Fordeling av lekeplassbudsjett

Hva koster det å bygge en lekeplass?

GreenLine play panel at a playground in Randers.

Hva er den gjennomsnittlige kostnaden for en lekeplass?

For å forstå den totale kostnaden for en offentlig lekeplass fra start til slutt, har vi som et eksempel satt opp alle kostnadene som er involvert i et lekeplassprosjekter. Enten du har et stort eller lite budsjett, vil vi hjelpe med å sikre at det ikke dukker opp noen overraskelser underveis.

Som en tommelfingerregel bør kostnadene for lekeapparater være over halvparten av budsjettet ditt – typisk rundt 50-60 %. Andre faktorer knyttet til installasjonen vil ta resten av budsjettet. Lekeplassutstyr av høy kvalitet må sees som en kostbar post på budsjettet på grunn av standardene, kravene og forskriftene det må følge.

Kontakt en lekeplasskonsulent – la oss hjelpe

Mens lekeapparater tar rundt ca. 60 % av budsjettet ditt vil resten av budsjettet tildeles tjenester knyttet til oppbyggingen av området, installasjonen av lekeplassen og frakt. Vi må også sørge for at sikkerhetskriteriene for lekeplassen oppfyller både de norske og dine lokale regler og sikkerhetsforskrifter. Denne prosessen kan også påvirke den totale lekeplassprisen.

pie chart of what it cost to build a playground

Fordeling av kostnader, kort fortalt

Jo mer kompleks designløsningen er, jo høyere kostnad. La oss gå gjennom de generelle kostnadshensynene som vil påvirke lekeplassbudsjettet ditt:
Wooden playground castle in Finland

Lekeplassutstyr

Ingen lekeapparater – ingen lekeplass. Vi tror at materialer av høyeste kvalitet er måten for å skape lekeplasser som tåler både tid og værforhold. De omtalte materialene vil påvirke kost-nadene; vurder om du vil ha trevirke, polyeten plast med høy tetthet eller metallmaterialer.

Å velge sterke og slitesterke trematerialer, som robinia, holder vedlikeholdskostnadene lave, og forlenger levetiden til lekeplassen. I områder med høy slitasje og kanskje også med mulighet for hærverk, reduserer produkter laget av stål og polyeten plast med høy tetthet vedlikeholdskostnadene.

drone shot of the installation of a commercial playground

Installasjon

Du har ulike alternativer for konstruksjon og installasjon, avhengig av kompleksiteten til lekeplassen din. Å jobbe med separate selskaper kan øke kostnadene for lekeplassen din, mens det å jobbe med KOMPAN som din eneste leverandør kan redusere de totale kostnadene.

Du kan hoppe over til installasjonssiden vår for å lære mer om en fullservice KOMPAN-installasjon.

drone photo of playground landscaping

Landskapsarbeid

Ikke alle lekeplassinstallasjoner er ferdige løsninger. En lekeplass krever ofte omfattende landskapsarbeid og klargjøring før installasjon. Hvis lekeplassen ligger på et veldig skrånende område, kan det hende at den trenger utjevning, i det minste en del av den. En stor haug med jord kan brukes som en liten bakke på lekeplassen, da barn elsker å løpe opp og ned bakker. Å bruke en jordhaug som en liten bakke fjerner kostnaden ved å bli kvitt skitten.

Noen ganger har stedet en eksisterende lekeplass. Fjerning av eksisterende utstyr påvirker også kostnadene. Hvis området ditt er på et område med hard jord, er graving en kompleks oppgave. Dette øker naturligvis kostnadene, og kostnadene ved denne typen graving er utfordrende å sette et eksakt tall på.

shipping cost of building a playground

Frakt

Du må også huske på leveringen av lekeplassen din. Leveransen vil drive kostnadene opp eller ned avhengig av frakt og plassering av lekeplassen din.

Green bench and table set at a playground

Områdets fasiliteter

En offentlig lekeplass trenger ofte å dekke andre ting enn lek. Offentlige rom handler om å koble sammen nærområdet ditt og skape et rom der folk kan møtes og nyte å være sammen utendørs. Vurder utemøbler som bord og benker, avfallsbeholdere for å holde området pent og ryddig, områder med mulighet for skygge, eller gjerder rundt lekeplassen, så barna holder seg trygt inne på lekeplassen.

Fallunderlag

Lekeoverflate utgjør en betydelig del av lekeplassprosjektet ditt. Noen hensyn du må ha i bakhodet er fallhøyde, inkludering og tilgjengelighet, vedlikehold, designtema og materialer.

  1. Løs fylling - Sand eller flis har et naturlig utseende, og denne typen materiale har også fordelen av å være billigere i forhåndsinvesteringen. Å ha løs fylling som underlag krever en årlig påfylling som må huskes. Vær oppmerksom på at sand ikke bare er sand. Fallsand er en spesifikk type sand som ikke komprimerer, og opprettholder skadeforebygging. På samme måte må flis være konstruert med trefiber for å beskytte barn mot fallskader.

  2. Funksjonelle dekker: Et fallunderlag i gummi kan lages i mange farger og danner mønstre som forsterker temaet og typen lek på en lekeplass. For eksempel delfiner ved siden av et skip eller et vannsprut ved enden av en sklie. Et fast fallunderlag gjør området tilgjengelig for rullestolbrukere og ganghemmede barn, foreldre eller besteforeldre. Det har en høyere startkostnad, men en årlig påfylling er ikke nødvendig, noe som betyr en lavere driftskostnad over lengere tid.

inspection of a playground

Inspeksjoner

Eiere av offentlige lekeplasser og treningsplasser har et ansvar overfor brukere og publikum for å holde leke- og treningsområdene deres trygge til enhver tid.

Hos KOMPAN utfører vi også inspeksjoner på stedet på utstyr fra tredjepartsprodusenter.

5. Kostnadsfordeling av lekeplasser med eksempler

Offentlige parker

design-solution-robinia-castle

Offentlige parker

Lekeapparater

1 550 000* nok

Installasjon av produkter

390 000* nok

Underlag inkl. installasjon

140 000* nok

Frakt

190 000

Totalt

2 270 000 nok

Skoler

design-solution-school-yard-magnet

Skoler

Lekeapparater

970 000* nok

Installasjon av produkter

175 000* nok

Underlag inkl. installasjon

120 000* nok

Frakt

100 000* nok

Totalt

1 365 000*

Barnehager

design-solution-preschool-favourite

Barnehager

Lekeapparater

815 000* nok

Installasjon av produkter

180 000* nok

Underlag inkl. installasjon

100 000* nok

Frakt

85 000* nok

Totalt

1 180 000* nok

Boligforeninger

design-solution-toddlers-paradise

Boligforeninger

Lekeapparater

490 000* nok

Installasjon av produkter

120 000* nok

Underlag inkl. installasjon

70 000* nok

Frakt

50 000* nok

Totalt

730 000* nok

*Basert på 2022 amerikanske priser (ekskl. moms) og er ment for å eksemplifisere hva en lekeplass kan koste i gjennomsnitt – gitt et klart og flatt område, overflate kun under produkter, og ingen områdebegrensninger.

Har du spørsmål om hvordan du planlegger ditt uteområde?

Fyll ut kontaktinformasjonen din, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Vil du vite mer om planlegging av lekeplasser?

design drawings of playground planning

Hvordan planlegge ditt neste lekeplassprosjekt?

Gutt med rullator som sitter på en sklie på en inkluderende lekeplass

Hvordan designe inkluderende og tilgjengelige lekeplasser?

Kommersielle lekeplassinstallasjonsmontører som installerer en lekeplass

Installasjon av lekeplasser