White paper

Därför behövs utegym för äldre

Vill och bör seniorer träna i utegym?

I framtiden kommer vi att se en ökad andel äldre människor i alla moderna samhällen. WHO (Världshälsoorganisationen) uppskattar att det år 2050 kommer att finnas lika många äldre människor i världen som det finns barn (1). 

Det kommer inte bara att finnas fler äldre människor, utan även uppfattningen om vad det innebär att vara gammal kommer att fortsätta att förändras. Tidigare sågs ålder som en naturlig svaghetsprocess och en minskning av livsstilsalternativen. Även om detta fortfarande är sant i många avseenden har denna uppfattning förskjutits mot en högre kronologisk åldersgrupp.

I framtiden kommer personer i åldern 65-75 år att förvänta sig att ha samma livskvalitet och livsalternativ som yngre personer. För att illustrera denna attitydförändring har denna åldersgrupp (65-75 år) kallats "yold" (ung gammal) (2), och andelen "yold" i välbärgade länder har redan ökat från 8 % år 2000 till 11 % år 2015.

När det gäller utegym innebär detta att vi kan förvänta oss fler användare i detta ålderssegment, och att dessa användare kommer att ha en högre aktivitetsnivå och en högre efterfrågan på skräddarsydda, effektiva lösningar.

KOMPAN erbjuder ett omfattande och högkvalitativt sortiment av utegymutrustning för seniorer som hjälper dig att utforma träningsområden utomhus som tillgodoser detta segments växande behov. Läs även gärna vår guide - Utforma utegym för äldre.

White paper

Fördelarna med utegym för äldre

Fördelar med att hålla sig aktiv

Varför bör äldre träna i utegym?

  1. Efter 50 års ålder tenderar vi att förlora cirka 1 % av muskelstyrkan per år, med ytterligare accelererande förlust efter 75 års ålder. Det mesta av detta kan dock förebyggas genom regelbunden styrketräning, och forskning har visat att muskelmassan kan ökas även vid högre ålder.

  2. Den ökade fallrisken kan ha ett samband med minskad fysisk aktivitetsnivå, och många studier visar att fallrisken kan minskas avsevärt genom motion.

  3. Det är allmänt erkänt att fall kan förebyggas genom att göra en blandning av balans-, rörlighets- och uppgiftsorienterade övningar.

  4. Den bästa träningen för att förebygga de flesta livsstilssjukdomar är en kombination av konditionsträning, styrketräning och allmänt ökade fysiska aktivitetsnivåer. Tänk: Har ditt utegym redskap anpassade för äldre användare?

  5. En viktig motivationsfaktor för äldre personer att motionera är det sociala umgänget kring aktiviteten. Att träna tillsammans minskar känslan av ensamhet.

  6. Att minska antalet fallolyckor bland äldre kan direkt spara stora summor pengar för samhället samt undvika lidande för de drabbade.

Webbinarier och white papers om utomhusträning