Forskningsartikkel

Aktiv trening for eldre

Fordelene med aktiv aldring

Fremtiden vil se en økt andel eldre i alle moderne samfunn. Det er anslått av WHO (Verdens helseorganisasjon) at det i 2050 vil være like mange eldre i verden som det er barn. Ikke bare vil det bli flere eldre, men oppfatningen av å være gammel vil også fortsette å endre seg. Tidligere ble alder sett på som en naturlig svakhetsprosess og reduksjon i livsstilsalternativer. Selv om dette fortsatt gjelder, har denne oppfatningen skiftet mot en høyere kronologisk aldersgruppe. I fremtiden vil personer i alderen 65-75 år forvente å ha samme livskvalitet og livsmuligheter som yngre personer. Som en illustrasjon på denne endringen i oppfatning har denne aldersgruppen (65-75 år) blitt referert til som «yold» (unge gamle), og prosentandelen «yold» i velstående land har allerede økt fra 8 % i 2000 til 11 % i 2015. For utendørs trening betyr dette at vi kan forvente flere brukere i dette segmentet, og at de brukerne vil ha høyere aktivitetsnivå og større etterspørsel etter skreddersydde, effektive løsninger.

KOMPAN tilbyr et omfattende utvalg av utendørs treningsutstyr for seniorer av høy kvalitet, som vil hjelpe deg med å designe utendørs treningsområder som imøtekommer dette segmentets økende behov.

Forskningsartikkel

Aktiv trening for eldre

Fordelene ved å holde seg aktiv

Seks fordeler med å holde seg aktiv

1. Etter fylte 50 år har vi en tendens til å miste rundt 1 % av muskelstyrken per år med ytterligere tap etter fylte 75. Det meste av dette kan imidlertid forebygges gjennom regelmessig styrketrening, og forskning har vist at eldre mennesker kan øke sin muskelmasse.

2. Den økte risikoen for å falle kan ha sammenheng med et redusert fysisk aktivitetsnivå, og mange studier viser at risikoen for å falle kan reduseres betydelig ved trening.

3. Det er generelt anerkjent at fall kan forebygges ved å gjøre en blanding av balanse, mobilitet og oppgaveorienterte øvelser.

4. Den beste treningen for å forebygge de fleste livsstilssykdommer er en kombinasjon av kondisjonstrening, styrketrening og generelt økt fysisk aktivitetsnivå. Se vår guide "Sju tips til å designe utendørs trening for seniorer" for hvordan du enkelt kan designe en funksjonell treningspark for eldre

5. En viktig motivasjonsfaktor for å få eldre til å trene er den sosiale konstruksjonen rundt aktiviteten. Å trene sammen reduserer følelsen av ensomhet.

6. Å redusere antall fall blant eldre kan direkte spare store mengder penger for samfunnet, så vel som menneskelig lidelse.

Webinarer og forskning om utendørs trening