White paper

Påverkar lekplatsens utformning hur mycket förskolebarn rör på sig?

Utomhuslek är nyckeln till mer fysisk aktivitet i förskolan

Denna studie visar att förskolebarn som tillbringar majoriteten av tiden utomhus på en välplanerad aktivitetsyta, har 35 % högre fysisk aktivitet än förskolebarn som inte har tillgång till väldesignade aktivitetsytor.

Världshälsoorganisationen rekommenderar att alla barn och ungdomar ska delta i måttlig till kraftig fysisk aktivitet under minst 60 minuter per dag. Denna studie syftade till att undersöka nivån av fysisk aktivitet bland 3- till 6-åringar under deras tid på förskolan.

En slutsats var att fri utomhuslek på välplanerade lekplatser är avgörande för att positivt påverka och förbättra den fysiska aktivitetsnivån hos förskolebarn.

White paper

Hur lekplatser skapar fysisk aktivitet bland förskolebarn

Webbinarier och white papers om lek

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Fyll i formuläret och få inspiration direkt i din inkorg