White paper

5 effektiva träningspass med en motionscykel utomhus

5 effektiva träningspass med en motionscykel utomhus

Med KOMPANs motionscykel för utomhusbruk kan du träna med många olika motstånd och svårighetsnivåer.

Cykeln gör det enkelt att snabbt ändra arbetsbelastningen - antingen genom att ändra pedalmotståndet eller genom att ändra sitt eget tramptempo. Detta gör cykeln perfekt lämpad för vetenskapligt beprövade, effektiva träningsmetoder som är mindre tidskrävande och roligare.

Uppvärmning

Värm alltid upp i cirka 5 minuter. Välj en arbetsbelastning som inte är för hård, men ändå tillräckligt utmanande för att höja din andningsfrekvens och din kroppstemperatur.

White paper

5 effektiva träningspass med en motionscykel utomhus

5 tips för effektiv konditionsträning

5 effektiva träningspass med en motioncykel utomhus

#1 - 10-sekundersintervaller

 • Trampa i 10 sekunder så fort du kan.

 • Trampa sedan i 50 sekunder i ett mycket lugnt tempo.

 • Upprepa 10 gånger.

Observera att den 10 sekunder långa sprinten måste vara en maximal ansträngning.

Total längd: 15 minuter.

#2 - 30-sekundersintervaller

 1. Cykla med mycket hög ansträngning i 30 sekunder. Ansträngningen måste vara maximal under hela tiden.

 2. Trampa sedan i lätt tempo i 90 sekunder.

 3. Upprepa åtta gånger.

Total längd: 21 minuter.

#3 - 1-minutersintervaller

 • Cykla i ett relativt hårt tempo i 1 minut. Tempot måste vara tillräckligt hårt för att din andning ska öka markant i slutet av minuten.

 • Kör sedan långsamt i ytterligare en minut.

 • Upprepa detta åtta gånger.

Total längd: 21 minuter.

#4 - 3-minutersintervaller

 • Cykla i måttligt hårt tempo i 3 minuter. Du bör befinna dig strax över "taltröskeln", vilket innebär att längre meningar kommer att avbrytas märkbart av andningen.

 • Fortsätt sedan i 2 minuter i lätt tempo.

 • Upprepa detta fyra gånger.

Total längd: 25 minuter.

#5 - fortsatt träning

 • Finn den högsta ansträngningsnivån som du kan upprätthålla under hela träningsperioden.

 • Gör detta totalt 20 minuter efter uppvärmningen. 

Total längd: 25 minuter.

Webbinarier och white papers om utomhusträning