planlegging av lekeplass

Hvordan designe inkluderende lekeplasser

Hva gjør en offentlig lekeplass inkluderende?

Hemmeligheten i å lage en populær inkluderende lekeplass ligger i å være oppmerksom på de ulike behovene og atferdene til lekeplassbrukere. Alt handler om å skape likeverdig tilgang og bruk. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Etter våre universelle designprinsipper for lekeplass, er du godt forberedt når du planlegger og designer ditt inkluderende lekeplassprosjekt.

Våre team av lekeeksperter er her for å hjelpe deg og veilede deg i riktig retning

Inkluderende lekeplasser, kort fortalt!

De viktigste designfunksjonene til en fantastisk lekeplass som er for alle ferdigheter og alle aldre er:

1. Tilgjengelighet

Start med å fokusere på tilgjengelighet til lekeplassen og området rundt. Planlegg for enkel tilgang fra offentlig transport, parkeringsmuligheter og toalettfasiliteter med ramper og brede stier til og fra lekeplassen. Hvis du planlegger en inngjerdet lekeplass, sørg for at portene er brede nok til å lette tilgangen ved bruk av hjelpemidler. Unngå fysiske hindringer som fortauskanter og porter plassert utenfor rekkevidde. Tilgjengelig sikkerhetsoverflate rundt lekeapparater er nødvendig for sosial lekeverdi og kommunikasjon på tvers av brukene.

2. Oppholdsevne

Sørg deretter for at alle føler seg komfortable på lekeplassen, spesielt barn med sansemessige eller fysiske utfordringer. Barn har ulike behov for sosialisering og noen trenger å kunne trekke seg tilbake, og det samme har omsorgspersoner. Med fasiliteter som toaletter, vannfontener, kafé, elektrisitet m.m. vil oppmuntre til lengre besøk. Sørg for at lekeplassen tilrettelegger for unge, gamle og alle ferdigheter ved å ha plasser som gir skygge for å unngå overoppheting, sitteplasser og bord for pauser, også for omsorgspersoner og lag et område med siktlinjer for enkel tilsyn og kontakt på tvers av lekeområdet.

3. Brukervennlighet

Til slutt er det enormt viktig å komme seg rundt på lekeområdet. Sørg derfor for at brukere med mobilitetsvansker kan komme seg rundt på lekeplassen og nå lekeapparatene. Bruk lekeapparater som gir lek fra alle sider og med plass for å støtte ulike kropper, størrelser, evner og posisjoner. Sørg også for at lekeaktiviteter på forhøyet nivå og bakkenivå er tilgjengelige og brukbare for brukere med mobilitetsvansker, enten med en rampestruktur eller lett tilgjengelig overflatemateriale. Rampestrukturer gir tilgang til lekenivåer som ellers ikke kan nås av for eksempel rullestolbrukere.

Hvordan gjøre lekeplassen min mer inkluderende

Våre lekeplasseksperter har hjulpet mange nærområder, for eksempel skoler og barnehager, med å designe inkluderende lekeplasser. Fra mange års erfaring har de samlet noen ekstra fokusområder som gir verdi og skaper en virkelig inkluderende lekeplass.

Sanselek

Tilgjengelighet betyr også å ta hensyn til brukere med sensoriske eller kognitive funksjonshemninger. Å vurdere sensorisk lek i din inkluderende lekeplass er en fin måte å aktivere like lekemuligheter på. Faktorer å vurdere er håndgripelige og visuelle teksturer, områder med utstyr som gir et press på kroppen, og auditive bevegelsesmotivatorer og sanseopplevelser, for eksempel duftende planter.

Utfordrende lekemuligheter

Varierte lekeapparater er det viktigste suksesskriteriet når du planlegger inkluderende og universelle lekeplasser – å ha et valg mellom fysisk utfordrende, spennende og sansestimulerende aktiviteter som kan lekes i grupper eller individuelt vil sikre lekbarhet. Ved å ha utstyr som spinner, roterer, svaier, svinger og vipper for den fysiske spenningen vil være en suksess. For sansestimulering vil et utvalg av naturlige egenskaper og taktile, lyd- og visuelle elementer å leke med, alene eller sammen, øke leketiden.

Veiledende designspråk

Inndel lekeplassen og lekeområdet i ulike soner ved å bruke ulike teksturer og kontrastfarger plassert strategisk i fallunderlaget. Dette vil hjelpe brukere med synshemninger og en rekke brukere med sensoriske funksjonshemninger med å navigere på lekeplassen.

Lekeelementer, som f.eks. med naturtema, vil gjøre det lettere for mange brukere å kunne forholde seg til lekeplassen.

Individuelle leker og pauser

Et pusterom er avgjørende for å unngå overstimulering. Et rolig område å trekke seg tilbake til er et behov som mange brukere har. Vurder utendørs møbler på stedet som bord- og benksett, og enslige lekeområder med lekeapparater som kan brukes individuelt, da dette også er avgjørende for inkluderende lekeplassdesign.

Aktiviteter for sosial interaksjon

Sosialt samvær er viktig for oss alle. Derfor må en inkluderende lekeplass også inneholde lekeapparater og aktiviteter som stimulerer til sosial interaksjon; for eksempel «to-av-hver» lekeapparater ved siden av hver andre for å trene sosiale ferdigheter. Å plassere to rutsjebaner, eller huskestativ, vippedyr eller karuseller på en lekeplass er en fantastisk måte å lage et alternativ for parallellek.

Variasjon i lekeverdi

Variasjon i lekemuligheter handler om å skape et lekeområde med både ville og rolige aktiviteter. En inkluderende lekeplass skal gi fysiske, sosial-emosjonelle, kognitiv-kreative aktiviteter, men også gi rom for pauser med sitteplasser og områder for tilbaketrekking fra leken.

Hvorfor er inkluderende lekeplasser viktig?

Å skape likeverdige lekemuligheter utendørs er samfunnets primære forpliktelse fordi alle drar nytte av å leke sammen: på tvers av aldre, kjønn, nasjonaliteter og evner.

  1. Forskning viser at barn med nedsatt funksjonsevne vokser og utvikler sine evner og styrker når de leker med typisk utviklende barn, og får dermed et positivt selvbilde.

  2. Barn med funksjonshemminger, akkurat som alle andre barn, elsker spenningen og gleden ved å leke med andre.

  3. Barns fysiske, sosial-emosjonelle, kognitive og kreative utvikling støttes ikke bare av lek, den utvikles gjennom lek.

Hvorfor velge KOMPAN? KOMPANs oppdrag om å skape virkelig inkluderende, universelle lekeplasser har vært en del av reisen vår siden 1980-tallet, og ADA-lekeplasser siden 1990-tallet. Vi har mer enn 50 års erfaring med å designe lekeplassløsninger for alle, inkludert barn med nedsatt funksjonsevne. I løpet av de siste årene har KOMPAN Play Institute intensivert sine observasjonsstudier og revidert hovedinnsikten i universell lek.

Forskning på inkluderende lekeplasser

Få gratis sjekkliste for inkluderende lekeplasser

Fyll ut kontaktinformasjonen din for å laste ned sjekklista. Hvis du har andre spørsmål, kan du skrive dem i kommentarfeltet, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Vil du vite mer om planlegging av lekeplasser?