PLANERING AV UTOMHUSGYM

Hur man utformar en seniorpark

två seniorer som tränar styrka i utegym i en park

Hur utformar man en seniorpark?

Seniorpark, seniorgym eller lekplats för seniorer? Vi föredrar begreppet seniorpark eftersom det omfattar alla möjliga aktiviteter i en funktionell park för seniorer. Det finns flera faktorer att beakta när man ska utforma en seniorpark eftersom det inte bara handlar om kondition och att hålla sig i form genom att träna. Om man ska planera en park för äldre bör man inkludera mångsidiga aktiviteter som sociala aktiviteter och rekreationsändamål.

Här är sju tips om du ska bygga en park för seniorer:

  1. Involvera användarna

  2. Känsla av gemenskap

  3. Tillgänglighet

  4. Typ av utrustning

  5. Säkerheten först

  6. Rådfråga experter

  7. Budget

Att planera en park för seniorer omfattar flera steg. Före själva utformningen bör parterna besluta om involvering av användarna, parkens omgivningar, utrustningstyp, säkerhet och säkerställa att aktiviteterna för de äldre är vetenskapligt förankrade. Den bästa utgångspunkten när du bygger en seniorpark är att se till att du tilltalar alla typer av äldre människor i ditt område.

Kontakta din lokala utegymexpert

Tips 1

Användarinvolvering

Seniorer är en mångskiftande grupp människor med olika behov eller åldersrelaterade problem. Vissa söker en träffpunkt för seniorer där de kan vara en del av en gemenskap med jämnåriga, andra är ute efter ett utegym för äldre eftersom de behöver hålla sig i form eller använda utrustning i rehabiliteringssyfte, och vissa föredrar en bänk i skuggan för att njuta av utsikten eller observera vardagslivet.

Det kan även passa många att man utformar en lekplats för seniorer med utrustning som erbjuder enkla, stärkande och roliga aktiviteter (som även uppskattas av barn). Ibland är det en kombination av alla fyra. Se till att engagera samhället och invånarna i ditt projekt före designprocessen för att inkludera deras önskemål och behov.

seniorer som tränar i ett utomhusgym
Seniorer som tränar på en lekplats för seniorer

Tips 2: Känsla av gemenskap

Att motivera äldre att lämna sina hem och uppleva utomhuslivet i den friska luften har många fördelar. Den övergripande idén med att utforma en park för äldre vuxna är att tillgodose välbefinnande, uppmuntra en känsla av gemenskap och att spendera tid tillsammans. Inte bara för att hålla sig i form, motionera, skadeförebygga eller för rehabträning utan också för att interagera och engagera sig med kamrater utomhus.

En delad gemenskap och en känsla av tillhörighet kan förhindra ensamhet och isolering. Att planera ett utegym för äldre är alltså en pusselbit, men lika viktigt är att utforma en mötesplats för seniorer utomhus.

en pensionär använder träningsutrustning för seniorer utomhus

Tips 3: Tillgänglighet

När du ska planera en aktivitetsplats för seniorer bör du ha i åtanke att äldre med rörelsehinder ofta anländer med rullator, käpp eller rullstol, och därför är det viktigt med jämna markytor och breda vägar eller ramper till och från parkeringsområdet. Ramperna bör ha en rimlig lutning. Det är viktigt att det är lätt att ta sig till seniorparken, och för extra komfort kan du se till att det finns bänkar längs vägen, så att man kan vila när det behövs.

Tänk också på att äldre människor kan ta med sig sina familjer till parken så utforma ditt seniorgym så att det inkluderar aktiviteter för flera generationer och möjliggör kvalitetstid för hela familjen. Bekvämligheter som bord och bänkar förlänger den tid som tillbringas i parken eftersom besökarna kan ta med sig och njuta av en picknick.

Tips 4

Typ av utrustning

På KOMPAN har vi tagit fram ett sortiment av träningsutrustning för seniorer som bygger på att underlätta träning av grundläggande färdigheter som att gå på ojämna underlag eller att ta sig upp för trappor. Ofta börjar en nedåtgående hälsospiral genom inaktivitet eller på grund av småskador. Att man snubblar och faller är bland de vanligaste orsakerna till skador bland äldre. Det är allmänt vedertaget att tre fjärdedelar av alla olyckor med eller utan dödlig utgång som drabbar äldre människor orsakas av att de halkar eller snubblar.

Att förebygga är bättre än att bota, men utrustningen är också ett värdefullt hjälpmedel för rehabilitering i händelse av en olycka. Alltså är det viktigt att du utformar ett område som erbjuder funktionell träning för seniorer, med fokus på balans, smidighet, rörlighet och rehab.

man använder skadeförebyggande utrustning för seniorer för att förbättra balansen

Tips 5: Säkerhet

När man ska bygga ett gym på ett äldreboende eller i en seniorpark måste utrustningen vara väl genomtänkt, lätt att använda, ha tydliga instruktioner och framför allt vara säker. Redskap av hög kvalitet måste vara prioriterat när man ska planera utegym för pensionärer för att undvika skador. Att hålla området snyggt och rent kan också göra seniorparken säker och förhindra fallskador.

Bra belysning i ditt träningsområde för seniorer gör också att området känns säkrare och mer välkomnande, särskilt för personer med sjukdomar som påverkar synen. Skuggiga områden är samtidigt ett måste. Seniorer måste hålla sig svala och borta från solen för att undvika uttorkning, särskilt vid varmt väder. Toaletter och dricksvatten nära den valda platsen kommer också att öka antalet personer som besöker parken. Alltså, designa ett seniorgym med säkerheten i ständig åtanke!

samråd om en seniorpark för funktionell fitness

Tips 6: Rådfråga proffsen

Vi rekommenderar alltid att du rådgör med hälso- och vårdpersonal som är vana att behandla äldre vuxna, t.ex. fitnessinstruktörer, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller läkare, eftersom de kan hjälpa dig att välja rätt utrustning för de äldre i ditt samhälle.

Vårt team av träningsexperter har också stor erfarenhet av att bygga och utforma funktionella seniorparker, och de finns här för att se till att du får ut mesta möjliga av ditt projekt när det gäller utformning och budget.

pensionärer som tränar i utegym

Tips 7: Budget

Budgeten är alltid en viktig faktor när man bygger ett utegym för äldre. För att säkerställa att du får ut mesta möjliga av din budget rekommenderar vi att du rådgör med våra expertteam, eftersom de vet hur du lägger upp budget för utegym.

Medan utrustningen tar upp ungefär hälften av din budget, fördelas resten på tjänster relaterade till att bygga en lekplats för seniorer (eller en seniorpark), landskapsarkitektur, installationskostnader och frakt. Vi ser också till att alla säkerhetskriterier uppfyller säkerhetsstandarden för utegym.

Hälsofördelarna med seniorgym

Det finns många hälsofördelar med seniorparker. Högre ålder innebär fysiologiska förändringar och minskad fysisk prestationsförmåga. Mycket av detta beror dock på minskad fysisk aktivitet och kan förebyggas eller minskas genom regelbunden motion. Motion bygger inte bara upp muskelstyrkan, utan förebygger också åldersrelaterade problem som försämrad kardiometabol hälsa, vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Sociala och känslomässiga faktorer på en träningsplats för seniorer spelar också en stor roll för att motivera äldre vuxna och öka deras livskvalitet.

Kolla in vår sida om träningsplanering för att lära dig mer om hur man bygger ett utomhusgym.

Vanliga frågor och svar

Bör äldre lyfta tunga eller lätta vikter?

Att lyfta vikter är ett bra sätt att bygga muskelstyrka, men när du är över 50 finns det ingen anledning att pressa dig själv för hårt. Försök med en något lättare vikt som du säkert kan göra 10 till 12 repetitioner med.

Vilken typ av träning är bäst för seniorer?

Den bästa träningen för att förebygga de flesta livsstilssjukdomar är en kombination av konditionsträning, styrketräning och ökad fysisk aktivitet. Särskilt viktbärande träning bidrar till att hålla skelettet friskt och starkt. Hjärta och lungor - träning med måttlig intensitet är mest gynnsamt: till exempel träning vid cirka 70 % av individens maximala hjärtfrekvens (220 slag per minut minus din ålder).

Vilken typ av utrustning är bäst för seniorparker?

Vi rekommenderar utegymutrustning för seniorer från vårt Stay Fit-sortiment. Up & Go kan verka extremt förenklad, med ett säte, en ledstång och en stolpe att gå runt, men den efterliknar några av de viktigaste rörelserna. Du kan mäta din konditionsnivå genom att se hur många varv du klarar av. På samma sätt hjälper Trappor och ramp, Dubbla trappor och Balansbräda att simulera de vanligaste aktiviteterna under en typisk dag.

Vill du veta mer om hur man utformar en seniorpark?

Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.