergungor kan hjälpa barn i ung ålder att träna balans och rumsuppfattning. Affären, med bänk och sandlek, uppmuntrar barnen till timmar av rolig kreativitet.

Fysisk
Rörelseglädje: motoriska färdigheter, muskler, kondition och bentäthet
Kognitiv
Lust att lära: nyfikenhet, förståelse för orsakssamband och kunskap om världen
Socioemotionell
Glädje av att vara tillsammans: lagarbete, tolerans och känsla av samhörighet
Kreativ
Glädjen att skapa: samskapande och experimenterande med olika material

Produkter i detta projekt

Utforska standardprodukter eller liknande som finns i detta projekt.

Vill du veta mer om denna eller liknande platser?

Vänligen fyll i din kontaktinformation så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

HItta dit

Vill du se fler naturlekplatser?