White Paper

Sensoriska lekplatser: vad, hur och varför?

Ny forskning från KOMPAN Play Institute om fördelarna med sensorisk lek på lekplatser

"Leken består av anpassningsbara reaktioner som gör att sinnesintegration kan ske" - A. J. Ayres, 1979 

Vad är sensorisk lek? Har du någonsin funderat på hur våra sinnen påverkar vårt språk? När vi förstår eller inser något ser vi det framför oss. När vi blir känslosamma blir vi rörda och sedan känner vi. Hela vårt väsen är beroende av sensorisk input och respons på sensorisk input.

Faktum är att all slags lek är sensorisk lek, eftersom barn utnyttjar alla sina sinnen när de leker: känsel, syn, hörsel, lukt och smak. Men enligt barnforskare omfattar sensorisk lek ytterligare två sinnen eller system. Vetenskapen om sensorisk integration i barns utveckling räknar in det kinestetiska och det vestibulära systemet, vilka är avgörande för att vi ska kunna röra oss runt på ett tryggt sätt i vår omgivning.

White paper

Sensoriska lekplatser: vad, hur och varför?

Ladda ner white paper
8 idéer för sensoriska lekplatser

8 idéer för utformning av sensoriska lekplatser

  1. På utomhuslekplatser kan den naturliga omgivningen, från valet av underlag och planteringar till själva lekutrustningen, ge en rik sensorisk lekupplevelse.

  2. När det gäller lekredskap bör man välja ytor som ger varierande strukturer, temperaturer och densitet i materialen.

  3. Tänk på lekdetaljer och utrustning som reagerar på rörelse, till exempel mjuka klaffar eller mjuka skopor som löper i rännor.

  4. Kombinera den taktila stimulansen med den visuella eller auditiva. Moirémönster, dikroiska effekter eller rytm, ljud och tonal utrustning kan ge detta.

  5. Reagerande ytor som rullar eller texturerade ytor som gräs eller gummiklaffar stimulerar känselsinnet, i synnerhet på lekplatser för barn med behov av särskild inlärning.

  6. Var medveten om de lugnande eller stärkande effekterna av kroppstryck från hängmattor med olika texturer eller andra rörliga ytor att ligga på - både i livliga och lugna hörn av lekplatsen.

  7. Taktila och visuella lekelement som kan ge både rörelse, taktila reaktioner och kreativ lek är fantastiska. Det är här som paneler med rullstammar eller hängmattor kommer in i bilden: barnen kan skapa mönster eller formulera budskap med dem.

  8. Sensorisk lek för sensorisk motorisk integration: stimulering av det vestibulära och kinestetiska systemet kan skapas med studsiga nät, gungor, snurror, rutschbanor, gungbrädor osv.

Webbinarier och white papers om lek

Så uppmuntrar du till naturlek med lekplatser

Play

Webinar

Tweens älskar lekplatser: 5 nya vetenskapsgrundade tips för design av lekplatser för mellanstadieåldern

Tweens älskar lekplatser

saturn playground schools and public parks

10 designtrick för att åldersanpassa lekplatser för skolor och parker

Bli smart av att klättra

truly inclusive section

Kan inkluderande lekplatser vara spännande?

Studie om vad som får familjer att stanna kvar länge på lekplatser

Familjer älskar spännande och sensoriska lekplatser

en grupp barn som leker på en lekplats.

En checklista för att utforma inkluderande lekplatser

Sensorisk lek: Vetenskapen bakom barns välbefinnande på lekplatser

Checklistan för att utforma inkluderande lekplatser

Designa unika lekplatser som matchar din berättelse och omgivning

Ett par flickor klättrar på KOMPANs lekredskap.

Klättring aktiverar äldre tjejer - Hur man ökar fysisk aktivitet bland tjejer 9-12 år

Hur väljer man lekutrustning som ger barnen högt lekvärde?

Hitta rätt balans mellan utmaning och säkerhet på lekplatsen

Innovativa produkter - Nyckeln till mer lek

Lek för alla - hur man designar en inkluderande lekplats med universell design

Vad vill barn med olika funktionsnedsättningar göra på en lekplats?

Hur bra lekplatser ökar fysisk aktivitet på förskolor

Sensorisk lek höjer lekvärdet

Hur många kalorier förbränner barn på en lekplats?

Vad gör en lekplats spännande?

Unika lekplatser motiverar barn att leka längre

Snurra för att tänka

Naturlek och naturlekplatser

Mer lek och färre konflikter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg