White paper

Hur man planerar utegym där alla kan träna

Detta är inkluderande träning för oss

Inkluderande genom träningsutrustning utomhus handlar om att skapa träningsytor som är användbara och välkomnande för alla. Detta uppnås genom att minska trösklarna och inkludera en mängd olika träningsmöjligheter så att det finns ett relevant användningsscenario för så många besökare som möjligt - med eller utan funktionsvariationer.

Det är viktigt att understryka att inkludering inte handlar om att skapa segregerade områden för specifika användare, utan om att skapa en verkligt integrerad miljö. Detta kräver kunskap från forskning, designprinciper och dialog med de faktiska användarna.

KOMPAN Fitness Institute har tagit fram ett white paper med tips på hur man kan skapa utegym som är inkluderande på riktigt.

Söker du inkluderande träningsutrustning för utegym? Kolla då in vår kategori styrketräning utomhus.

White paper

Planera inkluderande utegym

Ladda ner white paper
Slutsatser från studien

Vill personer med funktionsvariationer träna i utegym?

KOMPAN Fitness Institute genomförde en undersökning bland 60 personer med rörelsevariationer. Av dessa använde 88 % en rullstol dagligen.

Några av de viktigaste resultaten var följande:

  • 92 % skulle använda ett utegym där de kan utföra relevanta övningar.

  • 69 % skulle motiveras av utrustning för överkroppen.

  • 58 % skulle motiveras av en armcykel.

Webbinarier och white papers om utomhusträning

Flygfoto över en skolgård med motions- och bollspelsområde

Nya insikter om aktivitetsytor för tonåringar

Fitness

Webinar

OxygenUptake CrossTrainer 1920

Forskningen bakom KOMPANs crosstrainer

Fördelarna med utegym för äldre

Vanliga misstag att undvika när man planerar ett utegym

utegym för olika användare styrkemaskiner och street workout utrustning

Skapa utegym som passar alla olika användare

Så skapar du utegym för äldre och seniorer

Outdoor gym with strength training machines at Kypegården

De 7 bästa utegymmen i världen

10 fördelar med en motionscykel utomhus

Så planerar du utegym som motiverar inaktiva att träna

5 effektiva träningspass med en motionscykel utomhus

Varför kardiorespiratorisk kondition är så viktig

Fördelarna med träning utomhus kontra inomhus

Fördelarna med träning utomhus kontra inomhus