NRO854

Hinderbana 9

QR Code for Kompan EN/INT frontpage

Testa vår AR-app

Hinderbana 9

Färg ROBINIA OBEH. TRÄ

Exempelpris

66 000 SEK

Laddar Designer
Hinderbana 9 är exakt vad barn 6-12 år vill ha: en rolig hinderbana. Strukturen uppmuntrar barnen till att klättra, krypa och balansera om och om igen. De vertikala, snurrade och lutande näten är spännande utmaningar som samtidigt tränar koordination och proprioception – egenskaper som är viktiga för att självsäkert kunna röra sig runt i sin omgivning. Gummisitsarna på repen och de lutande balkarna är bra mötesplatser som konstant tränar balans och muskler, även när barnen sitter ner. Genom att turas om och samarbeta i den klättrande leken i Hinderbana 9 utvecklar barnen också sociala förmågor.
Foton
Foton
Foton

Bilderna är endast för konceptuella ändamål. Avvikelser kan förekomma.

Lekvärde

Lekvärde är det värde som fås genom lek, det värde som gör att barnet "vill" eller utvecklingsmässigt "behöver" utföra aktiviteten och därmed gör viss lekutrustning uppskattad. Lekvärde kan beskrivas mycket exakt i utvecklingstermer, med avseende på människans fysiska, kognitiva, sociala och emotionella utvecklingsstadier.

Få reda på mer

Klätternät

Fysisk

Nätet stödjer koordination som är grundläggande för andra färdigheter, t.ex. förmågan att läsa. Nätets asymmetri utmanar barnens klättring.

Topprep

Fysisk

topprepet ger stöd när barnen balanserar på bommen. Utvecklar fingerfärdighet, hand- och armmuskler.

Parkour klätterknutar

Fysisk

de små knutarna ger stöd för fötter och hänger i klättringen på repen. Rumsuppfattning, kors-koordination och alla muskelgrupper främjas.

Socioemotionell

samarbete för att passera varandra.

Vridet klätternät

Fysisk

kors-koordination, sinne för balans och rum. Ben-, arm- och magmuskler tränas också – viktiga fysiska färdigheter för självmedvetenhet och för att kunna navigea kroppen säkert runt i sin omgivning.

Socioemotionell

den vridna formen skapar varierade sittmöjligheter och interaktion från ena sidan till den andra. Utvecklar empati och samarbete.

Parkour rep

Fysisk

de stora gummiskivorna är ett bra stöd för fötterna när man klättrar eller går över. Det tränar koordination, balans samt arm- och benmuskler. Denna kombination ökar barns kroppskännedom och -medvetenhet vilket gör deras rörelser säkrare.

Socioemotionell

sätena är en fin destination och mötesplats. Samarbete krävs för att passera varandra.

6+ År12 Användare
Sidovy (bild)
Toppvy (bild)

Längd

465 cm

Bredd

999 cm

Höjd

273 cm

Specifikationer

Hinderbana 9 är exakt vad barn 6-12 år vill ha: en rolig hinderbana. Strukturen uppmuntrar barnen till att klättra, krypa och balansera om och om igen. De vertikala, snurrade och lutande näten är spännande utmaningar som samtidigt tränar koordination och proprioception – egenskaper som är viktiga för att självsäkert kunna röra sig runt i sin omgivning. Gummisitsarna på repen och de lutande balkarna är bra mötesplatser som konstant tränar balans och muskler, även när barnen sitter ner. Genom att turas om och samarbeta i den klättrande leken i Hinderbana 9 utvecklar barnen också sociala förmågor.

Denna produkt, Hinderbana 9 (NRO854), tillhandahålls av KOMPAN Sverige.

Kvalitet som håller länge

NRO_Robinia Wood

Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).

General_Nets and ropes

Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.

NRO_EPDM Seats

Färgade gummisäten av EPDM med slät yta. Sätena är gjutna på ett varmförzinkat stålinlägg som säkerställer hållbar fixering på repet.

NRO_Hardware

Hårdvaran är tillverkad av antingen rostfritt stål eller galvaniserat stål, för att säkerställa hållbara anslutningar med hög korrosionsbeständighet.

NRO_Wood treatment raw and painted 03

Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

CO₂-utsläpp

Våra metoder för att ta fram produkt- och hållbarhetsdata har validerats av den tredje parten Bureau Veritas. Detta hjälper våra kunder att fatta välgrundade, hållbara köpbeslut.

NRO854-1001

302.24

Totala CO₂ utsläpp (kg CO₂e)

0.61

CO₂e/kg (kg CO₂e/kg)

6.06%

Återvunna material

Det övergripande ramverk som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD), som kvantifierar "miljöinformation om en produkts livscykel och gör det möjligt att jämföra produkter som fyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna följer strukturen och tillämpar en livscykelanalys på hela produktstadiet från råmaterial till och med tillverkning (A1-A3).

TEXTER TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET

Söker du texter för upphandlingsdokumenten?

Do you want to include this specific product in your project, and are you looking for detailed material information to help you specify? We have all the documentation you need. Fill out this form, and we will contact you with the relevant information you need.

Hur kan vi hjälpa dig?

Har du frågor om denna specifika produkt eller gällande ditt projekt? Vi är här för att hjälpa till!

Andra är även intresserade av

Karuseller & Snurrlek

Kompletta träningsplatser

Barn leker på en kompisgunga på en lekplats

Gungor

tre unga män tränar med calisthenics utrustning i street workout gym

Street Workout

pojkar leker på en fjädergunga på lekplats i en park

Fjädergungor

outdoor wooden fitness equipment for park gyms reference image

Utegym i trä

children in a park playing on a seesaw playground equipment

Gungbrädor

outdoor functional training fitness equipment

Crosstraining

barn åker ner för en rutschkana på en lekplats i Australien

Rutschkanor

outdoor obstacle courses ninja warrior assault course equipment reference image

Hinderbanor

barn som leker på en multisportarena

MUGA Multiarena