PCM102721

Fregatt med trappor

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Fregatt med trappor

Färg RÖD

Exempelpris

315 300 SEK

Laddar Designer
Skepp-ohoj! Det här fantastiska skeppet är spännande och fullt av olika lekaktiviteter som uppmuntrar barn att leka längre. Det uppmuntrar aktiv utomhuslek och stimulerar både upptäckande lek och rollek. Att klättra här tränar kors-koordination, vilket främjar den tvärmodala uppfattningen, dvs. när två eller flera sinnen samarbetar - fundamentalt för t.ex. läsning. Strukturens tema uppmuntrar rollek. Det stimulerar språkutveckling och samarbete. De varierade manipulerbara föremålen på marknivå och högre höjd stödjer också rollek samt stimulerar tankeförmåga och förmåga att turas om. Under däck finns en panel med tratt och nummer, som skapar förståelse för objekts permanens och nummer. Att rutscha till marken är roligt, och stödjer också balans och hållning.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Rutsch

Fysisk

att rutscha utvecklar rumsuppfattning och sinne för balans. Att sitta upp och åka ner tränar magmuskler.

Socioemotionell

empati utvecklas genom att turas om.

Kognitiv

små barn utvecklar förståelse för rum, fart och avstånd när de rutschar ner fort.

Repstege

Fysisk

kors-koordination när barnen klättrar på stegen. Att klättra tränar ben- och armmuskler.

Fönster med gardiner

Fysisk

Taktil stimulering stöder sensoriska färdigheter när barnen utforskar materialens egenskaper.

Socioemotionell

social interaktion mellan insidan och utsidan tränar samarbetsförmåga och turtagning.

Kognitiv

förståelse för objektpermanens vid lek som exempelvis tittut. Främjar rollek och språkkunskaper.

Kreativ

lämna ett avtryck genom att bestämma placeringen på gardinerna.

Krypa-genom hål

Fysisk

kors-koordinering, förmågan att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas positionering, och rumsuppfattning utvecklas genom att klättra och krypa igenom hålet.

Socioemotionell

samarbete och turas om.

Kognitiv

genom att undersöka om kroppen får plats genom hålet ökar förståelse för rum, form och storlek samt kroppsuppfattning

Kikare

Kognitiv

kikarna bildar ett konkret tema och uppmanar dramatisk lek. Dramatisk lek tränar framgångsrikt språk- och kommunikationsfärdigheter.

Kreativ

kikarna kan siktas i alla riktningar. Att titta genom de ger nya perspektiv på världen runt omkring.

Ansiktspaneler

Socioemotionell

de två sidorna uppmuntrar lek i grupp och samtal.

Kognitiv

stimulerar förståelse för att andra människor kan ha olika känslor. Skapar förståelse för ansiktsuttryck som symboler för känslor.

Xylofon musikpanel

Socioemotionell

uppmanar social interaktion och att skapa tillsammans, på båda sidor.

Kognitiv

förståelse för orsak och verkan genom att slå på rören och därmed åstadkomma ljud.

Kreativ

tonaliteten i lekpanelen utvecklar logiskt och kreativt tänkande.

Kanon

Kognitiv

bildar ett konkret tema och uppmuntrar rollek, som i sin tur främjar språk- och kommunikationskunskaper.

Tema

Kognitiv

föreslår ett tema och uppmuntrar rollek, vilket stimulerar språk och kommunikation.

2+ År35 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

790 cm

Bredd

616 cm

Höjd

561 cm

Specifikationer

Skepp-ohoj! Det här fantastiska skeppet är spännande och fullt av olika lekaktiviteter som uppmuntrar barn att leka längre. Det uppmuntrar aktiv utomhuslek och stimulerar både upptäckande lek och rollek. Att klättra här tränar kors-koordination, vilket främjar den tvärmodala uppfattningen, dvs. när två eller flera sinnen samarbetar - fundamentalt för t.ex. läsning. Strukturens tema uppmuntrar rollek. Det stimulerar språkutveckling och samarbete. De varierade manipulerbara föremålen på marknivå och högre höjd stödjer också rollek samt stimulerar tankeförmåga och förmåga att turas om. Under däck finns en panel med tratt och nummer, som skapar förståelse för objekts permanens och nummer. Att rutscha till marken är roligt, och stödjer också balans och hållning.

Denna produkt, Fregatt med trappor (PCM102721), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

General_EcoCore

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95 % konsumentåtervunnet material från livsmedelsförpackningsavfall.

PCM_Post options

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i olika material: impregnerat furu, pulverlackerade stålstolpar med förgalvaniserad insida och utsida samt färganodiserat och blyfritt aluminium.

Play system molded decks

Alla golv stöds av unikt designade aluminiumramar med lågt koldioxidavtryck och flera fästalternativ. De gråfärgade gjutna PP-golven är tillverkade till 75 % av post-consumer-återvunnet avfall och har en texturyta med halkfritt mönster.

PCM_Slide options

Rutschbanorna kan väljas i olika material och färger: Raka eller böjda gjutna PE-rutschkanor i gul eller grå färg. De har även rostfritt stål inbyggt i designen för mer vandalismsäkra lösningar.

General_Nets and ropes

Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.

General_Customised online

KOMPANs leksystem kan anpassas för att matcha individuella krav. Se produkterna på www.KOMPAN.com för att se valmöjligheterna med den digitala KOMPAN Solution Planner. Flera alternativ för paneler, avsatser, stolpar, rutschar och andra lekelement säkerställer hållbara lösningar i alla utomhusmiljöer.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

PCM102721-0901

2411.9

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

2.19

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

62.9%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

Se andra liknande produkter

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Vill du inkludera denna specifika produkt i ditt projekt och söker detaljerade upphandlingstexter som hjälper dig att föreskriva den? Vi har all dokumentation du behöver. Fyll i formuläret så skickar vi dig underlaget inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena