White paper

Kan bra lekplatser förebygga konflikter?

Hur man kan förebygga konflikter utanför skoltid med hjälp av lekplatser

Miljontals barn har nytta av fritidsprogram och platser att tillbringa sin tid på när skolan inte är öppen. En väl utformad utomhuslekplats är en viktig del av ett sådant högkvalitativt program. Men hur bör en lekplats se ut för att kunna förebygga konflikter och motivera till lek utanför skoltid?

Vår aktuella studie tar en titt på populära lekplatser, aktiv vistelsetid och positiv social lek på utomhuslekplatser på fritidshem.

White paper

Mer lek och färre konflikter

Ladda ner white paper
6 tips för konfliktfria lekplatser

6 tips på hur man designar lekplatser för fritidshem

  1. Planera så att aktiv, social lek uppmuntras: välj utrustning som ger barnen återkoppling och där många kan leka samtidigt.

  2. Utforma så att barn kan leka jage, både horisontellt och vertikalt: välj klätterställningar med hög kapacitet där man även kan sitta och vila högt upp.

  3. Designa så att barn kan snurra tillsammans i par.

  4. Inkludera strukturer som ser "coola" ut och är utmanande för äldre barn.

  5. Skapa särskilda utrymmen dit barnen kan dra sig undan men samtidigt se lekplatsen.

  6. Utforma för olika utmaningsnivåer när barn i olika åldersgrupper ska använda samma lekplats.