Der lek møter læring

Pedagogiske lekeapparater for skoler og parker

Utforsk lekeapparatene
Ta kontakt for mer informasjon
to jenter som leker på en musikalsk lekeplass

Hva er pedagogisk lekeplassutstyr?

Pedagogiske lekeplassutstyr har mange fordeler, og kombinerer moro med læring for å støtte barns utvikling. Å velge riktig lekeplassutstyr er en viktig oppgave for skoleledere, parkplanleggere og ledere av nærmiljøanlegg. Denne veiledningen gir en grundig innføring i hvordan man velger de beste pedagogiske lekeapparatene, slik at man sikrer sikkerhet, kvalitet og engasjement for alle brukere.

Pedagogiske lekeapparater er utformet for å fremme læring og utvikling gjennom lek. De støtter kognitiv, fysisk, sosial og emosjonell utvikling, noe som gjør dem til et verdifullt supplement til ethvert lekeområde. Lekeplassutstyr av høy kvalitet sikrer holdbarhet og sikkerhet, noe som er avgjørende for ethvert offentlig eller privat område.

"Lek er en rettighet for barn, men det er også en viktig form for stimulering som fremmer barns kognitive, fysiske, sosiale og emosjonelle utvikling."

UNICEF.ORG

Eksempler på pedagogiske lekeapparater:

To gutter som leker med et musikkpanel på en inkluderende lekeplass i en park

Musikkinstrumenter

Utendørs xylofoner, trommer, megafon, klokkespill.

Greenline Play Panel

Interaktive paneler

Matematikk- og alfabetleketavler, tre på rad-spilleplater.

Barn som leker på lekeplassens klatrekuppel

Klatrestrukturer

Utstyr designet med former, puslespill og tall.

gutt i rullestol som leker på sensoriske lekeapparater

Sensoriske lekeområder

Overflater med tekstur, vann- og sandlek og taktile paneler.

Hva gjør lekeplassutstyr pedagogisk?

Pedagogiske lekeapparater integrerer læringsmål med lek. I motsetning til tradisjonelle lekeplasser som hovedsakelig eller utelukkende fokuserer på fysisk aktivitet, inneholder disse lekeplassene elementer som stimulerer barnas hjerne og oppmuntrer dem til å utforske, løse problemer og tenke kritisk.

Tradisjonelle lekeplasser inneholder ofte husker, sklier og karuseller som er rettet mot fysisk aktivitet. Pedagogiske lekeplasser har derimot interaktive paneler, musikkinstrumenter og STEM (Science, technology, engineering og mathematics)-fokuserte elementer som gir kognitive og sensoriske opplevelser ved siden av den fysiske leken. Hvis du vil vite mer om hvordan man utformer skolegårder, kan du lese mer her.

Gutt leker med sensoriske lekeplater på en lekeplass

Interaktive lekeapparater for læring

Disse panelene engasjerer barna i pedagogiske aktiviteter, fra enkle gåter til komplekse spill med problemløsning.
Lekepanel 1 - kreativitet

PCM000621

Lekepanel 1 - kreativitet

1+ År

11.1 m2

4 Brukere

Fordeler med pedagogisk lekeplassutstyr

1. Kognitiv utvikling

Pedagogiske lekeplasser fremmer ferdigheter i problemløsning og kritisk tenkning. Interaktive paneler og spill utfordrer barna til å tenke strategisk og utvikle sine kognitive evner i et morsomt og engasjerende miljø.

2. Fysisk utvikling

Utstyr som er utformet for klatring, balansering og koordinasjon, hjelper barna med å utvikle sine fysiske ferdigheter. Disse aktivitetene forbedrer styrke, smidighet og generell kondisjon.

3. Sosial utvikling

Lekeplasser er sosiale knutepunkter der barn utvikler evnen til samarbeid, kommunikasjon og samhandling. Interaktive lekeelementer oppmuntrer til gruppeaktiviteter og sosialt samspill..

4. Emosjonell utvikling

Å overvinne utfordringer på lekeplassen bygger selvtillit og motstandskraft. Barna lærer å håndtere følelsene sine, ta sjanser og få en følelse av mestring.

Kontakt oss i dag

Planlegger du et nytt lekeplassprosjekt? Har du et brennende spørsmål? Trenger du veiledning? Fyll inn kontaktopplysningene dine, så kontakter vi deg så snart som mulig.

For skoleledere

Hvordan oppmuntrer utstyret til sosial interaksjon mellom elevene?

Utstyret har interaktive elementer som musikkinstrumenter, klatrestrukturer og lekepaneler som er utformet for gruppeaktiviteter. Disse elementene oppmuntrer til samarbeid, kommunikasjon og samspill, noe som fremmer sosial interaksjon mellom elever eller barnehagebarn.

Hvordan kan utstyret støtte STEM-utdanning?

Utstyret inneholder STEM*-fokuserte lekeelementer som matte- og vitenskapspaneler, problemløsningsspill og interaktive funksjoner som stimulerer kritisk tenkning og nysgjerrighet innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Utstyret er derfor egnet som lekeapparater til undervisning.

*STEM: Science, technology, engineering, and mathematics

Er disse pedagogiske elementene tilrettelagt for barn med funksjonsnedsettelser?

Ja, mange av disse lekeelementene er designet for å være inkluderende, med tilgjengelig utstyr som ramper, taktile paneler og sensoriske lekeområder for å sikre at barn med alle evner kan ha glede og nytte av lekeplassen.

For offentlige planlegging

Hvordan sikrer vi at utstyret oppfyller alle sikkerhetsforskrifter?

Alt utstyret vårt er av kommersiell kvalitet og oppfyller alle sikkerhetskrav, inkludert sertifiseringer fra anerkjente organisasjoner. Vi bruker holdbare materialer av høy kvalitet for å garantere langsiktig sikkerhet og overholdelse av sikkerhetsstandarder.

Passer utstyret til de ulike demografiske forholdene i området?

Ja, utstyret kan skreddersys for ulike aldersgrupper og interesser. For eksempel kan lekepaneler for yngre barn og sensoriske klatrestrukturer for eldre barn sørge for at alle demografiske grupper blir ivaretatt på en effektiv måte.

How can we ensure the playground is accessible to all children?

Last ned sjekklista vår om inkluderende lek, som gir detaljerte retningslinjer for hvordan man skaper inkluderende lekeplasser som passer for barn med alle evner, slik at alle kan delta i leken.

For foreldre

Finnes det aldersgrupper for de ulike apparatene?

Ja, lekeplassen er utformet med spesifikke områder for ulike aldersgrupper. Dette bidrar til å sikre at både yngre og eldre barn har egnede og trygge lekeområder, noe som minimerer konflikter og øker trivselen.

Kan barn i ulike aldre leke trygt sammen?

Selv om lekeplassen er delt inn i aldersbestemte soner, er det tryggest for barna å holde seg til det utstyret som er beregnet for deres aldersgruppe. På den måten sikrer vi at alle barn kan leke trygt og godt.

Fra barnehage til videregående skole

Vi designer skolegårder som passer for alle aldersgrupper og evner, fra småbarn til tenåringer, gjennom hele skoletiden.
early childhood reference image

Barnehager

to jenter som leker på en musikalsk lekeplass

Pedagogiske lekeapparater

Barneskoler

Ungdomsskole og VGS

Hinderløype for høyskoler og universiteter

Høyskoler og universiteter

Cocowave pendulum swing

Skoler