White paper

Varför kardiorespiratorisk kondition är så viktig

Kardiorespiratorisk träning

Den kardiorespiratoriska konditionen är ett mått på en persons förmåga att arbeta med stora muskelgrupper under längre tidsperioder. Detta kallas också aerob kondition. Forskning har visat att aerob kondition är oerhört viktig för hälsan. Den är en av de avgörande faktorerna för att förutse dödlighet samt flera livsstilssjukdomar, så som hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Samtidigt är kardiorespiratorisk kondition direkt kopplad till fysisk prestation – både när det gäller förmågan att klara av uppgifter i det dagliga livet och vid idrottande.

White paper

Varför kardiorespiratorisk kondition är så viktig

Ladda ner white paper
4 fakta om kardiorespiratorisk kondition

4 fakta om kardiorespiratorisk kondition

  1. Flera omfattande studier har visat att det finns ett omvänt samband mellan aerob kondition och dödlighet.

  2. Kardiorespiratorisk träning ses alltmer som ett sätt att behandla medicinska tillstånd. Aerob träning har systematiskt använts för förebyggande av- och rehabilitering efter hjärt- och kärlsjukdomar.

  3. Eftersom bristfällig aerob kondition är kopplad till utveckling av flera sjukdomar och risk för tidig död, kan initiativ som lyckas förbättra den aeroba konditionen bland befolkningen ha en enorm inverkan på de offentliga sjukvårdskostnaderna.

  4. För de flesta människor är det enklaste sättet att utföra effektiv aerob träning att springa, ta sig an en hinderbana på sina egna förutsättningar eller använda utrustning med låg belastning, så som motionscyklar, armcyklar och crosstrainers. Detta är bara effektivt om utrustningen ger tillräcklig belastning för att uppnå den nödvändiga intensiteten.

Webbinarier och white papers om utomhusträning

utegym för olika användare styrkemaskiner och street workout utrustning

Skapa utegym som passar alla olika användare

Fitness

Webinar

Fördelarna med utegym för äldre

5 effektiva träningspass med en motionscykel utomhus

10 fördelar med en motionscykel utomhus

Så planerar du utegym som motiverar inaktiva att träna

Så skapar du utegym för äldre och seniorer

Vanliga misstag att undvika när man planerar ett utegym

Outdoor gym with strength training machines at Kypegården

De 7 bästa utegymmen i världen

Planera inkluderande utegym

OxygenUptake CrossTrainer 1920

Forskningen bakom KOMPANs crosstrainer

Flygfoto över en skolgård med motions- och bollspelsområde

Nya insikter om aktivitetsytor för tonåringar

Fördelarna med träning utomhus kontra inomhus

Fördelarna med träning utomhus kontra inomhus