GXY916

Supernova

Testa vår AR-app

Supernova

Färg GRÖNBLÅ

Exempelpris

58 750 SEK

Den stora, lutande och roterande ringen med sju olika områden har otaliga lekalternativ att utforska: här kan barnen vrida, snurra och balansera antingen sittandes, liggandes, ståendes, ensam eller med vänner. Supernovas många lekalternativ och den öppna designen på marknivå gör att alla kan delta i leken oavsett förmåga. Ringens sju områden inspirerar till en mängd olika slags lekar med regler eller tuff-och-tumlande lek och att springa och putta på ringen tränar barnens arm- och benmuskler samt kondition. Genom att hoppa av och på stärks bentätheten. Supernovan tränar sinne för balans och rum, vilket är viktiga egenskaper för att sitta still eller navigera i trafiken på ett säkert sätt. När barnen hjälper varandra och kommer på nya lekar tillsammans stimuleras sociala och emotionella färdigheter, empati, kognition, samarbetsförmåga och logiskt tänkande.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Lutande ring

Fysisk

lutningen utvecklar sinne för balans och muskelstyrka när barnen går uppåt eller puttar ringen i rörelse. Att hoppa av stärker bentäthet, och att putta på och springa tränar kondition.

7 avdelningar/ringar

Socioemotionell

förmåga att turas om och samarbeta för att hitta nya lekar. En olikfärgad del ger barnen möjlighet att räkna varv när de springer, uppmuntrar positiv tävling.

Kognitiv

uppfinna lekar med regler, uppmuntrar logiskt tänkande.

Låg ingång

Socioemotionell

tillgänglig och användbar för alla förmågor och åldrar.

Rotation och gravitation

Fysisk

balans och koordination används för att stanna på ringen i rörelse och gå upp eller ner. Detta tränar också ben- och magmuskler.

Socioemotionell

samarbete för att få ringen i rörelse.

Kognitiv

logiskt tänkande, arbeta med gravitation när barnen funderar ut hur de ska stanna på ringen och få den att röra sig snabbare.

6+ År8 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

206 cm

Bredd

206 cm

Höjd

60 cm

Specifikationer

Den stora, lutande och roterande ringen med sju olika områden har otaliga lekalternativ att utforska: här kan barnen vrida, snurra och balansera antingen sittandes, liggandes, ståendes, ensam eller med vänner. Supernovas många lekalternativ och den öppna designen på marknivå gör att alla kan delta i leken oavsett förmåga. Ringens sju områden inspirerar till en mängd olika slags lekar med regler eller tuff-och-tumlande lek och att springa och putta på ringen tränar barnens arm- och benmuskler samt kondition. Genom att hoppa av och på stärks bentätheten. Supernovan tränar sinne för balans och rum, vilket är viktiga egenskaper för att sitta still eller navigera i trafiken på ett säkert sätt. När barnen hjälper varandra och kommer på nya lekar tillsammans stimuleras sociala och emotionella färdigheter, empati, kognition, samarbetsförmåga och logiskt tänkande.

Denna produkt, Supernova (GXY916), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

GXY_Supernova angle

Supernovan är en unik karusell utan mittpunkt, placerad i en vinkel på 10° vilket gör att den snurrar när barnen går på produkten. Ytterringens diameter är 208cm och den övre punkten är 60cm över marknivå.

GXY_Segments

7-ringsegmenten är tillverkade av lågdensitets-polyeten med utmärkt slagstyrka och är användbar inom ett stort temperaturspann. Varje segment har integrerade handtag på båda sidor och halkskydd på övre ytan för säker användning.

GXY_Roller system

Supernovan är utformad med ett smort underhållsfritt rullsystem av vertikala och horisontella hjul.. Rullsystemet är helt stängt och förseglat av två gummilister.

GXY_Legs

Supernova är utformad med 5 ben med varmförzinkad ytbehandling. Varmförzinkningen har bra beständighet i utomhusmiljöer och är underhållsfri.

PE Sand Stone Material Text

Den sandfärgade varianten är tillverkad av Rotoformad sten blandat med PE material med nonskid yttextur. Små visuella varianser i stenmixen är normalt.

Dynamic greenline

GreenLine-versioner i mörk tealfärg är utformade med gjutna PP-delar som består av 25% återvunnet konsumentavfall och 75% obehandlat material. GreenLine säkerställer lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

GXY916021-3417

423

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.82

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

44.7%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena

Se andra liknande produkter